T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Biyoloji Doktora Programı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Biyoloji Doktora Programı

AKADEMİK KADRO

 

 Prof. Dr. Cumali KESKİN  

 Bölüm Başkanı

 

 Araştırma Alanları:

 Biyokimya, Bitki Fizyolojisi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: ckeskinoo@gmail.com

  Prof. Dr. Mehmet Cemal OĞUZ

 

 Araştırma Alanları:

 Parazitoloji, Hayvan Sistematiği, Hidrobiyoloji

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: mcoguz@artuklu.edu.tr 

 Prof. Dr. Abdurrahman DÜNDAR

 

 Araştırma Alanları:

 Biyoloji, Mikoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: anzdundar@gmail.com   

  Doç. Dr. Semra KAÇAR

 

 Araştırma Alanları:

 Biyoloji, Hayvan Fizyolojisi, Ekofizyoloji

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: semrakacar21@gmail.com

  Doç. Dr. Elif ERDEM GÜZEL

 

 Araştırma Alanları:

 Histoloji, Embriyoloji

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: elfer192@hotmail.com

  Doç. Dr. Hilal ACAY

 

 Araştırma Alanları:

 Mikoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji,

Nanoteknoloji

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: hilalacay@gmail.com

           

 Dr. Öğr. Üyesi Necmettin AKTEPE

 

 Araştırma Alanları:

 Tıbbi Biyokimya, Nanoteknoloji, Mikrobiyoloji

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail:necmettinaktepe@artuklu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÜNDAR

 

 Araştırma Alanları:

 Tıbbi Biyokimya

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: ahmetdonder@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Songül ÇETİK YILDIZ

 

 Araştırma Alanları:

 Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: songulcetik@artuklu.edu.tr

  Dr. Öğr. Üyesi Veysi KIZMAZ

 

 Araştırma Alanları:

 Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi, Hidrobiyoloji,

Akuatik Toksikoloji

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: veysikizmaz@artuklu.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Üyesi Fatma MUNGAN KILIÇ

 

 Araştırma Alanları:

 Bitki Sistematiği, Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,

Bitki Fizyolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: fatmamungankilic@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi İnci GÜLER GÜNEY

 

 Araştırma Alanları:

 Bitki Sistematiği, Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,

Bitki Fizyolojisi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: incigulerguney@artuklu.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm TÜKENMEZ

 

 Araştırma Alanları:

 Moleküler Biyoloji

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: ummugulsumtukenmez@hotmail.com

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü