T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • ENSTİTÜ KURULU

ENSTİTÜ KURULU

ENSTİTÜ KURULU

 

Doç. Dr. Ziya POLAT

Enstitü Müdürü

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm TÜKENMEZ EMRE

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

 

Doç. Dr. Mustafa Enes IŞIKGÖZ

Beden Eğitimi ve Spor

 

 

Doç. Dr. Abdurrahman DÜNDAR

Biyoloji

 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mürşet ÇAKMAK

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

Doç. Dr. M. Ali AKIN

Eğitim Yönetimi

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kamuran GÖKDAĞ

Felsefe

 

Doç. Dr. Ömer BOZKURT

Felsefe ve Din Bilimleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Semra GÜRGÜZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

Doç. Dr. Melike ATAY POLAT

İktisat

 

 

Doç. Dr. Mehmet IŞIK

İletişim Tasarımı (Disiplinlerarası)

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DEMİRCİ

İslam Tarihi ve Sanatları

 

 

Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ

Kültürüel Çalışmalar (Disiplinlerarası)

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATAŞ

Mimarlık

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Rahman Işık SARIALİOĞLU

Resim

 

 

Dr. Öğr. Necmettin ACAR

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 

Prof. Dr. Zülküf KARA

Sosyoloji

 

 

Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK

Tarih

 

 

Doç. Dr. Enver KENDAL

Tarla Bitkileri

 

 

 

Doç. Dr. Taha NAS

Temel İslam Bilimleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK

Turizm İşletmeciliği

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk SEYİTOĞLU

Turizm İşletmeciliği (Disiplinlerarası)

 

 

Prof. Dr. Asım SALDAMLI

Turizm Rehberliği

 

Prof. Dr. Beyhan KANTER

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAOĞLU

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

 

Hasan TAN

Enstitü Sekreteri

Raportör

                                           
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü