MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Rektörün Mesajı

Rektörün Mesajı

22 Ağustos 2019 tarihli ve 30866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/90 no.lu Cumhurbaşkanı kararıyla;2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmış bulunmaktayım. 

Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, şahsımı bu göreve uygun gördükleri ve hizmet etme fırsatı verdikleri için minnet ve şükran duygularımı arz ediyorum. İçinde yaşadığımız, havasını soluduğumuz ve kendisine çok şey borçlu olduğumuz üniversitemiz ve şehrimize her zaman hizmet etmekten gurur duyduğumuz gibi, bu hizmeti yeni bir görevle sürdürme imkânına sahip olmak da aynı şekilde şahsım için büyük bir onur kaynağıdır.

Bundan sonraki süreçte öncelikli amacımız, idari ve akademik kadromuzla birlikte Üniversitemizi saygın üniversiteler içerisinde yer almasını sağlayacak bir çaba içerisine girmek olacaktır. Bunun ise ancak bir üniversitenin öğrenci, akademisyen ve diğer tüm personelin işbirliği ve eş güdümüyle mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. İddia sahibi bir üniversite ne kendisini var eden kültüre yabancılaşmalıdır ne de evrensel düzeyde gerçekleşen kültürlerarası karşılaşmalardan geri durmalıdır. Bu sebeple üniversitemiz hem içinde bulunduğu sosyo-kültürel koşulları hem de evrensel düzeydeki sosyal ve bilimsel gelişmeleri kavrama ve bilimsel üretimleriyle bunlara katkıda bulunma iddiasını çok daha güçlendirerek sürdürecektir. Bu anlamda üniversitemiz ile şehrimiz arasındaki kopukluğu gidermek, şehrimizin tarih, kültür ve ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak en büyük arzu ve hedeflerimiz arasında olacaktır.

Bu vesileyle bizi bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Üniversitemizin gelişmesine katkı sunan herkese tekrar minnettarlığımızı arz eder, bu yeni görevimizin Mardin Artuklu Üniversitesi’ne ve Mardin şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü