T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • ENSTİTÜ KURULU

ENSTİTÜ KURULU

ENSTİTÜ KURULU

 

Doç. Dr. Ahmet KIRKAN

Enstitü Müdürü

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut MEÇİN

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Velid UNSAL

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

 

Prof. Dr. Serhat HARMAN

Beden Eğitimi ve Spor (ABD Başkanı)

 

 

Doç. Dr. Cumali KESKİN

Biyoloji (ABD Başkanı)

 

 

Doç. Dr. M. Ali AKIN

Eğitim Bilimleri (ABD Başkanı)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Necip UYANIK

Felsefe (ABD Başkanı)

 

Prof. Dr. Ömer BOZKURT

Felsefe ve Din Bilimleri (ABD Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇELİKEL GÜNGÖR

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ABD Başkanı)

 

 

Doç. Dr. Melike ATAY POLAT

İktisat (ABD Başkanı)

 

 

Prof. Dr. Mehmet IŞIK

İletişim Tasarımı (Disiplinlerarası) 

(ABD Başkanı)

 

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİRCİ

İslam Tarihi ve Sanatları (ABD Başkanı)

 

Doç. Dr. Cemil İNAN

İşletme (ABD Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Sabri MENGİRKAON

Kudüs ve Filistin Çalışmaları (Disiplinlerarası)

(ABD Başkanı)

 

 

Doç. Dr. Bülent GENÇ

Kültürel Çalışmalar (Disiplinlerarası)

(ABD Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Velid ÜNSAL

Kimya (ABD Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATAŞ

Mimarlık (ABD Başkanı)

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Rahman Işık SARIALİOĞLU

Resim (ASD Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KESKİN

Sağlık Yönetimi (ABD Başkanı)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ACAR

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ABD Başkanı)

 

 

Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ

Sosyoloji (ABD Başkanı)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKMAN

Tarih (ABD Başkanı)

 

 

Doç. Dr. Enver KENDAL

Tarla Bitkileri (ABD Başkanı)

 

 

 

Doç. Dr. Taha NAS

Temel İslam Bilimleri (ABD Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

Turizm İşletmeciliği (ABD Başkanı)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Betül KODAŞ

Turizm İşletmeciliği (Disiplinlerarası)

(ABD Başkanı)

 

 

Prof. Dr. Serhat HARMAN

Turizm Rehberliği (ABD Başkanı)

 

Prof. Dr. Beyhan KANTER

Türk Dili ve Edebiyatı (ABD Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi AKIN

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (ABD Başkanı)

 

 

Lokman DİREKÇİ

Enstitü Sekreter V.

Raportör

                                           
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü