T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

   

BÖLÜMLERİMİZ


MÜTERCİM TERCÜMANLIK İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

 

YÜKSEKOKULUMUZUN MİSYONU

Yüksekokulumuzun misyonu, öğrencilerin yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirerek hem bilimsel çalışma alanlarında hem de sosyal çevrelerde ihtiyaç duyacakları sağlam bir yabancı dil alt yapısı kazandırmaktır.

 

YÜKSEKOKULUMUZUN VİZYONU

Yüksekokulumuzun vizyonu, yenilikçi ve  dinamik bir anlayışla dil öğretimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri üniversitemizin hedef ve amaçlarıyla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermek öğrencilerin gerek akademik gerekirse yaşamın: farklı alanlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmak ve yabancı dil öğrenim süreçlerinde kendine güvenen, sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.

 

YÜKSEKOKULUMUZUN HEDEFLERİ

YÜKSEKOKULUMUZUN KISA TARİHÇESİ 

Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 28.03.1983 ve 2809 sayılı kanununun 30’uncu maddesine istinaden 8562 sayı ile 25.01.2016 tarihinde kurulmuştur.

Yüksekokulumuz 05.04.2017 tarihinde 24546 sayı ile kurulan Mütercim Tercümanlık Bölümü ve 14.09.2017 tarihinde kurulan Yabancı Diller Bölümü olmak  üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Mütercim Tercümanlık Bölümü, Mütercim Tercümanlık İngilizce Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mütercim Tercümanlık Arapça Anabilim Dalı Başkanlığını,Yabancı Diller Bölümü ise Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Programını kapsamaktadır.

Yüksekokulumuz 2019-2020 akademik yılı itibariyle Mütercim Tercümanlık İngilizce Anabilim Dalına öğrenci almaya başlıyacaktır.