• /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Doç. Dr. Halit YEŞİLMEN

halityesilmen@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hamit SALİHOĞLU

hamitsalihoglu@artuklu.edu.tr
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hasan Basri SAVAŞ

hasansavas@artuklu.edu.tr
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı - MAÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hatice Kübra UYGUR

haticekubrauygur@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hayrullah ACAR

hayrullahacar@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ