T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
 • BAŞKANLIĞIMIZIN 2024  YILI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLERİN PLANI VE HEDEFLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRMENİN YAPILMASI,

  GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİN ALINMASI. 06.02.2024

   

 • BAŞKANLIĞIMIZIN 2024  YILI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLERİN PLANI VE HEDEFLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRMENİN YAPILMASI,

  GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİN ALINMASI. 06.02.2024

 • 10.00 DA PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ODASINDA İDARİ ŞUBE PERSONELİN KATILIMIYLA

  ŞUB.MÜD. V. FAYSAL YILMAZ’IN 2024 YILI İLE İLGİLİ YAPILACAK FAALİYETLERİN PLANI

  VE HEDEFLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRMENİN YAPILMASI. 21.02.2024

 •  

  Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim

  kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla

  Üniversitemizde görev yapan idari personeller için Daire Başkanlığımızca 11.09.2021 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı uygulanmıştır.

 • Aday memurların yetiştirilmelerini sağlamak,
  verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla
  Üniversitemizde görev yapan aday memurlar için Daire Başkanlığımızca
  Hizmet İçi Temel Eğitim Programı  Uygulanmıştır. 11.11.2020