T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Tüm Belgeler

Tüm Belgeler


 
Döküman Adı

Vize Başvuru Belgesi

Hakemlik Belgesi

Arşiv Doküman Materyal Takip Çizelgesi

Öğretim Elemanı Rehberlik, Danışmanlık ve Ders Saatleri Çizelgesi

Öğretmenlik Uygulaması Aday Öğretmen Ders Devam Çizelgesi

Akademik Personel İzin Çizelgesi (Kuruluş Geliştirme Ve Eğitim-Öğretim Ödeneği İçin)

Akademik Personel İzin İcmal Çizelgesi 

Akademik Personel İzin İcmal Çizelgesi (Kuruluş Geliştirme Ve Eğitim-Öğretim Ödeneği İçin)

Esnek Çalışma Çizelgesi 

İdari Personel Sağlık Raporu Bilgilendirme Çizelgesi 

Sürekli İşçi Mesai Takip Çizelgesi 

Uygulama Okulu Yönetici ve Öğretmen Ek Ders Ücreti Çizelgesi 

Nöbet Çizelgesi

Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu

Arşiv Evrak Teslim Formu

Saklanmasına Lüzum Olmayan Belge İmha Formu

Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu

Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Takip Formu

Proses Faaliyet Takip Formu

Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu

Düzeltici/Önleyici Faaliyet Takip Formu

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Gündem Formu

Bölümlerarası Müfredat Denklikleri Formu  

Bölüm-Program Tam Müfredat Formu 

Çift Anadal-Yandal Programı Başvuru Formu

Danışman Atama Öneri Formu

Danışman Değişikliği Formu

Ders İntibak-Muafiyet Talep Formu  

Ders Telafi Formu 

Doktora Öğrenci Kayıt Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu

Doktora Tez Başlığı Değişiklik Bildirim Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu

Doktora Tez Teslim Formu

Dönem Projesi Onay Formu

Kayıt Dondurma Talep Formu

Kayıt Sildirme Talep Formu

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Formu

Bitirme Ödevi/Projesi Başvuru Formu

Lisansüstü Tez Konusu Öneri Formu

Maddi Hata Not Düzeltme Formu

Mazaret Sınavı Talep Formu

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş Başvuruları Sonuç Formu

Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Formu

Ortak Seçmeli Ders Tanımlama Formu

Öğrenci Belge İstek Formu

Öğrenci Burs Başvuru Formu

Öğrenci Devamsızlık Bildirim Formu

Öğrenci Dilekçe Formu

Öğrenci İşleri Otomasyon Bilgi Sistemi (OİBS)  Kayıt Formu

Öğretim Elemanı Ders Yükü Talep Formu

Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuru Formu

Öğretim Elemanları Ders Yükü Teklif Formu 

Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu 

Öğretmenlik Uygulaması Aday Öğretmen Ders Gözlem Formu

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Formu 

Öğretmenlik Uygulaması Görev Bilgi Formu  

Öğretmenlik Uygulaması Uygulama Öğretmeni Ders İçi Gözlem Değerlendirme Formu 

Özel Ögrenci (Gelen) Basvuru Formu

Özel Ögrenci (Giden) Basvuru Formu

Seminer Değerlendirme Formu

Seminer Öneri Formu

Sınav Notuna İtiraz Formu 

Staj Başvuru ve Onay Formu (Örgün Eğitim)

Staj Değerlendirme Formu 

Taahhütname Formu

Tek Ders Sınavı Talep Formu

Tez Bitirme Sunuş Formu

Tez Konusu Değişikliği Formu

Tez Onay Sayfası Formu

Tez Savunma Jurisi Oluşturma Öneri Formu

Tez Teslim Yazısı Formu

Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Başvuru Formu

Uluslararası Aday Öğrenciler İçin Önlisans ve Lisans Programlarına Başvuru Formu

Uygulama Dersi İçin Akademik Danışman Görevlendirme Formu

Uzmanlık Alan Dersi Formu

Yatay Geçiş (Kurumlararası-Kurumiçi-Merkezi Yerleştirme) Başvuru Formu

Yüksek Lisans Öğrenci Kayıt Formu

Öğrenim Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu

Personel Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu

Staj Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu

Erasmus Programları Hibesiz Yararlanma Dilekçesi Formu

ğrenim Hareketliliği Dönem Uzatma Dilekçesi Formu

Covid-19 Beyan ve Taahhütname Formu

Erasmus Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi Formu

Öğrenim Hareketliliği Dönem Tercihi Dilekçesi Formu

İş Başında Mesleki Uygulama Kabul Formu (İngilizce)

İş Başında Mesleki Uygulama Kabul Formu (Türkçe)

İş Başında Mesleki Uygulama Sigorta İşlemleri Bildrim Formu

Staj Başvuru ve Onay Formu (Uzaktan Eğitim)

İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu (İngilizce)

İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu (Türkçe)

Bitirme Ödevi/Projesi Onay Formu

Bitirme Ödevi/Projesi Değerlendirme Formu

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Formu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı İş Başvuru Formu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu 

MAUSEM Eğitmen Eğitim İçerik Formu

MAUSEM Kurs Başvuru Formu

MAUSEM Program Öneri Formu

Öğrenci Topluluğu Genel Kurul Üye Kayıt Formu

Öğrenci Topluluk Danışmanlığı Kabul Beyan Formu  

Öğrenci Toplulukları Faaliyet Başvuru Formu

Öğrenci Toplululuğu Kuruluş Başvuru Formu  

Üniversite Staj Başvuru Formu

Analiz İstek ve Numune Kabül Formu

Feragat Beyanı Formu

Laboratuvar Kullanım İzin Formu

Laboratuvar Kullanım Bilgi Formu

Laboratuvar Kullanım Kuralları Bilgilendirme Formu

Akademik Personel Alımı Ön Değerlendirme Belge Kontrol Formu

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu

Bölüm-Program Dönemlik Ders Sorumlusu Atama Teklif Formu

Cevabî Yazı Formu

Dönem Sonu Sınav Ücret Formu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanıcı Açma Talep Formu 

Görevlendirme Sonrası Göreve Başlama Formu

Harç İade Talep Formu

Hizmet İçi Eğitim Programı Katılım Formu  

İzin Dönüşü  Göreve Başlama Formu

Konferans Salonu Tahsis Talep Formu

Kurumsal E Posta Parola Sıfırlama Talep Formu

Personel Kurumsal E-Posta Adresi Talep Formu

Memnuniyet, Dilek, Öneri  Şikâyet Bildirim Formu

Mutemet Tayini Talep Formu 

Personel Dilekçe Formu  

Personel İlişik Kesme Formu 

Personel Kimlik Kartı Talep Formu

Üniversite Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Kararına İtiraz Talep Formu

Yetki Devri Formu

Personel İzin İstek Formu

Görev Devri Formu

Hassas Görev Tespit Formu

Hassas Görev Envanteri

Risk Değerlendirme Formu

Risk Kayıt Formu

Risk Oylama Formu

Bilgi Edinme Başvuru Formu

Birim Denetleme Formu

Demirbaş Kitap Zimmet Formu

Kitap İstek Formu

Dergi İstek Formu

Makale İstek Formu

Veri Tabanı İstek Formu

Tez Talep Formu

Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Talep Formu

İşe Uyum (Oryantasyon) Eğitim Formu

Görevlendirme Talep Formu

Öğrenci Kurumsal E posta Talep Formu

Ödenek Talep Formu

Maaş Değişikliği Formu

Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

Ziyaretçi Bilgi Formu

Kalite El Kitabı

Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu

Tez Yazım Rehberi (Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü)

Görev Değişikliği Rehberi

Hassas Görevlerin Belirlenmesine İlişkin Rehber

Laboratuvar Hizmetleri Bilgilendirme Klavuzu 

Ana Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Raporu İzleme Listesi

İç Tetkik Planı

Öğretmenlik Uygulaması Çalışma Planı

Öğretmenlik Uygulaması Ders Planı

Öğrenci Topluluğu Yıllık Faaliyet Planı

Öğretim Elemanı Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görevlendirme Çalışma Planı

Risk Eylem Planı

İç Kontrol Uyum Eylem Planı

Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü 

Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü

İç Tetkik Prosedürü 

Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü

Risk Tabanlı Proses Yönetimi Prosedürü

Yeni Doküman Hazırlama Süreci  

Doküman İptal Süreci

Doküman Revizyon Süreci

Eğitim ve Öğretim Prosesi

Araştırma Geliştirme Prosesi

Toplumsal Katkı Prosesi

İç Tetkik Raporu

KYS Performans Raporu

Doktora Tez Ara Raporu 

Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Raporu

İntihal Raporu

Öğrenci Rehberlik ve Danışmanlık Çalışma Raporu

İş Başında Mesleki Uygulama Raporu (İngilizce)
İş Başında Mesleki Uygulama Raporu (Türkçe)
İş Başında Mesleki Uygulama Danışman Sonuç Raporu
İsteğe Bağlı Staj Raporu (İngilizce)
İsteğe Bağlı Staj Raporu (Türkçe)
Öğrenci Topluluğu Yıl Sonu Faaliyet Raporu
Birim Faaliyet Raporu
Faaliyet ve Değerlendirme Raporu  (Doktor Öğretim Üyesi)
Faaliyet ve Değerlendirme Raporu  (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi)
Faaliyet ve Değerlendirme Raporu  (Profesör)
Gerekçeli Rapor
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu
Toplantı Raporu
Konsolide Risk Raporu
Akademik Danışmanlık Sözleşmesi
Protokol Örneği
Risk Analizi ve Değerlendirme Tablosu
Birim Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Onaylı Puan Tablosu
Özel Ögrenci Ders Eşleştirme Tablosu
Üniversite Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Onaylı Puan Tablosu
Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Onaylı Puan Tablosu
Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu
Risk Analizi ve Değerlendirme Tablosu
Birim Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Onaylı Puan Tablosu
Özel Ögrenci Ders Eşleştirme Tablosu
Üniversite Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Onaylı Puan Tablosu
Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Onaylı Puan Tablosu
Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu
Güvenlik Görevlileri Talimatnamesi 
İç Tetkik Toplantı Katılım Tutanağı
YGG Toplantı Tutanağı
Ders İntibak-Muafiyet Komisyonu Karar Tutanağı
Doktora Yeterlilik Jüri Sınav Tutanağı
Seminer Katılım Tutanağı
Sınav Evrakı Teslim-Tesellüm Tutanağı  
Sınav Kural İhlali Tutanağı
Tez Savunma Sınav Tutanağı
Proje Savunma Tutanağı
Öğrenci Toplulukları Yönetim ve Denetleme Kurulları Seçim Tutanağı 
Öğrenci Toplulukları Yönetim Kurulu Karar Tutanağı
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı
Birim-Kurul Karar Tutanağı
Durum (Vukuat) Tespit Tutanağı
Malzeme Teslim Tutanağı  
Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Sonuç Tutanağı 
Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Tutanağı  
Senato Karar Tutanağı
Tebliğ-Tebellüğ Tutanağı
Teknik İşlem Tutanağı  
Teslim-Tesellüm Tutanağı
Toplantı Tutanağı
Üniversite Akademik Teşvik Komisyonu Teşvik Puanı Düzeltme Karar Tutanağı
Üniversite Disiplin Kurulu Karar Tutanağı
Üniversite Etik Kurulu Karar Tutanağı
Üniversite Yayın Kurulu Karar Tutanağı
Üniversite Yönetim Kurulu Karar Tutanağı
Resmi Mühür Teslim Tesellüm Tutanağı
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Karar Tutanağı
MAÜ Birimlerinde Okuyan Engelli Ögrencilerin Ders ve Sinav Uygulamalarina Iliskin Usul ve Esaslar
Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştçrma Merkezi Uygulamalarına  Sınavlara ilişkin Usul ve Esaslar
Uzaktan Öğretim Programları Uygulama Esasları
Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve Esasları
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Mali Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar
İdari Personelin il Dışı Naklen Tayin İslemleri Hakkındaki Usul Ve Esaslar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Yönetmeliği
Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uyg. Ve Araş. Merk. Yönetmeliği
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Arastirma Merkezi Yönetmeligi
Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kariyer Uygulama ve Arastirma Merkezi Yönetmeligi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Mardin Araş. Uyg. ve Araş. Merk. Yönetmeliği
Merkezi Araştırma laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Mimari Proje Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Türkçe ve Yab. Dil Öğretimi Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği
Kalite Güvencesi Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Eğitim ve Staj Yönergesi
Turizm Fakültesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
Çift Anadal-Yandal Yönergesi
Derslerin Şubelere Ayrılması Yönergesi
Diploma Yönergesi
Edebiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
Erasmus+ Değişim Programı Uygulama Yönergesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi
İslami İlimler Fak. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi
Önlisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi
Mevlana Değişim Programı Yönergesi
Ortak Seçmeli Dersler Uygulama Yönergesi
Öğrenci Konseyi Yönergesi 
Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Uygulama Yönergesi
Sağlık Yüksekokulu Uygulamalı Dersler Yönergesi
Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
Yabancı Uyruklu Öğenci Adaylarının Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kabül Yönergesi
Uzaktan Eğitimle Verilecek Örgün Eğitim Dersleri İçin Uygulama Esasları Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Hazırlık Sınıfı Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi
Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınav Uygulama Yönergesi
Derslerin Şubelere Ayrılması Yönergesi
Engelli Öğrenci Birim Yönergesi
Lisansüstü Programları Seminer Yönergesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Öğretimi Bitirme Projesi Dersi Yönergesi 
Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümünün Lisans Mezuniyet Bitime Tezi Proje Yönergesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Giriş Sınav Yönergesi 
Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü Yönergesi
Akademik Yayın Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Uyguluma Yönergesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönergesi
Bilimsel Yayınları Teşfik ve Ödül Yonergesi
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi 
Klinik Araştırmalar ve Etik Kurul Yönergesi
Kurumsal Açık Arşiv Yönergesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikası Yönergesi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Proje Koordinasyon Ofisi Yönergesi
Yayın ve Yayınevi Yönergesi
Yayın Yönergesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımın Desteklenmesi Yönergesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi
Sıfır Atık ve Çevre Yönetim Koordinatörlüğü Yönergesi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi
Kurumsal Risk Yönetimi Uygulama Yönergesi
Fahri Akademik Unvan ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesi Yönergesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi
Afet ve Acil Durum (MAÜ-AFAD) Koordinatörlüğü Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
Yemekhane Hizmetleri Yürütme Kurulları Yönergesi
Akademik Gelişim Koordinatörlüğü Yönergesi
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Koordinasyon Ofisi Yönergesi
Ek Ders Ücreti Ödemelerinin Usul ve Esasları Yönergesi
Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönergesi
Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge
Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi ile Kiralama Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi
Konut Tahsis Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi
Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi
Öğrenci Yurdu Yönergesi
Sosyal Tesisleri İşletme Yönergesi
Spor Tesisleri İşletmesi Yönergesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Taşınır Mal Yönergesi
Midyat Uygulama Anaokulu ve Kreşi Yönergesi
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanı Yönergesi
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
Yazışma Usulleri , İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi
Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
İç Hizmetler Müdürlüğü Trafik Yönergesi
Mikroskopi Laboratuvarı Kullanım Kuralları 
Multidisipliner Laboratuvarı Kullanım Kuralları 
Çözelti Hazırlama Laboratuvarı Kullanım Kuralları 
Anatomi Laboratuvarı Kullanım Kuralları
Mesleki Beceri ve Simüle Hasta-Maket Laboratuvarı Kullanım Kuralları 
Hizmet İçi Eğitim Talep Formu
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü