T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
 • /
 • Kalite Hedefleri

Kalite Hedefleri

 1. Akademik personelin, idari personelin ve öğrencilerin memnuniyetini en yüksek orana çıkarmak  
 2. Enstitümüzde kayıtlı ve öğrenim gören TC - KKTC ve yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak
 3. Enstitümüze kayıt yaptıran öğrencilere Oryantasyon eğitimini vermek ve her dönem verilmesine devam etmek
 4. Enstitümüzün tüm faaliyetleri için gerekli olan fiziki alt yapı, alet-teçhizat ve finansman kaynaklarını güçlendirmek
 5. Lisansüstü programların ders müfredatlarını ve değerlendirme ölçütlerini çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde her dönem gözden geçirmek ve ihtiyaç durumunda güncellemek
 6. Enstitümüzde bir yıl içerisinde BAP desteği alan tez projesi sayısını artırmak ve öğrencilerimizin araştırmaları için üniversitemizin BAP birimi dışında araştırma kaynağı bulmak
 7. Multidisipliner- interdisiplinler program sayısının artırmak
 8. Enstitümüzde tez projelerinden üretilmiş SCI-Exp, SSCI ve A&HCI indeksli dergilerde taranan makale sayısını artırmak
 9. Araştırma ve projeler için dış paydaşlarla fikir alışverişinde bulunmak için etkinlikler oluşturmak
 10. Enstitümüzden mezun olan ve olacak öğrenciler için bir takip sistemi oluşturmak
 11. Enstitümüzün web sitesini sürekli güncellemek ve geliştirmek
 12. Ulaşımı ve iletişimi kolaylaştırmak
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü