MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Doç. Dr. Hacer ŞAHİNALP

hacersahinalp@artuklu.edu.tr
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hadra Kübra ERKINAY TAMTAMIŞ

hadrakubraerkinay@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hakan AKELMA

hakanakelma@artuklu.edu.tr
Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı / Chair of the Department of Anesthesiology and Reanimation
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Halil AKÇAY

halilakcay@artuklu.edu.tr
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Halis SAKIZ

halissakiz@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ