T.R. MARDİN ARTUKLU UNIVERSITY VOCATIONAL HIGHER SCHOOL OF MIDYAT
  • /
  • ABOUT

ABOUT

SOSYAL HİZMETLER ve DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ (UZAKTAN ÖĞRETİM)

 

Program Hakkında

Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemektir. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna bağlı olarak sosyal hizmet uzmanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileridir. Sosyal hizmet birbiriyle ilişkili bir değerler, kuram ve uygulama sistemidir.

 

Programın Tarihçesi

Sosyal Hizmet ve Danışmalık Bölümüne bağlı Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) Programı 2020-2021 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Programın öğrenci kontenjanı 100 adettir. Programdan mezun olan öğrenciler ön lisans mezunu derecesini kazanmaktadır.

 

Program Kabul Koşulu

Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınava girmiş olmak. Sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış olmak. Programa yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmektedir. Programa geçiş önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

 

Programdan Mezun Olma Koşulu

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümünde ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 60 not ortalaması elde etmesi gerekir. Programda zorunlu staj uygulanmaktadır. Staj uygulaması 30 iş günü ile sınırlıdır. Staj uygulaması yaz döneminde öğrencinin istediği tarihlerde yapılabilmektedir.

 

Üst Kademeye Geçiş

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümünü başarı ile bitiren mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sosyal Hizmet ve Sosyoloji dikey geçiş programlarına geçiş yaparak eğitim fırsatlarını sürdürebileceklerdir. Mezunlar ayrıca isterlerse uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültelerine sınavsız dikey geçiş yapabileceklerdir.

 

İstihdam Olanakları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlar

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği

İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar

Kredi ve Yurtlar Kurumu

Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar

Üniversiteler

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde

İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde

Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde

Sivil toplum örgütleri ve vakıflar

Özel Sektörde (Özel Engelli Bakım Merkezleri, Özel Kreş ve Gündüzlü Bakım Merkezleri, v.b.

T.C. Mardin Artuklu University Rectorate