MAÜ-ÇÖZMER
 • /
 • Hedef ve Projelerimiz

Hedef ve Projelerimiz

Akademik Personelimize Yönelik Hedef ve Projelerimiz:
 • Nitelikli bilimsel araştırmaların yapılabilmesi için akademisyenlerimize yönelik iç ve dış kaynakların artırılması
 • Akademik birimlerde verilen idari hizmetlerin standartlarında iyileştirmenin sağlanması
 • Akademik gelişim açısından yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle iş birliğinin arttırılması
 • Akademik ilerleme ve kadro ihtiyacının tahsisine ilişkin çalışmalarda adil ve objektif bir yaklaşım içinde olunması
 • Psikolojik ayrımcılığı ve ötekileştirmenin engellenerek akademik hayattan tamamen uzaklaştırılması
 • Personelin konut sorununun giderilmesi
 • Gerek araştırma, gerek eğitim amaçlı daha çeşitli ve yoğun uluslararası seminerler ve konferanslar düzenlenmesi
 • Akademik personelimize yönelik hedef ve projelerimizin hayata geçirilmesi noktasında YÖK ve ilgili bakanlıklar nezdinde her türlü girişimlerin yapılması
 Öğrencilerimize Yönelik Hedef ve Projelerimiz:
 • Kampüste yeni yaşam alanlarının yaratılması
 • Öğrenci merkezli bir yönetim ve eğitim anlayışının inşa edilmesi
 • Öğrencilerin barınma ve yemek sorunlarına ilişkin etkin ve süratli çözümlerin üretilmesi 
 • Uluslararası düzeyde bilimsel fuarlara katılım ve bunun gereği olarak bu katılımı sağlayacak projelere öncelik verilmesi
 • Öğrenci Toplulukları ve Kulüplerinin daha işlevsel hale getirilmesi
 • Peyzaj, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma faaliyetlerinin arttırılması
 • Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine ivme kazandıracak spor tesislerinin aktif hale getirilmesi
 • Öğrencilerin ulaşım sorunlarını çözme hedefiyle kampüs içerisinde bir istasyonun tesis edilmesi
 • Öğrencilerimize sağlanan burs sayısının arttırılması noktasında aktif girişimlerde bulunulması. 
 • Öğrenci merkezli bahar şenlikleri organizasyonlarının yapılması
 • Tüm öğrencilerimizin katılacağı sportif etkinliklerin düzenlenmesi
 İdari Personelimize Yönelik Hedef ve Projelerimiz:
 • Yönetici kadrolarına atamalarda liyakat esas alınacak
 • Görevde yükselme sınavları yapılarak, kadro atamaları bu sınav sonuçlarına göre değerlendirilecek
 • İdari personelin aidiyet duygusunun geliştirilmesi hususunda çaba sarf edilecek
 • Servis güzergâhlarının belirlenmesinde idari personelin talepleri dikkate alınacak
 • İdari personelin mali olanaklarının artırılması için girişimlerde bulunulacak
 • İdari personelin meslek içi eğitim imkânları ile motivasyonunu yükseltecek sosyal etkinlikler artırılacaktır.

Farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin hayat imkânı bulduğu, çağdaş, saygın ve özgün bir Üniversite olarak değişime, gelişime açık bir anlayış içinde hep birlikte insanlığın ortak kültürel mirasına katkılarda bulunup bu mirasın tedavülünü sağlayan bir yönetim gayretini geçerli kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
 
 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü