T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

DUYURULAR

                    

Sevgili Öğrenciler!

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi web sayfasına hoşgeldiniz! Geleceğinizi inşa etmek üzere girdiğiniz bu yolda hepinize başarılar dileriz.

Fakültemiz, "İlahiyat Bilimleri Fakültesi" ismiyle Bakanlar Kurulu’nun 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı kararı ile kurulmuştur. Daha sonra Bakanlar Kurulu’nun 14.03.2016 tarih ve 2016/8700 sayılı Kararnamesi ile Fakülte ismimiz “İslami İlimler Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemizin bulunduğu Mardin kentimiz yüzyıllardan beri farklı kavim, medeniyet, din ve kültürlerin birlikte yaşadıkları el-Cezire bölgesinin en kadim ve önemli kenti sayılmaktadır. Kadim tarihte bölgede ortaya çıkan dinlerinden her biri bu kentte varlığını sürdürmüştür.Çeşitli din ve medeniyetlerin farklı bilim dallarında akademik araştırmalara tabi tutulacakları bir “İslami İlimleri Fakültesi”nin bu kentimizde kurulmuş olması, aynen ilk dönemlerde Bağdat’ta Abbasi Hilafetinin himayesinde, Beytul-hikme’de birlikte çalışan Müslüman, Sabii ve Hristiyan ilim adamlarının dünyayı aydınlatan İslam Medeniyetini ortaya çıkardığı gibi bu medeniyetin yeniden birlikte ihyasını hedefleyen bu fakültenin ülkemiz, ilimiz ve bölgemiz için yararlı olacağına inanmaktayız.

İslami İlimler Fakültesi; Temel İslâm Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanatları alanlarında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlayabilen; örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, toplumdaki inanç farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşımla ülkesini, milletini ve mesleğini seven; toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş, sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, insanlara empati ile yaklaşabilen, etik ve estetik değerlere sahip, inançlı, bilgili, hoşgörülü, aydın ve mesleki açıdan yetkin ilahiyatçıların yetiştirilmesidir.

Fakültemiz2011 yılında kurulan ve 2014 yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. İlk mezunlarını 2019 yılında vermiştir. Eğitim kadromuzda 2 profesör, 10 doçent, 9 doktor öğretim üyesi, 16 öğretim görevlisi ve 20 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

İslami İlimler Fakültesi, akademik açıdan Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Fakültemiz, gerek yerli gerekse yabancı uyruklu hocalarımızın birikimleriyle akademik başarısını sürekli arttırma gayretindedir.