T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • ENSTİTÜ KURULU

ENSTİTÜ KURULU

ENSTİTÜ KURULU

 

Doç. Dr. Ziya POLAT

Enstitü Müdürü

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm TÜKENMEZ EMRE 

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

 

Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Turizm Rehberliği

 

 

Prof. Dr.Beyhan KANTER

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

Prof. Dr. Zülküf KARA

Sosyoloji

 

 

Doç. Dr. Mehmet IŞIK

İletişim Tasarımı

 

 

Doç. Dr. Abdurrahman DÜNDAR

Biyoloji

 

 

Doç. Dr. Enver KENDAL

Tarla Bitkileri

 

 

 

 

 

Kültürel ÇALIŞMALAR  

Doç. Dr. Melike ATAY POLAT

İktisat

 

 

Doç. Dr. Mustafa Enes IŞIKGÖZ

Beden Eğitimi ve Spor

 

 

Doç. Dr. Ömer BOZKURT

Felsefe ve Din Bilimleri

 

 

Doç. Dr. Taha NAS

Temel İslam Bilimleri

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAOĞLU

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

 

Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK

Tarih

 

 

Dr. Öğr. Faruk SEYİTOĞLU

Turizm İşletmeciliği(Disiplinler Arası)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

Turizm İşletmeciliği

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kamuran GÖKDAĞ

Felsefe

 

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Ali AKIN

Eğitim Yönetimi

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mürşet ÇAKMAK

Eğitim Programları ve Öğretim

 

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ACAR

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Rahman Işık SARIALİOĞLU

Resim

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Semra GÜRBÜZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

Hasan TAN

Raportör

                                           
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü