Telefon Rehberi

Birime göre arayın:
Telefon Rehberinde Ara:
Adı Ünvanı Birimi Dahili Dış Hat Faks
Abdurrahman ADAK Doç.Dr. Edebiyat Fakültesi
Akif AKTO Doç.Dr. Edebiyat Fakültesi 1821
Bülent AYANOĞLU Araş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7074
Gülşah Parlak Kalkan Araş. Gör. 2034
ibrahim Bor Doç.Dr. Edebiyat Fakültesi 7024
Murat Çağlayan Dr. Öğr. Üyesi Mimarlık Fakültesi 6023
Dr. Öğr. Üyesi Ziya POLAT Enstitüsü Müdürü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7200
Ömer Faruk Günenç Araş. Gör. Mimarlık Fakültesi 6007
Özge Cengiz Aydın Araş. Gör. 2038
Ömer Murat Öter Dr. Öğr. Üyesi / Genel Sekreter Genel Sekreterlik 1005
Gurbet Esen Memur Strateji Daire Başkanlığı 1205
Serdar Yıldırım Araş. Gör. Edebiyat Fakültesi 1820
Sıtkı Karadeniz Doç. Dr. Edebiyat Fakültesi
Tahir PEKASİL Doçent Edebiyat Fakültesi 7057
Nurcan Güneş Araş. Gör. 1262
Hale Demir Araş. Gör. 1262
Hakan Yıldız Araş. Gör. Mimarlık Fakültesi 6082
Aliye Demirkol Buluç Araş. Gör. Edebiyat Fakültesi 1269
Feyza Sivrikaya Araş. Gör. 1516
Mehmet Can Palancı Araş. Gör. 1517
Serdal KARA Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7096
Muhammet Öz Araş. Gör. 1521
Murat Küçük Araş. Gör. Edebiyat Fakültesi 1520
Muhammet Cevat Acar Araş. Gör. 1520
Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm TÜKENMEZ EMRE Enstitü Müdür Yardımcısı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7031
Özlem Kulat Okutman 1512
Mürüvet Türken Araş. Gör. 1519
Rümeysa Bakır Araş. Gör. 1519
Nurdan Özalp Araş. Gör. 1519
Mehmet Arslanboğa Araş. Gör. 1519
ibrahim Turhan Araş. Gör. Edebiyat Fakültesi 1519
Adnan ÇETİN Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 1577
Devrim Ertürk Araş. Gör. Edebiyat Fakültesi 1577
Emre Aşılıoğlu Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fak. 7513
Şakire Çelik Araş. Gör. 2033
Dounia Alan Ödünç Verme Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7612
Nazife Gürhan Araş. Gör. Edebiyat Fakültesi 1505
Nazmi Çiçek Araş. Gör. 1504
Necip Uyanık Araş. Gör. Edebiyat Fakültesi
Muharrem Aslan Araş. Gör. Edebiyat Fakültesi 1504
İlyas Akman Araş. Gör. 2035
Ziya POLAT Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7200
Özge Koyutürk Öğretim Görevlisi 2057
Ender Altun Teknisyen Bilgi İşlem Daire Bşk. 1117 2134002 2132120
Hamdi Mesut Akolpoğlu Tekniker Bilgi İşlem Daire Bşk. 1104
Çekdar Yıldırım Bilgisayar İşletmeni Edebiyat Fakültesi 7023
Metin Koçhan Web Yetkilisi Bilgi İşlem Daire Bşk. 1103
Mine Sime Paşaoğlu Mühendis Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Ömer Faruk Ertek Tekniker (Network Yetkilisi) Bilgi İşlem Daire Bşk. 1109
Mehmet Emin Mungan Yüksekokul Sekreteri Devlet konservatuarı 1766
Israa Mahmood EID Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7367
Ahmet ŞİMŞEK Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7326
Arif Kabak Şube Müdürü BAP 1490
Duygu Çiçek Destek Hizmetleri Nusaybin M.Y.O 4021 0 482 2013 40 02
Hatice Karakuş Memur Edebiyat Fakültesi 1810
Latif Duman Fakülte Sekreteri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7452
Ramazan Altaş Şef TÖMER - MAUSEM 1734
İrfan Kolay Memur İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1263 2131949 2131949
Vedat Ürek Lojistik Şube Müdürü İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1256
Vasfiye Öncü Sağlık Şef İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1252
Halide Bali Şef Güzel Sanatlar Fak. 7501
Nurten Duran Şef İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1275
Uğur Barış Bilgisayar İşletmeni İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1253 2131949 2131949
Birgül BOZKURT Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7394
Maşallah TURAN Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7315
Abdurrahman ENSARİ Doç. Dr. (Dekan Yrd.) İslami İlimler Fakültesi 7302/7316
Canan Işıker Memur - G. S. F. Öğrenci İşleri Güzel Sanatlar Fak. 7509
Uğur Sağlık Bilgisayar İşletmeni İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1263
Mehmet Behzat Ekinci Doç. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7467
Abdurrauf Aydın Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7480
Hacer ŞAHİNALP Dr. Öğr. Üyesi (Dekan Yard.) İslami İlimler Fakültesi 7303 / 7319
Lokman DİREKÇİ Fakülte Sekreteri İslami İlimler Fakültesi 7304 2124220 2124221
Abdulsalam YOUSSEF Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7375
Taha NAS Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7364
Veysi ÜNVERDİ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7372
M.Necat İZGİ Dr. Öğr. Üyesi Kızıltepe MYO 2137
İnci Güler GÜNEY Dr. Öğr. Üyesi Kızıltepe MYO 2152
Yusuf DOĞAN Doçent(Bölüm Başkanı) Kızıltepe MYO 2149
Sibel DERVİŞ Prof. Dr. Kızıltepe MYO 2102
Reşit YILDIZ Dr. Öğr. Üyesi (Müdür) Sağlık Hiz. M.Y.O 7229
Ahmet KAYAOĞLU Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7460
izzet Çıvgın Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7477
Lütfi Akın Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7466
Sidar Çınar Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7465
Sevim ERKAN Bilgisayar İşl. Turizm Fakültesi Dekanlığı 3212
Hilal Ağalday Daire Başkanı Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7601 213 17 38
Derya Güngörmez Kütüphaneci Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7603
Veyse Aydın Bakır Bilgisayar İşletmeni Personel Daire Başkanlığı 1156
Eren Koldemir Kütüphaneci Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7602 213 17 38
Turgut Gökdağ M.Y.O. Sekreteri Mardin M.Y.O 3102 2151937
Mesut Eriker Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O 3156
Müdürlük Özel Kalem - Mardin M.Y.O 3105
M.Tevfik YARDIMCI Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1400 2134009
Fatih Ünal Öğr.Gör. Mardin M.Y.O 3107
Servet Çelik Memur Mardin M.Y.O 3155
Öğrenci İşleri Öğrenci İşleri Mardin M.Y.O 3109-3110
Yazı İşleri Yazı İşleri Mardin M.Y.O 3111
Süleyman Adak Dr. Öğr. Üyesi Mardin M.Y.O 3115
Hüseyin Haşimi Güneş Prof.Dr. (Yüksekokul Müdürü) Mardin M.Y.O 3104
M.Tevfik Adıcan Öğr.Gör. Mardin M.Y.O 3118
Cengizhan Hakioğlu Öğr.Gör. Mardin M.Y.O 3116
Erdal Dinç Okutman Mardin M.Y.O 3124
Zülküf Alp Özgen Okutman Mardin M.Y.O 3125
Davut Özhan Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O 3125
Nurettin Bağırmaz Öğr.Gör. Mardin M.Y.O 3114
Çay Ocağı Çay Ocağı Mardin M.Y.O 3127
Güvenlik Güvenlik Mardin M.Y.O 3135
Atölye 1 Atölye 1 Mardin M.Y.O 3144
Atölye 2 Atölye 2 Mardin M.Y.O 3146
Mescit Mescit Mardin M.Y.O 3140
Eski Arşiv Eski Arşiv Mardin M.Y.O 3142
Bilgisayar Bilgisayar Mardin M.Y.O 3145
M.Y.O Santral Dış Hat - Mardin M.Y.O 3000 4822151937
Doç.Dr. Mustafa Öztürk Müdür TÖMER - MAUSEM
M.Sait Özonay Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O 3124
Bünyamin AĞALDAY Dr. Öğr. Üyesi (Eğitim Bilimleri Bölümü) Edebiyat Fakültesi
Mehmet Dinç Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O 3124
Ömer Türk Müdür Yrd. Midyat M.Y.O 5018
Rıdvan Kaya Öğretim Görevlisi UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ(MAUZEM) 1826 +90 482 213 40 02
Pınar Polat Bölüm Başkanı Midyat M.Y.O 5023
Sadiye Aslan Yüksekokul sekreteri Midyat M.Y.O 5013
Şehmus TÜMTÜRK Bilgisayar İşletmeni Midyat M.Y.O 5000 04822126263
Şeyhmus Tümtürk Bilgisayar İşletmeni Midyat M.Y.O 5000
Mehmet Fatih ERDOLU Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7283
Mustafa GÜNGÖR Öğretim Görevlisi Midyat M.Y.O 5028
Güvenlik Güvenlik Midyat M.Y.O 5025
Kantin Kantin Midyat M.Y.O 5017
Dış Hat Dış Hat Midyat M.Y.O (0482) 212 62 63
Ömer Faruk Atak Teknisyen Midyat M.Y.O 5026
Mehmet Beşir CURA Yüksekokul Sekreteri Sağlık Hiz. M.Y.O 7254
Güvenlik Güvenlik Mimarlık Fakültesi 6019
Emin Selçuk Taşar Arş. Gör. Mimarlık Fakültesi 6003
Nurcan Güneş Arş. Gör. Mimarlık Fakültesi 6084
A.Asım Divleli Arş. Gör. Mimarlık Fakültesi 6003
Ozan Aydoğan Memur Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1401
Fatma Narman Memur Güzel Sanatlar Fak. 7504
mehmet DABAKOĞLU Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1487
Mehmet Emin Tuaç Memur Mimarlık Fakültesi 6000
Deniz Işıker Bedir Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7053
Aysel Fedai Okutman Edebiyat Fakültesi 7036
Mehmet Sabri Hacıbeyoğlu Memur Bilgi İşlem Daire Bşk. 1102
Velit Toparlı Memur Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7532
Sabri MENGİRKAON Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7062 4822133337
Nurdan Tomo Emer Bilgisayar İşletmeni Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1407
Ufuk GÖZÜ Teknisyen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1402
Feray İçinsel Kordinatör Ösym 1450
Murat Hıdır Yumuş Tekniker Ösym 1452
Mehmet URAL Şef Personel Daire Başkanlığı 1155
Zeynel Manop Döner Sermaye İşletme Müdürü Strateji Daire Başkanlığı 1973
İsmail YILDIRIM Personel Daire Başkanı V. Personel Daire Başkanlığı 1150 0482 213 4007 0482 213 2290
Ferhat Kaplan Sicil Şube Müdürü Personel Daire Başkanlığı 1154
Santral Sekreter Rektörlük 1000 4822134002
Arzu Ensari Özel Kalem Rektörlük 1002 2134003 2134004
Pınar Tahinç Özel Kalem Sekr. Rektörlük 1003 2134002
Otopark Çıkışı Güvenlik - Rektörlük 1364
Şoförler Odası - İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1255
Güvenlik - Rektörlük 1365
Hukuk Müşavirliği 1010 Rektörlük
Hilal Acay Doc.Dr. Sağlık Bilimleri Fakültesi 7286
Vasfiye Bayram Değer Öğretim Görevlisi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7211
Zekiye Sarıkartal Prof. Dr. Güzel Sanatlar Fak. 7517
Hatun Güneş Özel Kalem(Memur) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7453
Cumali Keskin Doçent Dr. Sağlık Hiz. M.Y.O 7203
Necmettin Aktepe Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7208
Semra Kaçar Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7202
Aynur Güneş Okutman Sağlık Bilimleri Fakültesi 7264
Behiye Dilmen Bayar Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7265
Sema Çiftçi Öğretim Görevlisi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7212
Elif Erdem Araş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi 7213
Ayfer Yıldırım Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hiz. M.Y.O 7285
Funda Taş Çetin Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7265
Orhan Eyyüpoğlu Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7274
Hatice Karaozan Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7285
Yüksel Şengül Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7269
Mehmet Altın Bilgisayar İşletmeni Sağlık Hiz. M.Y.O 7257
Maşuk Kırs Memur Sağlık Bilimleri Fakültesi 7204
Mustafa Yunus Emre Öğr.Gör. (Müdür Yrd.) Sağlık Hiz. M.Y.O 7226
Songül Çetik Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hiz. M.Y.O 7270
Ayşegül Kocahal Bilgisayar İşletmeni Nusaybin M.Y.O 4016 0 482 2013 40 02
Hatice Eren Öğr. Gör. Sağlık Hiz. M.Y.O 7218
Abdurrahman Dündar Prof. Dr. Sağlık Hiz. M.Y.O 7209
Yaşar ŞEN Teknisyen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sks@artuklu.edu.tr
Hüseyin Korhan Bilgisyar İşletmeni Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1492 sks@artuklu.edu.tr
Hayriye BİRAY Bilgisayar İşletmeni Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7281
Faysal Yılmaz Hizmetli Turizm Fakültesi Dekanlığı 2023
Münevver Aykal Şef Strateji Daire Başkanlığı 1202
Ulaş Ateş Şef Strateji Daire Başkanlığı 1212
Hasan Ekinci Teknisyen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7423
Makbule Şan Şef Strateji Daire Başkanlığı 1203
Ercan Akın Fakülte Sekreteri Turizm Fakültesi Dekanlığı 3210
Ömer Haluk Karahan Harita Teknikeri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7405
Şerif Temel İdari İşler ve Yatırım Şube Müdürü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7402
Görkem GÜLEKCİ Makine Mühendisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7403
Veysi Acat Teknisyen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7271
Öğr.Gör. Halit Irmak Programcı Bilgi İşlem Daire Bşk. 1117
Çiğdem Kızılgeçi Okutman Mardin M.Y.O 3119
Hayrullah ACAR Doç.Dr. Edebiyat Fakültesi
Yunus CENGİZ Doç.Dr. (Enstitü Müdürü) Yaşayan Diller Enstitüsü 7350
Abdullah İş Bilgisayar İşletmeni Yaşayan Diller Enstitüsü 7361
Cemil Gür Elektrik Teknikeri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7417
Eyüp BİRKAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1250 2131949 2131949
Mehmet Aydoğan Fakülte Sek.V. Güzel Sanatlar Fak. 7500 4822128213
Güvenlik Protokol Güvenlik Edebiyat Fakültesi 7066
Ahmet KÜTÜK Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7106
Nurettin Beltekin Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 1821
Vedat Genç Bilgisayar İşletmeni Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7540
Mesut KANDEMİR Yüksekokul Sekreteri Kızıltepe MYO 2103
Mehmet Latif Akbaş Makine Mühendisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7420
Ferhat Çiftçi Şef Strateji Daire Başkanlığı 1204
Hamdullah KILINÇ Bilgisayar İşletmeni Edebiyat Fakültesi 7008
Celal Önen Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Strateji Daire Başkanlığı 1207
Mehmet ALICI Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7390
Güvenlik - Sağlık Hiz. M.Y.O 7277
Mediha Dinç Mühendis (web) Bilgi İşlem Daire Bşk. 1114
Santral - Edebiyat Fakültesi 7000
Dekan Özel Kalem - Edebiyat Fakültesi 7001
Selva DELER Bilgisayar İşletmeni Edebiyat Fakültesi 7040
Ali BEDİR Arş.Gör. Edebiyat Fakültesi 7053 +90 482 213 4002
Nezahat BAŞÇI Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi
Yunus Cengiz Doç.Dr. Edebiyat Fakültesi 7024
Zülküf KARA Prof. Dr. Edebiyat Fakültesi 7103
Ferda Barut Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7078
Elif OĞUZ Araş.Gör. Edebiyat Fakültesi
Derya AYDIN Araş.Gör. Edebiyat Fakültesi 7046
Khalid El-Awaisi Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7038
Feridun BİLGİN Doçent Edebiyat Fakültesi 7027
Remzi AVCI Araş.Gör. Edebiyat Fakültesi
Toplantı Salonu - Edebiyat Fakültesi 7009
Fatih AYDIN Bilgisayar İşletmeni Edebiyat Fakültesi 7072 4822134002
Mücahit KURŞUN Fakülte Sekreteri V. Edebiyat Fakültesi 7005
Hasan Tan Enstitü Sekreteri Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7034
Çay Ocağı Dekanlık Edebiyat Fakültesi 7071
Abdulhalim Doğan Tekniker Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1402 04822134002 04822125895
Dündar Bulgan Memur İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1263
Sibel BİSEN KOPTEKİN Bilgisayar İşletmeni İslami İlimler Fakültesi 7307
Metin ATAYOĞLU Elektrik Mühendisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7415
Cengiz Özbey İnşaat Müh. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7414
Ahmet ÇIRAY Şef Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1406
Mürşet Çakmak Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 1821
Serdar KARDAŞ Bilgisayar İşletmeni BAP 1399
Ahmet GEMİ Doç. Dr. Edebiyat Fakültesi 7021
Zekeriya Yersiz Bilgisayar İşletmeni Genel Sekreterlik 1017
Hamza TALAYHAN Daire Başkan V. Strateji Daire Başkanlığı 1200 04822137528 04822122426
Bedii Alan Şube Müdürü İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1260
Zehra Altaş Şef Personel Daire Başkanlığı 1162
Mehmet Ata Arslan İdari Personel Şube Müdürü V. Personel Daire Başkanlığı 1152
Nur Saide Güntekin Bilgisayar İşletmeni Personel Daire Başkanlığı 1160
Erdal ÇİFTÇİ Arş.Gör. Edebiyat Fakültesi 7037
Tuba Nur SARAÇOĞLU Arş.Gör. İslami İlimler Fakültesi 7324
Ahmet ERKOL Prof.Dr. İslami İlimler Fakültesi 7308
Abdurrahman DEMİRCİ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7310
Esra DOĞAN TURAY Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7317
Reşit Yıldız SHMYO Müdür (Doç. Dr.) Sağlık Bilimleri Fakültesi 7229
Bilal TOPRAK Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7388
Fikret ÖZÇELİK Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7327
Ferda YILDIRIM Arş.Gör. İslami İlimler Fakültesi 7322
Yakup İZCİ Bilgisayar İşletmeni İslami İlimler Fakültesi 7306
Santral Santral Midyat M.Y.O 5000
İsmail Özmen Şef Midyat M.Y.O 5016
Halil Karadaş Öğr.Gör. Midyat M.Y.O 5024
Fevzi Çakmak Öğr.Gör. Midyat M.Y.O 5033
Gülseren Özaltaş Serçek Dr. Öğr. Üyesi Turizm Fakültesi Dekanlığı 2017
Haşim Harmancı Şef Mardin M.Y.O 3108
Mahir SAVUNCU Şube Müdürü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1411
Ahmet AYDOĞAN Kültür Şube Müdürü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1353
Mehmet Şükrü ÖZTÜRK Bilgisayar İşletmeni Kızıltepe MYO 2127
Vahap Eroğlu Bilgisayar İşletmeni Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7612
Osman Eroğlu Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7477
Cemil Demir Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7285
Muhammed Güngören Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7283
Sevinç Yaşar Can Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7218
Tuba Tarhan Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hiz. M.Y.O 7285
Mine Ayanoğlu Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7270
Harun Gencer Müdür Yardımcısı Sağlık Hiz. M.Y.O 7267
Mahmut Argış Bilgisayar İşletmeni Sağlık Hiz. M.Y.O 7256
Mecit Taş Teknik Personel Sağlık Hiz. M.Y.O 7025
Lokman Toprak Müdür Turizm Fakültesi Dekanlığı 2003 0482 591 1314
Musallam Abedtalas Dr. Öğr. Üyesi Turizm Fakültesi Dekanlığı 2015
Semra Gürbüz Bölüm Başkanı Turizm Fakültesi Dekanlığı 2009
Tuğba Arık Yüksel Araş.Gör. Turizm Fakültesi Dekanlığı 2011
Şehmus Aykol Araş.Gör. Turizm Fakültesi Dekanlığı 2004
Emel Karaaslan Şef Turizm Fakültesi Dekanlığı 2032 4822152503 4822152502
Meral Topçu Hemşire Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7499 sks@artuklu.edu.tr
Ergül ÇETİN teknisyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7456
Mehmet Fidan Spor Şb.Mdr. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1962 veya 7536
Çağrı Ceviz EBYS Sorumlusu Bilgi İşlem Daire Bşk. 1106
Nur Ensari Memur Uluslararası Öğrenci Koord. 1977
Mehmet Fatih Bölük Arş.Gör. Mimarlık Fakültesi 6009
Yusuf Çiftçi Öğr.Gör. Mardin M.Y.O 3121
Serhat Çetin Memur İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1265
Mahmoud Shoush - Edebiyat Fakültesi 7055
Muhsin Bulut Hizmetli Personel Daire Başkanlığı 1151
Abdurrahman Dalar Bilgisayar İşletmeni Genel Sekreterlik 1035
Hıdır Kanat Hizmetli Genel Sekreterlik 1033
Funda Karaboğa İşçi Genel Sekreterlik 1028
Sema Sertkaya Müdür V. Basın ve Halkla İlişk. Müd. 1047
Onur Hakioğlu Erasmus Erasmus Ofisi 7485
Abdulvahit Dilekçi Memur İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1262
Nizameddin Yenigün Memur İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1262
Gülcan Çiftçioğlu Öğretim Görevlisi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7217
Hediye Utli Araş.Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi 7213
Leyla Özdemir Memur Sağlık Bilimleri Fakültesi 7204
Abdulbaki Ergel Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7253
Mahmut Işıker Bakım Onarım Şube Müdür V. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7408
Özgür ÖZMEN Bilgisayar İşletmeni İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1261
Hasan Elibol Bilgisayar İşletmeni Strateji Daire Başkanlığı 1208
Ali Demir Enstitü Sekreteri Yaşayan Diller Enstitüsü 7355
Sercan Yıldız Bilgisayar İşletmeni Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7410
İbrahim AL-DIBOU Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7329
Ayman J.M. AL-DOORI Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7366
Tahir Ateş Dr. Öğr. Üyesi Mardin M.Y.O 3103
Ozan Çelik Memur Mardin M.Y.O 3111
Baki Taş Bekçi Mardin M.Y.O 3135
Abdulkadir Bozuk Hizmetli Mardin M.Y.O 3109
Hüseyin Ahmetoğlu Öğr. Gör. Bil. Prog. Bölüm Başkanı Midyat M.Y.O 5035
Yavuz Aslan Öğretim Görevlisi Midyat M.Y.O 5014
Mehmet Şerif Yenigün Bilgisayar İşletmeni Midyat M.Y.O 5027
Tacettin Ölçenoğlu Fakülte Sekreteri Sağlık Bilimleri Fakültesi 7214
Meltem CEVHEROĞLU Hemşire Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7499
Ahmet AYDOĞAN İç Hizmetler Müdürü Genel Sekreterlik 1491
Özgür Dokumacı Teknisyen Bilgi İşlem Daire Bşk. 1113
Adnan OKTAY Doçent Edebiyat Fakültesi 1514 4822124002
Mahmut Ekmen Öğretim Görevlisi Sağlık Hiz. M.Y.O 7272
Kutlu Gürelli Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fak. 7507
Rahman Işık Sarıalioğlu Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fak. 7509
Evrim Özlem Kavcar Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fak. 7510
Başak Şiray Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fak. 7510
Şefik Özcan Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fak. 7511
Yektanurşin Duyan Yılmaz Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fak. 7513
Aysel Alver Araş. Gör. Güzel Sanatlar Fak. 7513
Zülküf KARA Prof. Dr. / Dekan Güzel Sanatlar Fak. 7516
Kutbettin EKİNCİ Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7312
Ahmet Ataç Bilgisayar İşletmeni Personel Daire Başkanlığı 1158
Huzeyfe ELHATİB Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7334
Halime Aydın Öğretim Görevlisi Midyat M.Y.O 5023
İsa Esmer Memur Midyat M.Y.O 5029
Mehmet Cemal Oğuz Prof. Dr. (Fen Fakültesi Dekanı) Sağlık Hiz. M.Y.O 7284
Ömer Fazıl EMEK Müd. Yrd. / Dr. Öğr. Üyesi Nusaybin M.Y.O 4018 0 482 2013 40 02
Kamuran GÖKDAĞ Dr. Öğr. Üyesi (BAP Koordinatörü) BAP 1085
Yılmaz Aca Şef Sağlık Hiz. M.Y.O 7255
Semra Akto Öğr. Gör. Sağlık Hiz. M.Y.O 7218
İhsan Alacabey Dr. Öğr. Üyesi (Müdür Yrd.) Sağlık Hiz. M.Y.O 7225
Mehmet Şakir Ece Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hiz. M.Y.O 7287
Veysi Kızmaz Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hiz. M.Y.O 7287
Adil Umaz Öğr. Gör. Sağlık Hiz. M.Y.O 7278
Ömer Yalçınkaya Tekniker (Web Mail-Santral) Bilgi İşlem Daire Bşk. 1118
Serdar Roni Sümer Arş Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7471
Ömer ÇAHA Prof.Dr. Ömer ÇAHA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7468
Zelal Başak YARİŞ Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7484
Hatice Çıvgın Öğr.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7476
Tuncay Büyük Öğr.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7474
Safiye ATEŞ BURÇ Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7478
Hayri İnce Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7477
Pınar Özdemir Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7476
Yusuf Ömür Yılmaz Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7473
Hasibe Gül Sevinç Dr.Öğr.Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7484
Behiye Körpe Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7484 4822131091
Abdulnaser Al Jasem Doç.Dr.(Yabancı Uyruklu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7479
Mohamad Rashıd Dr. Öğr. Üyesi(Yabancı Uyruklu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7479
Fahim Hussaını Öğr.Gör.(Yabancı Uyruklu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7471
İslam Altun Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1487
Cumali Kılıç Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7472
Şehmus Aslan Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7472
Dış Hat Dış Hat İslami İlimler Fakültesi 0482 212 42 20
İlyas BAYAR Öğretim Görevlisi Ömerli M.Y.O 3204
Ahmet CEYLAN Müdür/ Dr.Öğr.Üyesi Ömerli M.Y.O 3203
Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI Enstitü Müdür Yardımcısı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7252
Abu Bakar SIDDIQ Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7064 +90 482 213 4002
Abdurrahman Demir Yazı İşleri Müdürü Genel Sekreterlik 1016
Serap TOPRAK DÖŞLÜ Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7251
Seher TANRIVERDİ Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi 7213
İbrahim DAĞ Arş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi 7213
Yakup ÇELEBİ Memur Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7905 0 482 502 2151 Öğrenci İşleri
Lale Karataş Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O 3126
Zemzem Taşgüzen Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O 3126
Abdulkadir Ayanoğlu Dr. Öğr. Üyesi Mardin M.Y.O
Mehmet Murat Gutnu Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O 3117
Fatih AĞALDAY Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O 1755 +90 482 213 40 02
Yavuz Dinç Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O 3123
Cüneyt Yılmaz Bekçi Mardin M.Y.O
Zeynep Ataş Dr. Öğr. Üyesi (Mimarlık Bölümü Başkanı) Mimarlık Fakültesi 6014
Ahmet Can DEĞER Dış Ticaret Bölüm Bşk. / Öğr. Gör. Nusaybin M.Y.O 4022 0 482 2013 40 02
Erkam ERYARSOY Öğretim Görevlisi Nusaybin M.Y.O 4024 0 482 2013 40 02
Şehmus DİLMEN Bilgisayar İşletmeni Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1363 sks@artuklu.edu.tr
Vedat Yıldırım Şube Müdürü Bilgi İşlem Daire Bşk. 1112
Ebru YAY ÖZER Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O
İrem BOZKURT Öğretim Görevlisi Mardin M.Y.O
Mehmet VELİOĞLU Gerçekleştirme Görevlisi (Yüksekokul Sekreteri) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7533
Celal DEMİR Bilgisayar İşletmeni Sosyal Tesisler İşletme Md. 1352
Hıdır GÜLDALI Bilgisayar İşletmeni Sosyal Tesisler İşletme Md. 1357
Adnan Işıker Şef Bilgi İşlem Daire Bşk. 1107
Şükrü AYKAT Müdür Yrd. Midyat M.Y.O 5022
Şeyma Kaymak Bilgisayar İşletmeni Personel Daire Başkanlığı 1151
Yıldıray ÜNEŞİ Memur Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Ali YİLMAZ Memur Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7534
Sibel TURGUT Başkanlık Sekreterliği (Sürekli İşçi) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7535 0482 213 13 21 sks@artuklu.edu.tr
Muhammet GÜNGÖREN Öğr. Görevlisi Merkezi Araştırma Laboratuvarı 7241
Arif KARAMANOĞULLARI Bil. İşl. Merkezi Araştırma Laboratuvarı 7232
Leyla ERCAN Kimyager Merkezi Araştırma Laboratuvarı 7233
Adil UMAZ Öğr. Görevlisi Merkezi Araştırma Laboratuvarı 7237
Cemile GÜNBEGİ ÇALIŞKAN Öğr. Görevlisi Merkezi Araştırma Laboratuvarı 7235
M. Ferit DEMİREL Öğr. Görevlisi Merkezi Araştırma Laboratuvarı 7236
Ahmet AKATAK Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı) Savur MYO 3601
Mehmet Oktay GÖKASLAN Öğretim Görevlisi (Müdür Yardımcısı) Savur MYO 3605
Sezin ARPAĞ Öğretim Görevlisi Savur MYO 3602
Bahadır KILINÇ Öğretim Görevlisi Savur MYO 3610
Çağrı MERCAN Öğretim Görevlisi Savur MYO 3611
A. Şahin AYYILDIZ Öğretim Görevlisi Savur MYO 3604
Güvenlik Güvenlik Savur MYO 3609
Kantin Kantin Savur MYO 3603
Ahmet Sait CENGİZ Öğretim Görevlisi Ömerli M.Y.O 3207
M. Hatip Türkoğlu Şef - Yazı İşleri Güzel Sanatlar Fak. 7506
Dr. Öğr. Üyesi Ozan ESMER Müdür Yardımcısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7901
Doç. Dr. Serdar GERİ Yüksekokul Müdürü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7900
.. .. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7906
Arş.Gör. Turan SEZAN Arş. Gör. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7915
Feraç Türk Şef Personel Daire Başkanlığı 1161
Seher MUNGAN ŞEF İslami İlimler Fakültesi 7305
Bilal ETE Bilgisayar İşletmeni Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7904 0 482 502 2151 Tahakkuk İşleri
Nejla BAŞAK Ziraat Mühendisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7421
Mehmet VELİOĞLU Şube Müdür V. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7422
Halil BİLGİÇ Memur Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7475
Nedim ESER Memur Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7419
Ercan OLGAÇ İnşaat Mühendisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7431
Hasan AKBACI Elektrik Elektronik Mühendisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7416
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kalelioğlu Dr. Öğr. Üyesi Yabancı Diller 4026
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Diler Dr. Öğr. Üyesi Yabancı Diller 4002
Zana Hanar Öğretim Görevlisi Yabancı Diller 4008
Elif Gökbaş Öğretim Görevlisi Yabancı Diller 4006
Adnan Demir Öğretim Görevlisi Yabancı Diller 4011
Emin Can Öğretim Görevlisi Yabancı Diller 4009
Abdulkadir Ercan Müdür Yardımcısı Yabancı Diller 4023
Huri Küçük Müdür Yardımcısı Yabancı Diller 4027
Hayal Şahin Öğretim Görevlisi Yabancı Diller 4008
Figen Kızıl Öğretim Görevlisi Yabancı Diller 4008
Abdurrahman YÜCESOY Yüksekokul Sekreteri Yabancı Diller 4024
Bayram Demircan Memur Yabancı Diller 4000
Güvenlik (Y.D.Y.O) Güvenlik (Y.D.Y.O) Yabancı Diller 4001
Sürekli İşçi Temizlik Odası (Y.D.Y.O) Sürekli İşçi Temizlik Odası (Y.D.Y.O) Yabancı Diller 4013
Kantin (Y.D.Y.O) Kantin (Y.D.Y.O) Yabancı Diller
Sevda Karahan İmrak Ödünç Verme Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7612
A.Vahap Altürk Araştırma Görevlisi Turizm Fakültesi Dekanlığı 2018
Aslı Çelikel Dekan Yardımcısı Turizm Fakültesi Dekanlığı 3213
Kadir Çakar Dekan Yardımcısı Turizm Fakültesi Dekanlığı 3209
Faruk Seyitoğlu Öğretim Üyesi Turizm Fakültesi Dekanlığı 2007
Fırat Alpkaya Memur Turizm Fakültesi Dekanlığı 3211
Santral - Turizm Fakültesi Dekanlığı 2000 591 13 15 591 13 16
Çay Ocağı ‏‏‏‏‏‏‏‏ Turizm Fakültesi Dekanlığı 2024
Hüseyin Ahmetoğlu Bilgisayar Programcılığı Koordinatörü UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ(MAUZEM) 5035
Veysi ACIBICA Öğr. Gör.(Müdür Yrd.) Kızıltepe MYO 2160
Zübeyir GÜNEŞ Öğr.Gör. Kızıltepe MYO 2160
Hüsnü AKTAŞ Doçent Kızıltepe MYO 2141
Erdal KARADENİZ Öğr.Gör.(Müdür Yrd.) Kızıltepe MYO 2104
Fatih YÜCESOY Öğr.Gör. Kızıltepe MYO 2126
Abdullah EREN Dr.Öğr.Üyesi Kızıltepe MYO 2143
Fatma Mungan Kılıç Dr.Öğr.Üyesi Kızıltepe MYO 2110
Enver KENDAL Doçent Kızıltepe MYO 2146
Ferhat KIZILGEÇİ Dr.Öğr.Üyesi Kızıltepe MYO 2145
Bülent ALAN Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7017
Serpil KOÇ Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7091
Süleyman ŞANLI Doç. Dr. Edebiyat Fakültesi 7020 +90 482 213 4002
Ahmet ABDÜLHADİOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7116
Aynur ÖZFIRAT Prof Edebiyat Fakültesi 7065
Faysal ÖZDAŞ Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 1821
Serhat Harman Dekan Turizm Fakültesi Dekanlığı 3214
Mehmet Nesim DORU Prof. Edebiyat Fakültesi 7024
Ahmet CEYLAN Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 3101
Halis SAKIZ Doçent Edebiyat Fakültesi 7045
Ferdi KIRAÇ Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7061
Evindar YEŞİLBAŞ Doçent Edebiyat Fakültesi 7099
Okan ŞAHİN Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7124
Tuba AKKAYA Dr. Öğr. Üyesi Devlet konservatuarı 1833
Mehmet Sait TOPRAK Prof. Dr. Edebiyat Fakültesi 1840
Mehmet Rezan EKİNCİ Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7045
Cemal ÜLKE Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7043
Orhun BÜYÜKKARCI Dr.Öğr.Gör Orhun BÜYÜKKARCI Yabancı Diller 4007
Mehmet Salih Ökten Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi 7083
Fatih Durmaz Şef Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7210
Öğr.Gör. Selim ÖNCÜ Yüksekokul Müdür Yardımcısı Mardin M.Y.O 3117 0 482 213 4002 0 482 215 3355
Doç.Dr. M.Enes IŞIKGÖZ Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7907
Dr.Öğr.Üyesi Canan Gülbin ESKİYECEK Müdür Yardımcısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7902
Arş.Gör. Ertuğrul GENÇAY Arş.Gör. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7916
Refika GERİ Öğr.Gör. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7913
Mehmet Veysi BORA Öğr.Gör. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7914
Meryem ERSÖZ Sürekli İşçi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7200
Ahmet GEMİ Müdür / Doç. Dr. Nusaybin M.Y.O 4010 0 482 2013 40 02
İbrahim BOZ Öğr.Gör. Mardin M.Y.O
M.Sinem MUNGAN Mühendis Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mehmet Fatih EFE Mühendis Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7409
Neslihan AKBULUT Arş. Gör Edebiyat Fakültesi 7115 +90 482 213 4002
Ayşe ACAR Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7102 +90 482 213 4002
Çağdaş ERDEM Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7069 +90 482 213 4002
Semra Özlem DİŞLİ Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7115 +90 482 213 4002
Halit YEŞİLMEN Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7092 +90 482 213 4002
Muhammet Cevat ACAR Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7053-7004
Emek YÜCE ZEYREK RİOS Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7064
Güldest BAŞ Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi
Muhammed Emin DEMİRDAĞ Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi
Elif TARDUŞ Şef Edebiyat Fakültesi 7114
Abdulbaki BOZKURT Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7080
Burak ERDEM Arş. Gör Edebiyat Fakültesi 7081
Caner YELBAŞI Dr. Öğr. üyesi Edebiyat Fakültesi
Ekrem AKMAN Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7062
Ercan GÜMÜŞ Dr. Öğr. üyesi Edebiyat Fakültesi 7030
Fasih DİNÇ Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7105
Hasan AYDIN Arş. Gör Edebiyat Fakültesi 7073
İbrahim ÖZCOŞAR Prof. Dr. Edebiyat Fakültesi 7007
Metin ŞERİFOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7014
Orhan KUTLUAY Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7122
Veysel GÜRHAN Dr. Öğr. üyesi Edebiyat Fakültesi 7120
Beyhan KANTER Prof. Dr. Edebiyat Fakültesi 7110
Ramazan Arslan Memur Strateji Daire Başkanlığı 1201 04822137528 04822122426
Elif Aydemir Sevim Bilgisayar İşletmeni Strateji Daire Başkanlığı 1207
Emrah Selçuk Bilgisayar İşletmeni Strateji Daire Başkanlığı 1213
Türkan Dağ Memur Personel Daire Başkanlığı 1159
Tarık Demir Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreterlik 1041
Rıfat Saidoğlu Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreterlik 1040
Edip Özkan Öğretim Görevlisi Ömerli M.Y.O 1024
Ahmet CEYLAN Rektör Danışmanı Genel Sekreterlik 1007
Kübra Benek Genel Sekreterlik Özel Kalem Genel Sekreterlik 1006
Erdinç DURMUŞ Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7068
Hazar Faruk GÜVEN Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7104
Faruk TOSON Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7119
Yunus MAVİŞ Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7104
Halit ALKAN Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7119
Zekai ERDAL Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7054
Necla KAPLAN Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7016
Tuğba BATUHAN Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7124
Şerif TÜMER Arş. Gör. Edebiyat Fakültesi 7046
Serap EMEN Uygulamalı İng.ve Çev.Bölüm Bşk. / Öğr. Gör. Nusaybin M.Y.O 4019 0 482 2013 40 02
Mehmet Zeki GÜNDÜZ Bilgisayar İşletmeni Yabancı Diller 4012
Erhan POLAT MYO Müdürü Mardin M.Y.O 3101
Selman Aydoğan Bilgisayar İşletmeni Genel Sekreterlik 1972
Gökhan KOÇ Elektrik Teknikeri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7406
Amine YÜREK Öğretim Görevlisi Ömerli M.Y.O 3205
Fatih AY Öğretim Görevlisi Ömerli M.Y.O 3206
İsmet KARAKUZU Sosyal Tesisler İşletme Müdürü Sosyal Tesisler İşletme Md. 1358
Abdurrahman EKİNCİ Prof.Dr. Mimarlık Fakültesi
Ömer DORU Dr.Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7459 4822131091
Cemil İNAN Doç.Dr.(İşletme Bölüm Başkanı) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7461
Necmettin ACAR Dr.Öğr.Üyesi (SBUİ Bölüm Başkanı) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7462
Erhan POLAT Dr.Öğr.Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7464
Mehmet Murat GUTNU Dr.Öğr.Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7464
Faruk DÜŞÜNCELİ Dr.Öğr.Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7463
Recep AKDAĞ Dr.Öğr.Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7481
Bekir NAYIR Memur İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7455 4822131091
Mustafa ÇETİN Bilgisayar İşletmeni İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7450
Arzu İNAN Bilgisayar İşletmeni İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7457
Muttalip ÇAĞLAYAN Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7480
Melike ATAY POLAT Doç.Dr.(İktisat Bölüm Başkanı) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7483
Melih KAZDAL Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7474
Burak AĞALDAY Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7474 4822131091
Hüseyin KESKİN Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7473
Mehmet Sadık AYDIN Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7473
Yunus ÇAKMAK Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7478
Zeynep ÇİRKİN BÜYÜKDENİZ Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7478
Dawoud ALMOHAMAD Dr.Öğr.Üyesi (Yabancı Uyruklu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7479
Musallam TALAS Dr.Öğr.Üyesi (Yabancı Uyruklu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7479
Mehmet İhsan ÖZDEMİR Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7470
Enes ATEŞ Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7470
Abdullah ÖZTÜRK Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1487
Mehmet Can PALANCI Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1487
Gazi KURNAZ Arş.Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7472
Sebahattin ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi (Enstitü Mdr. Yrd.) Yaşayan Diller Enstitüsü 7346
Mustafa Aslan Dr. Öğr. Üyesi (Enstitü Mdr. Yrd.) Yaşayan Diller Enstitüsü 7352
Faruk DÜŞÜNCELİ Dr.Öğr.Üye. (Yüksekokul Müdürü) Savur MYO 3606
Muhittin EVREN Öğretim Görevlisi Savur MYO 3616
Musaye KONAK ÖZÇELİK Öğretim Görevlisi Savur MYO 3617
Ökkaş ARI Öğretim Görevlisi Savur MYO 3613
Hasan ÇEVİK Memur Savur MYO 3607
Mahmut SANCAR Yüksekokul Sekreterİ Savur MYO 3608
Fasih DİNÇ Dr. Öğr. Üyesi Devlet konservatuarı 1974
Ömer BOZKURT Prof. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7335
Mehmet Ata DENİZ Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7373
Mehmet Aziz YAŞAR Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7371
Halil AKÇAY Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7380
Ahmet TEKİN Doç. Dr. İslami İlimler Fakültesi 7381
M. Fatih DEDE Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7340
Hamit SALİHOĞLU Dr. Öğr.Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7368
Assad. K. M. ALHASHMI Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7318
Hakime Reyyan YAŞAR Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7338
M. Kamel KARABELLİ Dr. Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7337
Yasin AKAN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7376
Şehmus AKAN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7386
Nejdet AKAY Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7365
Abdulkadir ELİGÜL Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7379
Elif ATLI Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7393
Musab KOPARAL Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7378
Hüsamettin KAYA Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7377
Ebubekir PLATİN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7347
Esra Evsen AYDIN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7323
Mehmet Emin ÖRNEK Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7314
Fatima TURGUT Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7342
Abdusselam AKBAŞ Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7309
Mohamed HAMİDO Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7332
İhsan HAMMAD Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7333
Mahmoud HARİRİ Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7320
Omar YAKAN Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7369
Satee ALABBAS Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7374
Mustafa KADAD Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7364
Merve GÜZCAN Hemşire İslami İlimler Fakültesi 7330
Zafer ARIK Şef Sağlık Hiz. M.Y.O 7257
Ferhat Demiralp Öğretim Görevlisi UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ(MAUZEM) 1827 +90 482 213 40 02
Fatih Özdemir Tekniker Uluslararası Öğrenci Koord. 1753
Ferhat Demiralp Koordinatör Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü 1827 +90 482 213 40 02
ABDULLAH AYKAL ŞUBE MÜDÜRÜ V. İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1256
Şehmus Ağırakça Yüksekokul Sekreteri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7903 Yazı İşleri
Mine AKKUŞ UÇAR Dr. Öğr. Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7908
Zahit SERASLAN Dr. Öğr. Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7909
İzzet KARAKULAK Dr. Öğr. Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7910
Beyhan ÖZGÜR Dr. Öğr. Üyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7911
. . Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7912
M. Şekip ÖZMEN Hizmetli Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 7917
Murad Mert Fakülte Sekreteri Mimarlık Fakültesi 6001
Mehmet Halit Salman Kütüphaneci Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7606
Ferah SÜRER Rektör Yardımcısı Özel Kalem Rektörlük
M. Fatih Ağalday MAUZEM Müdürü UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ(MAUZEM) 1825 +90 482 213 40 02
Murat SALMAN Teknisyen Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7280
Mehmet KANIK Daire Başkanı BAP 1792
Dr.Öğr.Üyesi Halit ALKAN Yüksekokul Müdürü Yabancı Diller 4025
Sidar Bozkur Öğretim Görevlisi Yabancı Diller 4004
Yusuf Alp Bilgisayar İşletmeni Hukuk Müşavirliği 1488
Kamil Yağıcı Avukat Hukuk Müşavirliği 1115
Yunus Atlı Arş:gör Yabancı Diller 4015
S.Alperen Altuğ Arş.Gör Yabancı Diller 4003
Mehmet Bayar Daire Başkanı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7530
Mehmet Fırat BARAN Doç.Dr Sağlık Hiz. M.Y.O 7495
Mehmet Siraç KAYA Tekniker Midyat M.Y.O 5030
Tülay ÇEÇEN Tekniker Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1408 04822134002
Hava Taş Bilgisayar İşletmeni İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1253
Ahmet Bütün Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7176
Mehmet DOĞAN İhale ve İdari İşler Şube Müdür V. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7432
Recep Öpengin Bilgisayar İşletmeni UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ(MAUZEM) 1824 +90 482 213 40 02
Lokman Altın Bilgisayar İşletmeni Genel Sekreterlik 1027
Halime Aktekin Memur Genel Sekreterlik 1029
Edip Kavak Yazı İşleri Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7604
Özlem Gelmedi Etiket Birimi Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7604
Hasan Aktürk Memur-Ödünç Verme Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7625
Abdulsamet Akan Kütüphaneci Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7609
Yaşar Bayar Rezervasyon Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7600
Güvenlik Güvenlik Kütüphane ve Dok.D. Bşk 7621
Serap DOĞAN Dr.Öğr.Üyesi Kızıltepe MYO 2154
Abdullah EREN Merkez Müdürü Merkezi Araştırma Laboratuvarı 7234
Züleyha Can Memur Yaşayan Diller Enstitüsü 7360
Mesut IŞIK Bilgisayar Mühendisi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1405
Ferda HARMANCI Tekniker Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1404
Meral KAYA Programcı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1410
Bedir ÖZÇELİK Memur Edebiyat Fakültesi 7093
Maruf SAİDOĞLU Daire Başkanı Bilgi İşlem Daire Bşk. 1100
Aydın AKDENİZLİ Sürekli İşçi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7535
İsmail ÇUHA Sürekli İşçi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7535
Mehmet Şeyhmus SAY Sürekli İşçi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7535 sks@artuklu.edu.tr
Alaettin YİLMAZ Memur Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7537 sks@artuklu.edu.tr
Hakan Özer Genel Sekreterlik Özel Kalem Genel Sekreterlik 1004-1009
Ahmet Bütün Dr. Öğr. Üyesi Uluslararası Öğrenci Koord. 1776
Havva ÇAHA Prof.Dr. Havva ÇAHA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7482
Zeki TALAYHAN Meslek Yüksekokul Sekreteri Ömerli M.Y.O 3201
Şehzat Kaya Memur Mimarlık Fakültesi 6002
Ahmet BOZ Öğr. Gör. (UİK Koordinatör Yard. / Mevlana Koord.) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü 7486
Nesrin Aytekin Sekreter Rektörlük 1088
Süleyman SAYILI ‏‏‏‏‏‏‏‏ Genel Sekreterlik 1985
Mehmet Sait TOPRAK Prof. Dr. (Süryani Dili ve Kültürü ABD Başkanı) Yaşayan Diller Enstitüsü 7356
Ahmet KIRKAN Dr.Öğr.Üyesi (Kürt Dili ve Kültürü ABD Başkanı) Yaşayan Diller Enstitüsü 7616
Veysi ÜNVERDİ Doç. Dr. (Arap Dili ve Kültürü ABD Başkanı) Yaşayan Diller Enstitüsü 7372
İbrahim BİNGÖL Öğr. Gör. Yaşayan Diller Enstitüsü 7615
Yılmaz ÖZDİL Dr. Öğr. Üyesi Yaşayan Diller Enstitüsü 7618
Khaled ALADWANI Dr. Öğr. Üyesi Yaşayan Diller Enstitüsü 7617
Zehra KAVAK ŞEF Edebiyat Fakültesi 7172
Bilal KARTAL Memur Personel Daire Başkanlığı 1153
Muhammed İkbal SAYLIK Rektör Danışmanı Genel Sekreterlik 1019
Hasan CEBEL Memur Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 1403
Yusuf TURAN SHMYO Santral Sağlık Hiz. M.Y.O 7273
Kamuran ÇEÇEN Sekreter TÖMER - MAUSEM 1905
Orhan Bakır Bilgisayar İşletmeni Bilgi İşlem Daire Bşk. 1101
Engin İş Şube Müdürü Bilgi Edinme Müdürlüğü 1701
Servet RECEPOĞLU Sürekli İşçi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 7523 Spor Tesisleri Rezervasyon İşlemleri
Yunus BOZKUŞ Arş:gör Yabancı Diller 4030
Merve ELDEMİR Sürekli İşçi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 7490
Şemsettin EKTİREN Yüksekokul Sekreter V. Devlet konservatuarı 1766
Hanife YEŞİLYURT Öğr. Gör. PROJELER KOORDİNASYON OFİSİ 1722 0482 213 4002
Hasan KARDAŞ Memur Genel Sekreterlik 1971
Mehmet ÖZTÜRK Şube Müdürü İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1271
Fatma ŞİMŞEK Bilgisayar İşletmeni İslami İlimler Fakültesi 7321
Doğan Bekir DÖKÜCÜ Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7628
Sabahattin BALA Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7339
Halid EKMEN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7348
Merve PALANCİ Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7382
Mahfuz OKUYAN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7363
M. Veysel EMEN Arş. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7348
Hasret AKTEKİN Öğrenci İşleri Midyat M.Y.O 5021
Ayşe ÇEKİÇ Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7392
Burhanettin BAL Öğr. Gör. İslami İlimler Fakültesi 7387
Abdurrahim KAPLAN Dr. Öğr. Üyesi İslami İlimler Fakültesi 7312
Hasip SAATÇIOĞLU Bilgisayar İşletmeni Turizm Fakültesi Dekanlığı 3208
Hüsamettin ATLI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7400
Abdurrahim KURUMAZ Hizmetli Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7401
M.Sait DİREKÇİ ŞEF Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7433
Durmuş ERSUN Dr. Öğr. Üyesi Edebiyat Fakültesi 7004
Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Teknik Büro Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 7426
Velid Unsal Dr. Öğr. üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 7249
Özgür KAPLAN Memur İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7458
Özlem ÖZHAN Sekreter Tıp Fakültesi 1737
İdris ETE Memur Edebiyat Fakültesi 7012
Sedat ATLI Şef İdari ve Mali İşler Daire Bşk 1259
İbrahim YOLDAŞ Şef Kızıltepe MYO 2128
Adnan DEMİR Uyg. İng. ve Çevirmenlik Böl. Bşk. /Dr. Öğr. Üyesi Nusaybin M.Y.O 4017 0 482 2013 40 02
M. Eşref KIZMAZ Yüksekokul Sekreteri Nusaybin M.Y.O 4020 0 482 2013 40 02
Ahmet GÜNERİ Müd. Yrd. / Öğr. Gör. Nusaybin M.Y.O 4023 0 482 2013 40 02
Güvenlik Güvenlik Nusaybin M.Y.O 4026 0 482 2013 40 02
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü