MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Doç. Dr. Esra DOĞAN TURAY

esradogan@artuklu.edu.tr
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

evindaryesilbas@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Evrim KAVCAR

evrimokavcar@gmail.com
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
HEYKEL BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Faruk DÜŞÜNCELİ

farukdusunceli@artuklu.edu.tr
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Faruk SEYİTOĞLU

fseyitoglu@artuklu.edu.tr
TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ