T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • #artuklugsf

  • üretken...

  • sorgulayan...

  • öğrenen...

  • kentle iç içe...

  • çalışkan...

  • paylaşan...

MAU HABERLER

DUYURULAR

 

Aday öğrenciler için

 

Fakültemiz Hakkında

Üniversitemiz 27.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroların Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli Cetvellerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun’la kurulmuştur. Söz konusu tarihte Güzel Sanatlar Fakültemiz resmen kurulmuştur.

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Resim, Heykel, Müzik, Grafik, Radyo - Televizyon ve Sinema, Grafik, Görüntü Sanatları ve El Sanatları Bölümleri mevcuttur. Ağustos 2013 yılında Resim Bölümü’ne öğrenci alınmasıyla fakültenin ilk bölümü aktif hale getirilmiş ve 2015 yılında Heykel Bölümüne ilk defa öğrenci alınmıştır. Ayrıca 2013 Bahar yarıyılında Resim Anasanat Dalı yüksek lisans programı açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır. 2019-2020 Akademik Yılı'nda Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün lisans programına merkezi yerleştirmeyle, İletişim Tasarımı Anabilim Dalı yüksek lisans programına bilim sınavıyla öğrenci alımına başlanmıştır. 
 
Fakültemiz yönetiminde Dekan, fakülte sekreteri ve iki (2) dekan yardımcısı bulunmaktadır. Resim Bölümü'nde bir (1) profesör, üç (3) doktor öğretim üyesi, bir (1) araştırma görevlisi; Heykel Bölümü'nde bir (1) doçent, bir (1) araştırma görevlisi; Grafik Bölümü'nde iki (2) araştırma görevlisi; Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bir (1) doçent, iki (2) doktor öğretim üyesi, iki (2) araştırma görevlisi; El Sanatları Bölümü’nde ise bir (1) doktor öğretim üyesi, iki (2) araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

Fakültemizde 2020 Özel Yetenek sınavıyla tercih yapabileceğiniz Resim Bölümü'ne ilişkin ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Fakültemizde 2020 YKS puanıyla tercih yapabileceğiniz Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ne ilişkin ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.