• /
  • Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR
Rektör

Edebiyat Fakültesi Dekanı


 

Prof. Dr. M. Cemal OĞUZ

Fen Fakültesi Dekanı

Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı


 

Prof. Dr. Ömer BOZKURT

Rektör Yardımcısı

İslami İlimler Fakültesi Dekanı


 

Prof. Dr. Serhat HARMAN

Rektör Yardımcısı

Turizm Fakültesi Dekanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Abdurraman EKİNCİ

Mühendislik-Mimarlık  Fakültesi Dekanı


 Prof. Dr. Ömer ÇAHA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı


 Prof. Dr. Salim BİLİCİ

Tıp Fakültesi Dekanı


 

 Prof. Dr. Zülküf KARA

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı


 

Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT

Senato Kurulunca Seçilen Üye 


Prof. Dr.  Beyhan KANTER

Senato Kurulunca Seçilen Üye 


 Prof. Dr. Mehmet Sait TOPRAK

Senato Kurulunca Seçilen Üye 


Öğr.Gör. Ömer Murat ÖTER
- Genel Sekreter (Raportör)

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü