T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF MIDYAT
  • /
  • ABOUT

ABOUT

2014-1015 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü açılmıştır. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü eğitim-öğretimde doğal olarak ana vatanı Midyat olan unutulmaya yüz tutmuş,usta sayısının gün geçtikçe azaldığı telkari gümüş işlemeciliğine yoğunlaşmıştır. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Öğrencileri, atölye derslerinde bir yandan mesleğin gereği olan temel bilgi ve becerileri kazanırken, gözlem yapabilme,çözümleme ve yaratıcılığını açığa çıkaracak gerekli sanat eğitimini alabileceklerdir. Öğrencilerin, sanatsal düşünme boyutunu yakalayabilmeleri, yöntem oluşturabilmeleri, teknik ve tasarım çalışmalarında alana yönelik teorik ve pratik tüm bilgi ve beceriyi kazanabilmeleri, bu süreç içerisinde öğrencilerin üretme yeteneği ve kişiliği çizgisinde özgün tasarım dilini oluşturabilmesi sağlanacaktır.

 Ülkemizde var olan milli servetlerin korunması ve bunların çoğaltılarak kültürümüzün yayılması önem taşımaktadır. Özellikle el sanatlarında çeşitli alanlarda çeşitli değerlere sahip olan ülkemizde bu değerlerin aktarılması,yenileme yapılması için nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümün amacı alanında eli becerikli ustalar yetiştirmenin yanı sıra toplum ve sanat konularında da entelektüel bir çabanın gereğine inanan tasarımda nitelikli bireyler yetiştirmek,Özellikle bölgesel el sanatlarımızdan olan kuyumculuk ve takı tasarımı bünyesinde telkâri yapımı ve üretimi gibi geleneksel el sanatlarımızın örneklerini belgeleyecek ve üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak nitelikte iş gücü yetiştirmektir.Aynı  zamanda amacımız,kendi telkari atölyelerini kuracak,üretim yapabilecek veya mevcut telkari atölyelerinde eğitim verebilecek,kendine güvenen,kalifiye telkari ustalarını ülke ekonomisine kazandırmaktır.

         Programdan mezun olabilmek için öğrenciler 126 ECTS (AKTS) kredi almak zorundadır. Ayrıca programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikinci yarıyılın sonunda 30 iş günü 240 saat olarak yaz stajlarını tamamlamak durumundadır.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate