T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Akademik Kadro

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

 

 

Prof. Dr. Serhat HARMAN

 

Araştırma Alanları:

Turizm, Kültür Turizmi, Seyahat Motivasyonları,

Sağlık Turizm, Turizm Pazarlaması

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: sharman@artuklu.edu.tr

 

Doç. Dr. Hıdır APAK

 

Araştırma Alanları:

Sosyal hizmet, Dezavantajlı gruplar, Sosyal dışlanma,

Geriatri, Sosyal hizmet ve maneviyat

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: hidirapak@artuklu.edu.tr

Doç. Dr. Vasfiye BAYRAM DEĞER

 

Araştırma Alanları:

Halk sağlığı, Üreme sağlığı, Geriatri, Birinci basamak sağlık hizm.,
Sağlık okuryazarlığı, Akılcı ilaç kullanımı, Beslenme alışkanlıkları

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: vasfiyedeg@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim YEŞİL

Araştırma Alanları:

Ebelik, Emzirme eğitimi, Ebelik uygulamaları, 
Gebelikte hipertansif hastalıklar, Bebek beslenme tutum ölçeği, 
Anneler ve süt bankaları, Üreme sağlığı eğitimi, 
Bilimsel bilgiye erişimı

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: yesim.yesil89@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Leyla BARAN

Araştırma Alanları: 

Hemşirelik, Enteral Beslenme Uygulamaları, 
Klinik alarm ve hemşireler, İlaç yönetimi ve hemşireler, 
hemşireler ve tıbbi hatalar, Yaşlılıkta evde bakım

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: leylabaran@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN

Araştırma Alanları: 

Acil servis, Acil servis hemşireliği, 
Acil sağlık hizmetleri yönetimi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: ahmetbutun@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KESKİN

Araştırma Alanları: 

İç hastalıkları hemşireliği, Yoğun bakım hemşireliği, 
Yaşlı bakımı, Klinik uygulamalar ve hemşirelik

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: hulya_k@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Seher TANRIVERDİ

Araştırma Alanları: 

Cerrahi hastalıkları hemşireliği, 
Ameliyat sonrası ağrı yönetimi ve hemşirelik, 
İş yerinde psikolojik şiddet ve hemşirelik, Transkültürel hemşirelik, 
Sağlık çalışanlarında ruh sağlığı

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: sehertanriverdi@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Halil KARADAŞ

Araştırma Alanları: 

Eğitim yönetimi, Okul yöneticileri ve liderlik, 
Örgütsel sessizlik, Örgütsel liderlik, Örgütsel bağlılık, 
Örgütsel davranış

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: halilkaradas@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇİFÇİ

Araştırma Alanları: 

Halk sağlığı, Toplumsal cinsiyet algısı ve yaşlılık, 
Aile içi şiddet, Kültürlerarası duyarlılık, 
Dezavantajlı gruplar, Sağlık okuryazarlığı, Akılcı ilaç kullanımı, 
Sağlık çalışanlarının bireysel iş gücü algıları

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: sema-2121@hotmail.com

Doç. Dr. Velid UNSAL

Araştırma Alanları: 

Tıbbi Biyokimya, Oksidatif stres, 
Kanserli hastalarda nötrofil-lenfosit oranları, 
Çiğneme kasları, Maraş tozu ve zehirlenmeler, 
Cıva zehirlenmeleri, Sıçanlarda testis torsiyonları

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: velidunsal@artuklu.edu.tr

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü