T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF MIDYAT
  • /
  • ABOUT

ABOUT

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Öğretim Programı, iki yıllık uzaktan öğretime dayalı İnternet üzerinden eğitim veren bir yükseköğretim (karma öğretim) programıdır. Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, programlama dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen programcılar yetiştirilmesini sağlayan, bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilere, Bilgisayar Programlama Teknikeri akademik unvanı verilmektedir.

Programın Amacı Nedir?

Programın amacı, bilişim teknolojilerini kullanabilecek teknik bilgi ve deneyime sahip, gelişen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilecek programcılar yetiştirmektir. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar  teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri  öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen  nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar Programcılığı, dünyada ve Türkiye'de hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir alan olduğu için, bu programla sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç  duyulan  ara iş gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Dersler Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından yürütülmekte ve Bilgisayar Programcılığı alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Başvuru tarihleri ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Başvuru tarihleri belirlendiği takdirde duyurulacaktır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

Programa, ilgili yılda ÖSYM’nin düzenlediği YGS sınavında belirtilmiş olan puan türünde yeterli puan alan adaylar yerleştirilir.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programlarda öğrenci olabilmek için bu programları ÖSYM tercih kılavuzları aracılığıyla tercih etmek ve (baraj puan ve üstü alarak) yerleşmiş olmak gereklidir.

Programa Nasıl Başvuru Yapılır?

Programa başvurular ÖSYM kanalıyla alınır.

Ödemeler Nereye, Nasıl ve Ne Zaman Yapılıyor?

Değerli öğrencilerimiz, Öğrenim Ücreti ve Uzaktan Öğretim Materyal Ücreti Halkbank şubeleri tarafından öğrenci numaranız ile tahsil edilecektir.

Tahsil edilecek tutarın Halkbank haricinde diğer bankalara yatırmayınız. Diğer bankalara yapılan ödemelerden MAUZEM sorumlu değildir.

 

1) Öğrenim Ücreti: 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Öğrenim Ücreti alınacaktır.( Her yarıyıl için 385 TL )

2) Materyal Ücreti: Merkez Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde uzaktan öğretim yoluyla yürütülmekte olan diploma programlarına kayıt yapacak öğrencilerden aşağıda belirtilen tutarlarda materyal ücreti alınmasına; bu ücretlerin iki eşit taksitte olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında alınmasına; 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu sunan öğrencilerden yatırılması gereken ders materyal ücretlerinden özürlülük oranı kadar indirim yapılmasına; ders materyal ücretini yatırmayan öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlandırılmamasına ve bu kapsamda eğitim-öğretim yarıyılındaki ara sınav, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmamasına; kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait ders materyal ücretini ödememesinin uygun olduğuna 05 Temmuz 2017 tarihli ve 25 nolu Üniversitemiz Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılmıştır.

 

MATERYAL ÜCRETİ

PROGRAM ADI

GÜZ YARIYILI

BAHAR YARIYILI

Bilgisayar Programcılığı (Ön lisans)

180 TL

180 TL


Hesap No: 06000030

IBAN: TR54 0001 2009 6810 0006 0000 30

Halkbank Mardin Şubesi, Şube Kodu: 681

 

Ders Seçimi Nasıl Yapılıyor? Dersler Nasıl İşleniyor?

MAUZEM’ de dersler online şekilde yürütülmektedir. Her öğrenci kendisine tahsis edilen öğrenci numarası ve şifresiyle Ders Portalına giriş yaparak, günün 24 saati derslerini internet üzerinden takip edebilmektedir.

Eğitim Kaç Dönem Sürmektedir?

Tüm ön lisans programlarında eğitim öğretim 4 yarıyıldan oluşmaktadır.

Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

YÖK mevzuatına göre sadece vize sınavları internet üzerinden yapılmaktatır. Final ve bütünleme sınavları ise OMÜ Merkez Kampüsünde yüz yüze yapılmaktadır.

Mezuniyet Şartları Nelerdir?

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler en az 120 ECTS(AKTS) kredi almak zorundadır. Ayrıca programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikinci yarıyılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere yaz stajı görmek durumundadırlar. Zorunlu stajlara ilişkin usul ve esaslar, yüksekokul programının özellikleri göz önünde bulundurularak ilgili kurullar tarafından hazırlanan staj esaslarına göre belirlenir. Ayrıca uygulama gerektiren teknik derslerde %80 devam zorunluluğu vardır.

Diğer Hususlar

Programların yüz yüze eğitim esas ve uygulamaları YÖK tarafından belirlenir.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate