T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  • /
  • BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER

TARİHÇESİ

Gelişmiş ülkelerde 19. yüzyılın ortalarından beri sürdürülen bilimsel araştırmalarla, beslenme dünyada bir bilim dalı olarak kabul edilmiş ve 20. yüzyılın başlarından itibaren pek çok gelişmiş ülkede Beslenme ve Diyetetik eğitim ve öğretimi üniversite düzeyine yükselmiştir. Diyetisyenlik mesleği, ilk kez 1870’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde gündeme getirilerek, ilerleyen süreçte geliştirilmiştir. Meslek ilk kez 1899 yılında “Diyetisyen, gıda ve beslenme konusunda eğitim almış ve denetimli diyet tedavisini uygulayabilecek kişidir” şeklinde tanımlanmıştır. Diyetisyen sayısının yıllar içinde artmasından sonra 1917 yılında Amerikan Diyetetik Derneği (ADA) adı ile ilk diyetisyenler derneği kurulmuştur. Diyetisyenlik mesleğinin standartları Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation - ILO) tarafından ilk kez 1961 yılında belirlenmiştir.

Türkiye’de ise; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 1962 yılında Prof. Dr. Ihsan Doğramacı tarafından “Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu” bünyesinde açılan “Diyetetik” programı ile beslenme ve diyetetik alanında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamış; Prof. Dr. Ayşe Baysal sayesinde geliştirilmiş ve çağdaş bir bilim haline gelmiştir. Türkiye’de Diyetisyenler Derneği 1969’da kurulmuştur (www.tdd.org.tr). Derneğin kuruluşunu takiben 1972 yılında bilimsel yayını Beslenme ve Diyet Dergisi yayınlanmaya başlanmıştır. 6 Haziran 1986 Diyetisyenler Günü olarak ilan edilmiştir. Zaman içerisinde pek çok üniversitede bu alanda eğitim verilmeye başlanmıştır. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, alanında eğitim ve araştırma yapmak amacıyla, 2018 yılında öğrenci alımına başlamıştır. 

 

PUAN TÜRÜ

SAYISAL Puan Türü - Taban Puan: 276.41

 

İSTİHDAM İMKANLARI

Beslenmenin hastalık gelişiminde ve hastalıkların önlenmesinde ne kadar önemli olduğunun son yüzyılda yapılan sayısız araştırmalarla ortaya konulmasına paralel olarak diyetisyenlik mesleği de gelişme göstermiş ve diyetisyenlerin çalışma alanları oldukça fazlalaşmıştır. Diyetisyenlerin görev yapabileceği alanlar şöyledir:

Eğitim kurumlarında Eğitici Diyetisyen, Araştırma kurumlarında Araştırmacı Diyetisyen, Hastanelerde, Tedavici Diyetisyen, Diyabet Diyetisyeni, Renal Diyetisyen, Onkoloji Diyetisyenliği, Bariatri Diyetisyeni, Enteral Parenteral Ünite Diyetisyenliği, Poliklinik Diyetisyeni (Danışman Diyetisyen), Diğer (kalp hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, cerrahi öncesi ve sonrası beslenme vb.), Kurumlarda Yönetici Diyetisyen, Okullarda, Banka ve Kumu kurumlarında, Yiyecek–içecek servisi yapan tüm kurumlarda (Otel, restoran vb.), Yemek Fabrikalarında, Özel bakım gerektiren kurumlarda Danışman Diyetisyen, Yaşlı Bakım Evleri, Kreş, anaokulu vb., Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Diyetisyeni (Bakanlıklar, Toplum Sağlığı Merkezleri), Besin Endüstrisinde ürün geliştirme diyetisyeni, besin-reklam danışmanlığı, halkla ilişkiler bölümünde danışman diyetisyen olarak, Sağlık Kulüpleri, fitness merkezleri gibi merkezlerde danışman diyetisyen, Sporcu Beslenme Danışmanlığı, Gazete ve dergilerde beslenme yazarlığı, Radyo ve TV’lerde beslenme programları yapımcılığı, Bilim uzmanlığı ve doktora çalışmalarını tamamlayarak Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde öğretim üyeliği

 

STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM OLANAKLARI

Beslenme ve Diyetetik öğretim programı bir staj ve bir alan çalışmasını öngörmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından altıncı yarıyıl sonunda (Toplum Sağlığında Beslenme Stajı\Yaz Stajı) ve yedinci ile sekizinci yarıyılda (Kurum ve Hastanede Beslenme Alan Çalışması) yapılacak olan staj çalışmaları; öğrencilerin teorik ve laboratuar derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriyi gerçek çalışma alanına uygulayabilmelerine olanak sağlamak; hekim, hemşire, yönetici, aşçı, garson gibi hasta bakım ve tedavisinde görevli personel ile birlikte çalışabilme beceri ve yeteneğini kazandırmak; ayrıca meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ile bunların çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amaçlarıyla Bölüm Başkanlığı’nın uygun gördüğü sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılır.

Toplum Sağlığında Beslenme Stajı: Bu staj öğrencinin, toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme konularında bilinçlendirilmesini uygulayarak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlamaktadır. Staj bölüm öğretim elemanlarının denetimi altında sahada uygulanır. Saha çalışması kırsal ve kentsel bölgelerde yapılabilir. Staj 20 iş günü sürmektedir.

Kurum ve Hastanede Beslenme Alan Çalışması: Bu alan çalışması öğrenciye kurum ve hastane diyetisyenliğini, araştırıcılık ve eğiticilik tekniklerini uygulayarak öğretmeyi amaçlar. Alan çalışması bir öğretim yılını kapsar ve sorumlu öğretim elemanları ve diyetisyenlerin denetimi altında gerçekleştirilir.

Uygulamalı Eğitimlerde, Beslenme İlkeleri, Besin Kimyası, Temel Kimya, Mikrobiyoloji ve Bilgisayar Laboratuvarları bulunmaktadır. İlgili derslerin pratik uygulamaları bu laboratuarlarda yürütülmektedir.

 

YURDIŞI İŞBİRLİKLERİ

Bölümümüzün Erasmus anlaşması ile yurtdışı işbirliklerinin sağlanması için yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir.

 

SOSYAL FAALİYETLER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, özgüvenlerini geliştirmek, birlikte çalışma ve dinlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, üniversitenin kurumsal kimliğine uygun araştırıcı ve yaratıcı niteliklerle yetişmelerine katkıda bulunmak, bütçe olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak ve tüm üniversitenin faydalanmasına imkân sağlamak üzere oluşturulan eğitim, sağlık, spor, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel amaçlı farklı topluluklara üye olabilirler. Öğrenci toplulukları hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.artuklu.edu.tr/saglik-kultur-spor-baskanligi/ogrenci-topluluklarimizi-taniyalim

 

ÇİFT ANADAL VE YANDAL

Çift Anadal Programı: Lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ikinci bir lisans programında diploma almak üzere fakülte/yüksekokul içinde veya dışında anadal lisans programına konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans programına devam ederek öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu yolla öğrencilerin ikinci bir lisans diploması almalarına veya başka bir lisans programına geçiş yapmalarına fırsat verilmiş olur.

Yandal Programı: Anadal lisans programını başarıyla sürdüren öğrencilerin, ilgi duydukları ikinci lisans programından eş zamanlı olarak dersler almalarını, bu yolla bilgi ve görgülerini arttırmalarını ve sertifika almalarını sağlamaktır.

Bölümümüz; Psikoloji, Hemşirelik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile Çift Anadal ve Yandal olanakları sağlamaktadır. Kriterler için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Çift Anadal Programı;

https://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/Mevzuatlar/CiftAnadal.xhtml

Yandal Programı;

https://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/Mevzuatlar/Yandal.xhtml

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

2 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

 

Doç. Dr. Reşit YILDIZ (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Semra KAÇAR

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim HATİPOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Aziz KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ACAY

Dr. Öğr. Üyesi Serap TOPRAK DÖŞLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Velid UNSAL

Arş. Gör. Çağlar AKÇALI

Arş. Gör. Jiyan ASLAN CEYLAN

Arş. Gör. Mustafa YÜCE

Arş. Gör. Nurgül ARSLAN

Arş. Gör. Sedat COŞKUNSU

 

İLETİŞİM

ADRES:

Kampüs Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu 5. km Artuklu/MARDİN 47000

TELEFON:

0482 212 13 95 - 0482 213 40 02 (Öğrenci İşleri için 7204 veya 7262'yi tuşlamanız gerekmektedir.)

E-POSTA:

saglikbilimlerifakultesi@artuklu.edu.tr

 

FOTO GALERİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Foto Galeri için tıklayınız.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü