T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • MİSYON ve VİZYON

MİSYON ve VİZYON

Misyon

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin üstlendiği genel misyon doğrultusunda lisansüstü eğitim alanında uluslararası alandaki güncel ve gelişmiş uygulamaları izleyerek eğitim vermeyi, program katılımcılarına akademik yetkinlik, eleştirel düşünme, evrensel ölçekte araştırma yapabilme yeterliliğini kazandırmayı amaçlamaktadır. Yine yüzyıllar boyunca tarihsel ve kültürel yakınlık içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasına ilişkin kopuşları yeniden akademik bir bağla onarmayı hedef edinip özelde Türkiye’ye genelde ise bölgeye ait sorunlara, farklı disiplin olanaklarını kullanarak çözüm önerileri sunma ve araştırmaları kamuoyu ile paylaşmayı hedef edinmiştir.

Vizyon

Lisansüstü düzeyinde bilimsel araştırma ve analitik düşünme yetenek ve becerisine sahip, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen, toplumsal ve kültürel değerlere bağlı olduğu kadar yenilikçi farkındalık yaratan ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilecek nitelikte öğretim elemanları yetiştirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlamak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü