T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF MIDYAT
  • /
  • ABOUT

ABOUT

Bilgisayar Programcılığı öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen nitelikle bireyleri yetiştirmektir. Bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, programlama dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen programcılar yetiştirilmesini sağlayan, bilgi teknolojileri konusunda sadece bölgesel değil ulusal çapta ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrencilere, Bilgisayar Programlama Teknikeri akademik unvanı verilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrenciler en az 120 ECTS (AKTS) kredi almak zorundadır. Ayrıca programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikinci yarıyılın sonunda 30 iş günü 240 saat olarak yaz stajlarını tamamlamak durumundadır.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate