MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Üniversitemiz Sağlık İmkanları

Üniversitemiz Sağlık İmkanları

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Sağlık Merkezinde 1 aile hekimi, 1 hemşire görev yapmaktadır. Üniversitemizin öğrenci, idari, akademik ve diğer personellerine sağlık hizmeti verilmektedir. 

Sağlık Merkezimizde;

  • Acil durumlarda ilk yardım hizmetleri
  • 1. Basamak sağlık hizmetleri (muayene ,ayakta tedavi koruyucu aşılar  vb.)
  • Enjeksiyon uygulamaları 
  • Pansuman hizmetleri
  • Vücut kitle indeksi (boy kilo ölçümü) hesaplaması
  • Tansiyon (Kan Basıncı) ve AKŞ(kan şekeri )takipleri (Hekim yönlendirmesiyle gelen hastaların günde iki defa bütün hafta boyunca takipleri rutin olarak yapılıp kayıt edilmektedir.)
  • Tek hekim sağlık raporları düzenlenmektedir.
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine staj öncesi koruyucu aşılar yapılmaktadır.

Kronik rahatsızlığı olan öğrenci ve personellerimizin rutin kan basıncı, kan şekeri ve kilo takipleri yapılıp sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Sağlık sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti isteyen öğrenci ve personellere durumla ilgili ön bilgilendirme yapılarak, uygun olan bölümlere yönlendirilip durum tarafımızdan takip edilmektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü