T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Formlar

Formlar

Form Ara


 
S.No Ana Süreç Adı Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.001 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu Tüm Birimler
2 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.002 Arşiv Evrak Teslim Formu Tüm Birimler
3 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.003 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belge İmha Formu Tüm Birimler
4 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.004 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu Tüm Birimler
5 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.005 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Takip Formu Tüm Birimler
6 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.006 Proses Faaliyet Takip Formu Tüm Birimler
7 Kalite Güvencesi Sistemi M1.ORT/FRM.007 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu Tüm Birimler
8 Kalite Güvencesi Sistemi M1.FRM.008 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Takip Formu Kalite Koordinatörlüğü
9 Kalite Güvencesi Sistemi M1.FRM.009 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Gündem Formu Kalite Koordinatörlüğü
10 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.001 Bölümlerarası Müfredat Denklikleri Formu   Akademik Birimler
11 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.002 Bölüm-Program Tam Müfredat Formu  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
12 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.003 Çift Anadal-Yandal Programı Başvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
13 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.004 Danışman Atama Öneri Formu Enstitüler
14 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.005 Danışman Değişikliği Formu Enstitüler
15 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.006 Ders İntibak-Muafiyet Talep Formu   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
16 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.007 Ders Telafi Formu  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
17 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.008 Doktora Öğrenci Kayıt Formu Enstitüler
18 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.009 Doktora Öğrenci Kesin Kayıt Formu Enstitüler
19 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.010 Doktora Tez Başlığı Değişiklik Bildirim Formu Enstitüler
20 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.011 Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu Enstitüler
21 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.012 Doktora Tez Teslim Formu Enstitüler
22 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.013 Dönem Projesi Onay Formu Enstitüler
23 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.014 Kayıt Dondurma Talep Formu  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
24 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.015 Kayıt Sildirme Talep Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
25 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.016 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
26 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.017 Bitirme Ödevi/Projesi Başvuru Formu Akademik (Lisans) Birimler
27 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.018 Lisansüstü Tez Konusu Öneri Formu Enstitüler
28 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.019 Maddi Hata Not Düzeltme Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
29 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.020 Mazaret Sınavı Talep Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
30 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.021 Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Yatay Geçiş Başvuruları Sonuç Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
31 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.022 Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
32 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.023 Ortak Seçmeli Ders Tanımlama Formu Ortak ve Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
33 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.024 Öğrenci Belge İstek Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
34 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.025 Öğrenci Burs Başvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
35 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.026 Öğrenci Devamsızlık Bildirim Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
36 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.027 Öğrenci Dilekçe Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
37 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.028 Öğrenci İşleri Otomasyon Bilgi Sistemi (OİBS)  Kayıt Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
38 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.029 Öğretim Elemanı Ders Yükü Talep Formu Akademik Birimler
39 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.030 Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuru Formu Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
40 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.031 Öğretim Elemanları Ders Yükü Teklif Formu  Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
41 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.032 Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Formu   Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
42 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.033 Öğretmenlik Uygulaması Aday Öğretmen Ders Gözlem Formu Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
43 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.034 Öğretmenlik Uygulaması Dersi Değerlendirme Formu  Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
44 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.035 Öğretmenlik Uygulaması Görev Bilgi Formu   Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
45 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.036 Öğretmenlik Uygulaması Uygulama Öğretmeni Ders İçi Gözlem Değerlendirme Formu  Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
46 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.037 Özel Ögrenci (Gelen) Basvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
47 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.038 Özel Ögrenci (Giden) Basvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
48 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.039 Seminer Değerlendirme Formu Enstitüler
49 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.040 Seminer Öneri Formu Enstitüler
50 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.041 Sınav Notuna İtiraz Formu   Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
51 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.042 Staj Başvuru ve Onay Formu (Örgün Eğitim) Akademik Birimler
52 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.043 Staj Değerlendirme Formu  Akademik Birimler
53 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.044 Taahhütname Formu Enstitüler
54 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.045 Tek Ders Sınavı Talep Formu Akademik Birimler
55 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.046 Tez Bitirme Sunuş Formu Enstitüler
56 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.047 Tez Konusu Değişikliği Formu Enstitüler
57 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.048 Tez Onay Sayfası Formu Enstitüler
58 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.049 Tez Savunma Jurisi Oluşturma Öneri Formu Enstitüler
59 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.050 Tez Teslim Yazısı Formu Enstitüler
60 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.051 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Başvuru Formu Enstitüler
61 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.052 Uluslararası Aday Öğrenciler İçin Önlisans ve Lisans Programlarına Başvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uluslararası Öğrenci Koord.
62 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.053 Uygulama Dersi İçin Akademik Danışman Görevlendirme Formu Formasyon Dersi Olan Akademik Birimler
63 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.054 Uzmanlık Alan Dersi Formu Enstitüler
64 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.055 Yatay Geçiş (Kurumlararası-Kurumiçi-Merkezi Yerleştirme) Başvuru Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
65 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.056 Yüksek Lisans Öğrenci Kayıt Formu Enstitüler
66 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.057 Öğrenim Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
67 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.058 Personel Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
68 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.059 Staj Hareketliliği Feragat Dilekçesi Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
69 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.060 Erasmus Programları Hibesiz Yararlanma Dilekçesi Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
70 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.061 Öğrenim Hareketliliği Dönem Uzatma Dilekçesi Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
71 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.062 Covid-19 Beyan ve Taahhütname Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
72 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.063 Erasmus Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
73 Eğitim ve Öğretim M2.FRM.064 Öğrenim Hareketliliği Dönem Tercihi Dilekçesi Formu Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
74 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.065 İş Başında Mesleki Uygulama Kabul Formu (İngilizce) Tüm Akademik Birimler
75 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.065 İş Başında Mesleki Uygulama Kabul Formu (Türkçe) Tüm Akademik Birimler
76 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.066 İş Başında Mesleki Uygulama Sigorta İşlemleri Bildrim Formu Tüm Akademik Birimler
77 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.067 Staj Başvuru ve Onay Formu (Uzaktan Eğitim) Tüm Akademik Birimler
78 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.068 İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu (İngilizce) Tüm Akademik Birimler
79 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.068 İsteğe Bağlı Staj Kabul Formu (Türkçe) Tüm Akademik Birimler
80 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.069 Bitirme Ödevi/Projesi Onay Formu Tüm Akademik Birimler
81 Eğitim ve Öğretim M2.ORT/FRM.070 Bitirme Ödevi/Projesi Değerlendirme Formu Tüm Akademik Birimler
82 Araştırma ve Geliştirme M3.FRM.001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başvuru Formu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
83 Toplumsal Katkı M4.FRM.001 Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Formu  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
84 Toplumsal Katkı M4.FRM.002 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı İş Başvuru Formu   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
85 Toplumsal Katkı M4.FRM.003 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formu   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
86 Toplumsal Katkı M4.FRM.004 MAUSEM Eğitmen Eğitim İçerik Formu Sürekli Eğitim Merkezi
87 Toplumsal Katkı M4.FRM.005 MAUSEM Kurs Başvuru Formu  Sürekli Eğitim Merkezi
88 Toplumsal Katkı M4.FRM.006 MAUSEM Program Öneri Formu Sürekli Eğitim Merkezi
89 Toplumsal Katkı M4.FRM.007 Öğrenci Topluluğu Genel Kurul Üye Kayıt Formu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
90 Toplumsal Katkı M4.FRM.008 Öğrenci Topluluk Danışmanlığı Kabul Beyan Formu   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
91 Toplumsal Katkı M4.FRM.009 Öğrenci Toplulukları Faaliyet Başvuru Formu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
92 Toplumsal Katkı M4.FRM.010 Öğrenci Toplululuğu Kuruluş Başvuru Formu   Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
93 Toplumsal Katkı M4.ORT/FRM.011 Üniversite Staj Başvuru Formu Tüm Birimler
94 Toplumsal Katkı M4.FRM.012 Analiz İstek ve Numune Kabül Formu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 
95 Toplumsal Katkı M4.FRM.013 Feragat Beyanı Formu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
96 Toplumsal Katkı M4.FRM.014 Laboratuvar Kullanım İzin Formu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
97 Toplumsal Katkı M4.FRM.015 Laboratuvar Kullanım Bilgi Formu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
98 Toplumsal Katkı M4.FRM.016 Laboratuvar Kullanım Kuralları Bilgilendirme Formu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
99 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.001 Akademik Personel Alımı Ön Değerlendirme Belge Kontrol Formu Personel Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
100 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.002 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formu Akademik Birimler, Akademik Teşvik Komisyonu
101 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.003 Bölüm-Program Dönemlik Ders Sorumlusu Atama Teklif Formu Akademik Birimler
102 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.004 Cevabî Yazı Formu Tüm Birimler
103 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.005 Dönem Sonu Sınav Ücret Formu Akademik Birimler
104 Yönetim ve Destek M5.FRM.006 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanıcı Açma Talep Formu   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
105 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.007 Görevlendirme Sonrası Göreve Başlama Formu Tüm Birimler
106 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.008 Harç İade Talep Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Birimler
107 Yönetim ve Destek M5.FRM.009 Hizmet İçi Eğitim Programı Katılım Formu   Personel Daire Başkanlığı
108 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.010 İzin Dönüşü  Göreve Başlama Formu Tüm Birimler
109 Yönetim ve Destek M5.FRM.011 Konferans Salonu Tahsis Talep Formu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
110 Yönetim ve Destek M5.FRM.012 Kurumsal E Posta Parola Sıfırlama Talep Formu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
111 Yönetim ve Destek M5.FRM.013 Personel Kurumsal E-Posta Adresi Talep Formu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
112 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.014 Memnuniyet, Dilek, Öneri  Şikâyet Bildirim Formu Tüm Birimler
113 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.015 Mutemet Tayini Talep Formu  Tüm Birimler
114 Yönetim ve Destek M5.FRM.016 Personel Dilekçe Formu   Personel Daire Başkanlığı
115 Yönetim ve Destek M5.FRM.017 Personel İlişik Kesme Formu  Personel Daire Başkanlığı
116 Yönetim ve Destek M5.FRM.018 Personel Kimlik Kartı Talep Formu Personel Daire Başkanlığı
117 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.019 Üniversite Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Kararına İtiraz Talep Formu Akademik Birimler
118 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.020 Yetki Devri Formu Tüm Birimler
119 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.021 Personel İzin İstek Formu Tüm Birimler
120 Yönetim ve Destek M5.ORT-FRM.022 Görev Devri Formu Tüm Birimler
121 Yönetim ve Destek M5.FRM.023 Hassas Görev Tespit Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
122 Yönetim ve Destek M5.FRM.024 Hassas Görev Envanteri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
123 Yönetim ve Destek M5.FRM.025 Risk Değerlendirme Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
124 Yönetim ve Destek M5.FRM.026 Risk Kayıt Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
125 Yönetim ve Destek M5.FRM.027 Risk Oylama Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
126 Yönetim ve Destek M5.FRM.028 Bilgi Edinme Başvuru Formu Bilgi Edinme Müdürlüğü
127 Yönetim ve Destek M5.FRM.029 Birim Denetleme Formu Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü
128 Yönetim ve Destek M5.FRM.030 Demirbaş Kitap Zimmet Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
129 Yönetim ve Destek M5.FRM.031 Kitap İstek Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
130 Yönetim ve Destek M5.FRM.032 Dergi İstek Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
131 Yönetim ve Destek M5.FRM.033 Makale İstek Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
132 Yönetim ve Destek M5.FRM.034 Veri Tabanı İstek Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
133 Yönetim ve Destek M5.FRM.035 Tez Talep Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
134 Yönetim ve Destek M5.FRM.036 Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Talep Formu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
135 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.037 İşe Uyum (Oryantasyon) Eğitim Formu Tüm Birimler
136 Yönetim ve Destek M5.ORT/FRM.038 Görevlendirme Talep Formu Akademik Birimler
137 Yönetim ve Destek M5. FRM.039 Öğrenci Kurumsal E posta Talep Formu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
138 Yönetim ve Destek M5.FRM.040 Ödenek Talep Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
139 Yönetim ve Destek M5.FRM.041 Maaş Değişikliği Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
140 Yönetim ve Destek M5.FRM.042 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
141 Yönetim ve Destek M5. FRM.043 Ziyaretçi Bilgi Formu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü