• /
  • Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR
Rektör


Prof. Dr. Sibel DERVİŞ 

Rektör Yardımcısı

Mühendislik-Mimarlık  Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Vahap ÖZPOLAT

Rektör Yardımcısı

Turizm Fakültesi Dekanı 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı


 Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı


 

Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT

Senato Kurulunca Seçilen Üye 


Prof. Dr.  Beyhan KANTER

Senato Kurulunca Seçilen Üye 


Prof. Dr. M. Cemal OĞUZ

Fen Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. M. Nesim DORU

Edebiyat Fakültesi Dekanı

İslami İlimler Fakültesi Dekanı


 Prof. Dr. Mehmet Sait TOPRAK

Senato Kurulunca Seçilen Üye 


 Prof. Dr. Zülküf KARA

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.


Öğr.Gör. Ömer Murat ÖTER
- Genel Sekreter (Raportör)

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü