MAÜ-ÇÖZMER
  • /
  • Sanatsal ve Kültür Hizmetleri

Sanatsal ve Kültür Hizmetleri

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:

Kültür Hizmetleri

1. Kısmi Zamanlı Öğrenciler
2. Öğrenci Toplulukları
3. Salon Hizmetleri

Sunulan salon hizmetlerimiz: Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak. Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmaları katılmalarını sağlamak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü