T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAVUR MESLEK YÜKSEKOKULU

MAU HABERLER

  • BANKACILIK PRATİĞİ SÖYLEŞİSİ SÖYLEŞİ “Bankacılık Pratiği” Yüksekokulumuz Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı tarafından 11.12.2019 tarihinde düzenlenen ‘Bankacılık Pra...
  • ŞEHİRCİLİK SÖYLEŞİSİ Şehircilik Söyleşisinde Konuşmacı: Sayın Cemil FİDAN Bilgilerini Öğrencilere aktarmıştır. Savur Myo Öğretim Görevlileri ve öğrencileri söyleşi...

DUYURULAR

ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN

Savur Meslek Yüksek Okulu Hakında

Savur Meslek Yüksekokulu, 2016 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı Ömerli Meslek Yüksekokul’dan ayrılarak Zeynel Abidin ERDEM yerleşkesinde kuruldu.

İlk olarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bankacılık ve Sigortacılık programında Aktif olarak ders vermeye başlamıştır. 2018 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden ilk mezunlar verilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ders vermeye başlayan Harita Kadastro Programında ise 2019 yılında ilk mezunlar verilmiştir. 2019 yılında açılan Sosyal Hizmet programı için 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır.     

Mevcut Programlarımız;

1 - Bankacılık ve Sigortacılık (Normal Öğretim)
2 - Harita Kadastro (Normal Öğretim)
3 - Sosyal Hizmetler (Normal Öğretim)

 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler. Bölümümüz bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bankalar temel olarak kredi veren ve mevduat toplayan kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, teminat mektubu vermek, havale yapmak, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre, yatırım, ticaret, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, doğal afet, tarım, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta türü olduğunu biliyoruz. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutlara da sahiptirler. Sigortacı tüm sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır. Bankacılık ve Sigortacılık derslerinde hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler mevcuttur. İki alandan sadece birinde uzmanlaşma ise üçüncü sınıftan itibaren belirlenen seçimlik dersler aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

Bankalar ve Sigortalar giderek daha fazla fonksiyon ve önem kazanmaktadırlar. Türkiye’de 2002 yılında 120.000 olan banka personeli sayısı 2015’de 201.000’e ulaşmıştır. Şube sayısı ise aynı sürede, 6,100’den 11.236’a çıkmıştır. Bu sayılar muhtemelen ekonomik gelişmeye bağlı olarak çok daha fazla artacak ve sektörün nitelikli eleman ve uzman ihtiyacı daha da fazlalaşacaktır. Sigorta sektöründe de aynı gelişmeyi görebiliyoruz: 2006’da 55 olan şirket sayısı 2015’te 62’ye çıkmıştır. Aynı dönemde 13,617 olan sigorta şirketleri çalışanları sayısı 19,353’e çıkmıştır. Bu sektörde de kalifiye eleman ve uzman sayısı ihtiyacı vardır.

Bölümün amacı bankacılık ve sigortacılık alanlarında özellikle uygulamalı bilgilere sahip uzman yetiştirmektir. Yaklaşım tarzımız mezun olan öğrencilerin çalışma yaşamına iş tecrübesine sahip olmadan dahi adapte olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle programlarda uygulama derslerine ağırlık verilmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü titizlikle belirlediği ders ve uygulama programları ile Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK), bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara hazırlama amacını da gütmektedir. Bilindiği gibi, SPK kararlarına göre Eylül 2009’dan itibaren bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık alanlarında çalışabilmek için 4 yıllık yüksek öğretim lisans sahibi olmak ve SPK uzmanlık sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.

Bölüm mezunları özellikle, bankalarda ve sigorta şirketlerinde uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir.
Bu durumda mezunlar, tüm bankaların müfettişlik sınavlarına girebildikleri gibi gerek kamu kesiminin gerekse özel kesimin sınavla girilen müfettişlik mesleklerine sahip olma hak ve becerilerine de sahip olabileceklerdir.

Puan Türü: TYT

Bankacılık ve Sigortacılık Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ahmet AKATAK

Öğr. Gör. Mehmet Oktay GÖKASLAN

Öğr. Gör. Osman KAVAK

Bölümümüzle ilgili merak edilen diğer bilgilere “buraya” tıklayarak ulaşabilirsiniz

Harita ve Kadastro Programı

Haritacılık; yeryüzündeki noktaların, denizlerin, ortalama durgun su seviyelerine göre, küresel olarak yatay ve düşey durumlarını belirlemek için gerekli ölçümlerin nasıl yapılacağını , bunların kağıt üzerine nasıl aktarılacağını ve bu konuyla ilgili hesap işlemleri ve çizim yöntemlerini ele alır.

Haritacılık programının temel amacı; tekniğinin jeodezi-jeofizik, fotogrametrik ve uzaktan algılama, kartografya ve basım gibi tüm alanlarda ve her düzeyde teknik elemanlar yetiştirmektir.
Tapu kadastro, madencilik, şehircilik, belediye hizmetleri, tarım, ormancılık, milli savunma, turizm, yapı, yol, su, elektrik, deniz, hava ve kara ulaşımı, haberleşme, petrol ve doğal gaz boru hattı, kamulaştırma gibi alanlarda iş bulma olanağı vardır.

Program, iki yıllık mesleki eğitim sonucunda “Harita ve Kadastro Teknikeri” yetiştirmeyi amaçlar. Harita sektöründe mühendis ve diğer yöneticilerle ilişkisini kuran ara teknik eleman yetiştirme amacı ile kurulmuş bir programdır. Öğrenciler arazide ve kısmen bilgisayarda uygulama ve araştırma yapabilmektedir. 320 saat meslek stajı ile okulda verilen bilgiler pekiştirilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 38. Maddesinde Harita ve Kadastro Teknikerlerinin yetki ve sorumlulukları tarif edilmiştir. Mezun olan teknikerler sözü geçen kanun maddesine göre “İkinci Grup Fen Elemanı” olarak tanımlanmaktadır. Mezun öğrenciler Harita ve Kadastro ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Mezunların iş bulma olanakları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Her yıl 50 örgün öğretim öğrencisi kontenjanı vardır.

Ağırlıklı olarak çalıştığımız kurum ve kuruluşlar :
* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
* İller Bankası Genel Müdürlüğü
* Karayolları Genel Müdürlüğü
* Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
* Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
* Bayındırlık Bakanlığı
* Orman Bakanlığı

* Belediyeler
* Üniversiteler
* TKİ, MTA, Afet İşleri Gn. Md., Toprak ve Tarım Reformu Gn. Md., GAP, DLH, DDY, DHM vb. kamu kurumları
* Harita Genel Komutanlığı
* Özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.)

2 - Harita Kadastro Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Bahadır KILINÇ

Öğr. Gör. Ahmet Şahin AYYILDIZ

Öğr. Gör. Sezin ARPAĞ

Öğr. Gör. Çağrı MERCAN

Bölümümüzle ilgili merak edilen diğer bilgilere “buraya” tıklayarak ulaşabilirsiniz

3- Sosyal Hizmetler

Sosyal hizmet, toplumdaki insan ilişkilerinin niteliği, bireylerin veya ailelerin karşılaştığı sorunların üzerinden gelebilmesinde profesyonel yardım ve destek sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Toplumun yaşadığı koşullar, kişisel özellikleri veya diğer sebeplerle dezavantajlı insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum ise dezavantajı sebebiyle sosyal yardım veya desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik ihtiyaçlarının temini, işlevsizliğin giderilmesi veya asgari düzeye çekilmesi gibi hususlarda çalışmalarda bulunacak nitelikli personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle Sosyal Hizmetin bir bilim ve bir meslek olarak ortaya çıkması ve gelişmesi bu doğrultuda gerçekleşmiştir.

Ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarının ihtiyaç duyduğu temel personel olan sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya eşdeğerindeki yükseköğretim kurumlarında yetişmektedir. Aynı alanda ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirilmesi ise Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programlarında(Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü) gerçekleştirilmektedir.Hizmetler ve Danışmanlık Bölümünü, Bakım ve Sağlık kurumları başta olmak üzere, diğer tüm ilgili sektörlerde kamu, özel sektör ve sivil toplum sektöründe ihtiyaç duyulan sosyal hizmete istihdam edilmek üzere; temel sosyal hizmet bilgisine sahip, uygulamayı bilen, çağın getirdiği yeniliklere açık, nitelikli ara insangücü ihtiyacını karşılayabilecek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında, profesyonel meslek elemanlarının iş yükünü hafifletmek ve mesleki çalışmalarını etkin ve verimli sürdürebilmeleri için “yardımcı/ara eleman” ihtiyacının karşılanmasıdır.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümünden mezun olan öğrencilere “Sosyal Hizmetler Ön Lisans Mezunu” olup Sosyal Hizmet Elemanı olarak görev alırlar. Bu ünvanla bölüm mezunları,

· Sağlık Bakanlığı bünyesinde; resmi ve özel hastanelerde

· Rehberlik Araştırma Merkezleri

· Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

· Çocuk Yuvaları

· Çocukevleri

· Kreş ve Gündüz Bakım Evleri

· Yetiştirme Yurtları

· Mesleki Eğitim Merkezleri

· Kredi ve Yurtlar Kurumu

· Adalet Bakanlığı

· Cezaevleri

· Huzur evleri

· Toplum Merkezleri

· Kadın Sığınma Evleri

· Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri

· İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaVakıfları

· Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

· Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde

· İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde

· Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde

· Kriz merkezleri

· Sivil toplum örgütleri

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümüne “Sınavsız Geçiş” ile yerleşmek mümkündür. Aşağıda belirtilen ortaöğretim kurumlarından mezun olanların sınavsız geçiş hakkı bulunmaktadır:

*Aile ve Tüketici Hizmetleri

*Yaşlı Hizmetleri

*Çocuk Gelişimi

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık bölümünden mezun olan öğrencilerimizin “Dikey Geçiş Sınavı (DGS)”ile “Sosyoloji” veya “Sosyal Hizmetler” lisans programlarını tamamlamaları mümkündür.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmetler Programını Üniversite Sınavlarından TYT türünden yeterli puan alan öğrenciler edebilir.

Bölümümüzde zorunlu yaz stajı uygulaması bulunmakta olup toplam 30 iş günüdür. Yaz stajı, ciddiyetle düzenlenmekte, takip edilmekte ve sonlandırılmaktadır.

Sosyal Hizmetler Akademik Kadro

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Muhittin EVREN

Öğr. Gör. Musaye KONAK ÖZÇELİK

Öğr. Gör. Ökkaş ARI