T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF MIDYAT
  • /
  • ABOUT

ABOUT

  

HAKKINDA

Elektrik Programı; 4 yarıyıl olup (iki yıl), elektrik kavramları, teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren teknik bir programdır. Eğitim Türkçedir. Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik Teknikeri akademik unvanı verilmektedir. Bu yetki ile elektrik projelerin teknik uygulaması sorumluluğunu üstlenebilmektedir. Çalıştığı kurumda, kendisine verilen Elektrik projelerinin kontrollük görevini de yaparlar. Sahada ustalar ile mühendis arasında köprü görevi görerek oluşabilecek tüm olumsuzlukların çözümüne katkıda bulunurlar.

Elektrik Programı amacı, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, elektrik güç sistemleri, fabrika otomasyonu (PLC ve SCADA sistemleri) yapılması, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrikli makineleri çalışma sistemleri, elektrik tesislerinin projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm sistemlerin uygulamaları ile teknik hizmetlerin sunulması gibi konularda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde, ara elemanlar yetiştirmektedir.

Elektrik Programı dersleri bu amacı gerçekleştirmek üzere, gelişen teknolojiye uygunluğu ve piyasaya geçerliliğinin yanı sıra ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluk göz önüne alınarak da hazırlanmıştır. Uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek üzere ise elektrik laboratuvarı ve alanda staj olanakları sağlanmıştır

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler en az 120 ECTS (AKTS) kredi almak zorundadır. Ayrıca programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikinci yarıyılın sonunda 30 iş günü 240 saat olarak yaz stajlarını tamamlamak durumundadır.

Elektrik dalında ön lisans diplomasını alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler. DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri *

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Yönetimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Uçak Elektrik-Elektronik

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate