T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • ENSTİTÜ BELGE VE FORMLAR

ENSTİTÜ BELGE VE FORMLAR


ENSTİTÜ BELGE VE FORMLAR

1-Öğrenci Dilekçe Formu
2-Kayıt Dondurma Talep Formu
3-Kayıt Sildirme Talep Formu
4-Harç İade Talep Formu
5-Taahhütname Formu
6-Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
7-Lisanüstü Programa Öğrenci Kayıt Formu
8-Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvuru Formu
9-Lisansüstü Programlara Başvuru Formu(Uluslararası Adaylar İçin)
10-Ek Süre Talep Formu
11-Tez Teslimi İçin Bir Ay Ek Süre Talep Formu
12-Ders Saydırma Talep Formu
13-Öğrenci Ders İntibak Talep Formu
14-Ders Muafiyet/İntibak Anabilim Dalı Kurul Kararı
15-Danışman Değişikliği Formu
16-İkinci Danışman Atama Formu
17-Sınav Notuna İtiraz Formu
18-Maddi Hata Not Düzeltme Formu
19-Mazeret Sınavı Talep Formu
20-Seminer Öneri Formu
21-Seminer Değerlendirme Formu
22-Seminer Katılım Tutanağı
23-Tez Konusu Öneri Formu
24-Tez Konusu Değişikliği Formu
25-Tez Savunma Sınavı Talep Formu
26-Tez Savuma Sınavı Jüri Öneri Formu
27-Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
28-Tez Onay Sayfası
29-Tez Teslim Formu
30-Dönem Projesi Teslim Formu
31-Tez Yazımı Uygunluk Raporu
32-Savunma Öncesi Şekilsel Tez İnceleme Formu
33-Savunma Sonrası Şekilsel Tez İnceleme Formu
34-İntahal-Benzerlik Formu(Tez-Proje)
35-Doktora Yeterlik Sınavı Öğrenci Talep Dilekçesi
36-Doktora Yeterlik Sınavı Talep Formu
37-Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
38-Doktora Yeterlik Jüri Sınav Tutanağı
39-Doktora Yeterlik Tez Önerisi Savunma Tutanağı
40-Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
41-Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Raporu
42-Doktora Tez Ara Raporu Formu
43-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Başvuru Formu
44-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu
45-Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Onay Formu
46-Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Talep Formu
47-Müfredata Yeni Eklenecek Dersler Formu
48-Danışman Atama Öneri Formu
49-Uzmanlık Alan Dersi Formu
50-Toplantı Katılım Formu
51-Toplantı Raporu Formu
52-Ders Telafi Formu
53-Dönem Sonu Sınav Ücreti Talep Formu
54-Anabilim Dalı Kurulu Kararı
55-Dönemlik Ders Programı Formu
56-Bilimsel Araştırma İzin Talep Formu
57-Etik Beyan
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü