T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF MIDYAT
  • /
  • ABOUT

ABOUT

About of The Program

Bilgisayar programcılığı mesleği her şeyin dijital bir ağa bağlı olduğu günümüzde, teknoloji üretmeye aday toplumlar için vazgeçilmez bir ara iş gücüne dönüşmüştür. Değişen teknolojik alışkanlıklar yazılımcılardan beklenen görevleri de değiştirmektedir. Sadece masaüstü, internet ya da mobil programcılık alanlarında değil artık Makine Öğrenmesi, Büyü Veri, Veri Bilimi ve Siber Güvenlik konularında da uzmanlaşmış insan kaynağı, geleceğin elinde şekilleneceği toplumların en önemli güçleri haline gelecektir. Midyat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü olarak tüm bu farkındalıklarla birlikte oluşturulmuş eğitim planımız ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflere durmadan ilerlemeyi amaçlıyoruz. Örgün ve Uzaktan Öğretim programlarımızla Türkiye’nin her bölgesinden gelmiş öğrencilerle buluşma imkanına sahip oluyoruz. İki yıl gibi kısa sürede çok büyük anılar biriktiriyoruz. Mezun olmuş öğrencilerimizle devam ettirdiğimiz bilgi ve tecrübe alışverişi ile kamu ve özel sektörün güncel ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi oluyor ve eğitim planımızı buna göre güncelliyoruz.

Qualification Awarded

Bilgisayar Programlama Teknikeri - Ön Lisans

Registration and Admission Conditions

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Graduation Requirements

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları, 30 iş gününden oluşan stajı başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Recognition of Prior Learning

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Program Qualification

Algoritma programlama, bilgisayar uygulaması geliştirme ve yazılım projelerinde kod geliştirme konularında yeterli altyapıya ve bunları iş hayatlarında kullanma yeteneğine sahiptir.

Employment Opportunities

Bilgisayar programcılığı bölümü mezunlarımız firma ve kurumların yazılım ekiplerinde program geliştiricisi, web sitesi geliştiricisi, veri tabanı sorumlu teknikeri, mobil uygulama geliştiricisi gibi yazılım unvanları ile istihdam edilip çalıştırılabilirler. Ek olarak bilgi işlem bölümlerinde teknik destek sorumlu elemanı olarak çalıştırılabilirler.

Transition to the Upper Degree

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır. Bu programlar aşağıda verilmiştir.

Education Type

Formal Education

Assessment and Evaluation

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puana sahip olmak gerekir.

Head of Department/Program

Öğr. Gör. İzzet YAĞMAHAN

Numerical Data

YÖK ATLAS

Education and Teaching Methods

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Education-Teaching Methods *

Major learning activities

Tools used

Lecture

Listening and interpretation

Standard classroom technologies, multimedia devices, projector, computer, overhead projector

Brainstorming

Listening and interpretation, processing observations / situations, critical thinking, question development, team work

Standard classroom technologies, multimedia devices, projector, computer, overhead projector

Seminar

To be able to prepare presentations on different topics to transfer a matter to someone else and to learn to speak in front of the society

Standard classroom technologies, multimedia devices, projector, computer, overhead projector

Case Study

To be able to interpret the presentation of the case

 

Experiment/Laboratory

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratory, application areas

Self Study

Investigating the details within the scope of the subject described or examining similar topics

Computers, textbooks and supplementary books, databases

Problem Solving

Pre-planned special skills

 

Project-Based Learning

Describing the subject, determining the methods to be used and interpreting the result

Database, books

Reflective Thinking

   

Case Study

Pre-planned special skills

 

Concept Map

   

Question-Answer

Interactive in the form of brainstorming with question and answer

 

Maintenance Plan

   

Video

   

Problem-Based Learning

 

Database, books

Discussion

Listening and interpretation processing observations/situations, critical thinking, creating questions

Standard classroom technologies, multimedia devices, projector, computer, overhead projector

Exercise and Application

Research and Lifelong Learning, Writing, Reading, Critical Thinking and Application

Laboratory, Standard classroom technologies, multimedia devices, projector, computer, overhead projector

Showing 

Technical trip, Demonstration of the subjects/techniques learned in the lessons through the visits in the facilities visited

 

Demonstration

Support of learning by seeing

Video, movie, databases

Team  Work

Carrying out projects, assignments and experiments, students learning from each other, gaining skills to work in a team

Standard classroom technologies, library workspaces

Simulation

   

Examination

Research - lifelong learning, processing situation, creating questions, interpretation

 

Verbal Exam

Research - lifelong learning, processing situation, creating questions, interpretation, presentation

 

Homework

Research - lifelong learning, writing, reading, informatics

Internet databases, library databases, e-mail, textbooks or supplementary books

Project / Design

Determining the problem application location, data collection and analysis, literature review, preparation and presentation of presentations/reports

Internet databases, library databases, e-mail, textbooks or supplementary books

Quiz

Learning, processing situations, creating questions, interpretation

 

 

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate