• /
  • Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR
Rektör


 

Prof. Dr. Ömer BOZKURT

Rektör Yardımcısı

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili


 

Prof. Dr. Serhat HARMAN

Rektör Yardımcısı

Turizm Fakültesi Dekanı

Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı 

Beden Eğit. ve Spor Yüks. Müdürü


 

Prof. Dr. Feridun BİLGİN

Rektör Yardımcısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı


 

 

Fen Fakültesi Dekanı  


 Prof. Dr. Salim BİLİCİ

Tıp Fakültesi Dekanı


 

İslami İlimler Fakültesi Dekanı


Prof. Dr. Yunus CENGİZ

Edebiyat Fakültesi Dekanı


 

Prof. Dr. Yusuf DOĞAN

Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. Dekanı​​​


 

 Prof. Dr. Zülküf KARA

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı


 

Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT

Senato Kurulunca Seçilen Üye 


 Prof. Dr. Mehmet Sait TOPRAK

Senato Kurulunca Seçilen Üye 


Prof. Dr. Mehmet Tahir GÖKDEMİR 

Senato Kurulunca Seçilen Üye 


Eyyup BİRKAN
- Genel Sekreter (Raportör)

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü