T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı

AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Faruk DÜŞÜNCELİ

Anabilim Dalı Başkanı

Araştırma Alanları:

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Matematik Uygulamalı Matematik

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7463

E-mail: farukdusunceli@artuklu.edu.tr

Doç. Dr. Cemil İNAN

 Anabilim Dalı Başkanı

 

 Araştırma Alanları

 Matematik Eğitimi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili:

E-Mail: cemilinan@artuklu.edu.tr.com

Dr. Öğr. Üyesi Lütfi AKIN

 

Araştırma Alanları:

Fen Bilimleri ve Matematik 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7466, 7459

E-mail: lutfiakin@artuklu.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin BAĞIRMAZ

 

Araştırma Alanları:

Fen Bilimleri, Matematik,

Topoloji, Cebir ve Sayılar Teorisi 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 3132

E-mail: nurettinbagirmaz@artuklu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer TÜRK 

 

Araştırma Alanları:

Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: omerturk@artuklu.edu.tr

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü