T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Ders İçerikleri-Tohumculuk

Ders İçerikleri-Tohumculuk

 

   TOHUMCULUK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

 

TDE-101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-1 (UZAKTAN EĞİTİM)

Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.

 

AİİT-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (UZAKTAN EĞİTİM)

Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler.

 

YDİ-101 YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-1 (UZAKTAN EĞİTİM)

İngilizce öğreniminde başlangıç seviyesi olarak temel Dil bilgisi yapılarının öğrenilmesini sağlar. Günlük konuşma kalıpları ile beraber pratik ve gramer dersleri de verilir. Öğrenciler bu seviyede basit kalıpları kullanarak yabancılarla konuşabilir, kısa paragraflar yazabilir ve günlük konuları okuyup anlayabilirler. Öğrendikleri temel zamanlarla basit cümleler kırabilir ve kendilerini kısaca ifade edebilirler. Öğrenciler kendilerini basit cümlelerle anlatabilir ve çevresini tanıtabilir ve eşyaları tanıtabilirler.

 

TOH-101 BOTANİK

Bitki morfolojisi, sitoloji, histoloji, bitki organları, vejetatif organlar, generatif organlar ve bitkilerde üreme biyolojisi. Proteinler, hormonlar, nükleikasitler, enzimler, vitaminler, hücrenin genel yapısı, bitki hücreleri, hücre şekilleri, hücrenin yapısı ve kimyası, sitoplazma hareketleri, geçitler, bitki dokuları, organlar, bitkilerde üreme.

 

TOH-103 TARIMSAL EKOLOJI

Bitkisel üretimde en önemli faktörlerden birsi cevre faktörüdür. Bu faktöre ait ışık, sıcaklık, yağış, hava hareketi ile litosfer tabakasına ait toprağın havası, nemi, kök deriliği, sıcaklığı, içerdiği besin madde kapsamları ve biyolojik aktivitesidir.

 

TOH-105 GENETİK

Genetik ve kalıtımın tanımı, kalıtımın sitolojik esasları, monohibrit ve dihibrit kalıtım, cinsiyetle ilişkili kalıtım, kromozom ve gen kavramları, kromozom haritaları, mutasyon, kalitatif ve kantitatif kalıtım.

 

TOH-107 TOPRAK BİLGİSİ

Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanımlanması, toprak sınıfları, toprak oluşumu, bitki yetiştiriciliği için toprak hazırlanması, toprak yorgunluğu ve yorgunluğun giderilmesi.

Bitkilerin beslenmesinde gereksinme duyulan elementler, gübrelerin sınıflandırılması ve özellikleri, bitki besin elementlerinin uygulanması ve elementlerin alım mekanizmaları. Gübrelerin uygulanma zamanları ve besin elementlerin alımını etkileyen faktörler.

 

TOH-109 TARLA BİTKİLERİ TARIMI

Tarla bitkilerinin tanıtımı, sınıflandırılması, bitkisel özellikleri,  muhtelif yetiştirme ortamları ve yapıları, tarla bitkilerinin tohumla üretimi; tarla bitkilerinin adaptasyonu, iklim ve toprak istekleri, yetiştiriciliği, üretim teknikleri ve bakımı.

 

 

 

 

TOH-111 TARIM EKONOMİSİ

Tarımsal faaliyetin ekonomik yönü, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemleri, genel ekonominin temel prensipleri, tarım işletmelerinde kıt üretim kaynaklarının en etkin şekilde kullanımı.

 

TOH-113 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI

Bahçe bitkilerinin tanıtımı, sınıflandırılması, bitkisel özellikleri,  muhtelif yetiştirme ortamları ve yapıları, bahçe bitkilerinin tohum, aşı, çelik, daldırma, kök ve dip sürgünü, gövde, kök, apomiktik tohum, vegetatif üretimi;  iklim ve toprak istekleri, yetiştiriciliği, fidanların dikimi ve bakımı, meyvecilikte anaç kullanımı; anaç seçiminde etkili faktörler; meyve türlerinde kullanılan tohum ve klon anaçları ve özellikleri, anaç-kalem ilişkileri; anaçlıkların tesisi ve bakımı;  meyve, asma ve süs bitkilerinde fidan üretimi ve uygulamaları.

 

TBT-115 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Donanım bilgileri, Windows, Word, Excel, Powerpoint, Access, Internet ve diğer yazılımlar içeren konular.

 

TAB-117 GİRİŞİMCİLİK-1

Girişimcilik kavramı. Girişimcilik özelliklerinin sınanması. İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri. Tecrübe paylaşımı. İşletme kavramı. İşletme fonksiyonları: kuruluş şekilleri. İşletme fonksiyonları: türleri. İşletme fonksiyonları: mali ve hukuki sorumluluklar. İş planı kavramı: pazar araştırma. İş planı kavramı ve öğeleri: pazarlama planı. İş planı kavramı ve öğeleri: üretim, yönetim ve finansal planlar. İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları. İş planı sunumları.

 

AİİT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (UZAKTAN EĞİTİM)

Türk Devriminin ikinci aşaması olan Kuruluşu içerir. Bu aynı zamanda Ulusal Egemenlik Dönemidir. Kurtuluş ile İç içe olmak üzere 23 Nisan 1920’de başlar ve 1940’lara kadar sürer.

 

TDE-02 TÜRK DİLİ II (UZAKTAN EĞİTİM)

Toplantı teknikleri, Roman, Öykü ve Şiirlerimizde Anadoluculuk Toplumsal Gerçekçilik. İş Yazıları, Okuma Manası, Kültür Anlamı, Unsurları, Güzel Sözler Edebiyatımızdaki Yeri, Makale Yazımı, Panel, Münazara.

 

YDİ-102 YABANCI DİL – II (İNGİLİZCE) (UZAKTAN EĞİTİM)

Öğrencilere yeni cümle yapılarını çeşitli konularla birlikte uygulatma. Öğrencilere gramatik yapıları bilme ve kullanma ile ilgili iletişimsel araştırmalar sağlama. Öğrencileri öğrendikleri şeyleri kendileriyle kişileştirmeleri sağlanarak değişik araştırmalar yapma. Öğrencileri yüzlerce günlük yaşam ile ilgili konularda birbirleri ile konuşturmaya çalışma

 

TOH-102 TARIMSAL YAYIM ve İLETİŞİM

Tarımsal Yayımın tanımı, araştırmacı-yayımcı, yayımcı-üretici, araştırmacı-üretici ilişkileri, tarımsal yayımın temel hedefi, tarımsal yayımın temel özellikleri, tarımsal yayımın ilkeleri ve amaçları, tarımsal yayımın kırsal kalkınmadaki rolü. Tarımsal yayımda bilgi akış süreci, tarımsal yayımda program planlama süreci, yeniliklerin özellikleri ve benimseme süreci, yeniliklerin yayılması,  iletişimin tanımı ve özellikleri, iletişimin temel elementleri ve iletişim süreci, yayım yöntemleri.

 

 

 

 

 

TOH-104 BİTKİ FİZYOLOJİSİ

Bitki-su ilişkileri, bitkilerde su alınım mekanizmaları, bitkilerde su kayıpları, bitkilerde organik madde yapımı (fotosentez) ve etkileyen etmenler, solunum, enzimler, fermantasyon, bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, bitkilerde boşaltım, büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisi; tohum fizyolojisi.

 

TOH-106 BİTKİSEL GEN KAYNAKLARI

Genetik kaynaklar: Tanımı ıslah açısından önemi, yabani türler, geçit formlar, köy popülasyonları ve eski çeşitler. Ülkemizdeki genetik kaynaklar çalışmaları.  Bitkisel gen kaynaklarında çalışmaların ilkeleri. Bitkisel genetik çeşitliliği azaltan etmenler, tarımsal etkinlikler, sanayileşme, doğadan bitki toplanması, ormancılık etkinlikleri, yangınlar, turizm. Bitki genetik kaynaklarının muhafaza ve kullanımında yeni yaklaşımlar. Gen kaynakları koruma ve kullanımında yeni teknolojilerin uygulanması.

 

TOH-108 TAHILLARDA TOHUM ÜRETİMİ

Kendine ve yabancı döllenen tahıl türlerinde sınıflandırma, çeşitlerin karakteristik özellikleri, tohumluk üretim başlangıcında uyulması zorunlu kurallar, üretimde gerçekleştirilecek kültürel uygulamalar, hasat öncesi ve sonrası yapılacak işlemler, yabancı döllenen tahıl bitkilerinde hibrit ve sentetik çeşit eldesi ve çoğaltımı.

 

TOH-110 TIBBİ BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİM

Başlıca aromatik ve tıbbi bitkilerin (karanfil, kekik, nane, biberiye, adaçayı, oğul otu, papatya vb) bitkisel özellikleri, üretim tekniği, tür ve çeşitlerinin sınıflandırılması, tohumluk üretim ve prensipleri, hasat öncesi ve sonrası işlemleri.

 

TOH-112 ORGANİK TARIM İLKELERİ

Organik bitkisel üretimde temel ilke; doğa ile uyumlu üretim, kapalı sistem ve ekim nöbeti. Bitkisel üretimde; toprak koruma, hazırlama ve gübreleme, ekim ve dikim, bitki koruma, sulama, hasat işleri ve pazarlama konusunda sertifikasyon faaliyetleri içerir.

 

TOH-114 MESLEKİ UYGULAMA I

Program dersleriyle ilgili pratik uygulama.

 

TAB-116 GİRİŞİMCİLİK II

Girişimcilik kavramı. Girişimcilik özelliklerinin sınanması. İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri. Tecrübe paylaşımı. İşletme kavramı. İşletme fonksiyonları: kuruluş şekilleri. İşletme fonksiyonları: türleri. İşletme fonksiyonları: mali ve hukuki sorumluluklar. İş planı kavramı: pazar araştırma. İş planı kavramı ve öğeleri: pazarlama planı. İş planı kavramı ve öğeleri: üretim, yönetim ve finansal planlar. İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları. İş planı sunumları.

 

TOH-201 İYİ TARIM UYGULAMALARI

İyi tarım uygulamalarının çevre ve insan sağlığına faydalarını tanımlar. İyi tarım uygulamaları yönetmeliği ve kuralları. İyi tarım uygulamalarında kontrol.  İyi tarım uygulamalarında sertifikasyon işlemleri. İyi tarım uygulamalarında sulama ve fertigasyon. İyi tarım uygulamalarında hastalık ve zararlılarla mücadele. İyi tarım uygulamalarında değişken oranlı girdi uygulamaları. İyi tarım uygulamalarında karar destek sistemleri.

 

 

 

 

 

TOH-203 SEBZE BİTKİLERİ TOHUM ÜRETİM TEKNİĞİ

Kültür sebzelerinin çiçek özellikleri; tozlanma, döllenme ve tohum oluşumu, sebze tohumu üretiminde çevre şartlarının önemi, döllenmeyi etkileyen faktörler, yabancı döllenmeye karşı alınacak önlemler, tohumluk sebzelerde aranılan özellikler, tohumların iç ve dış özellikleri, sebzelerden tohum alma yöntemleri, tohum üretiminde yapılan kontroller, Sebze türlerinin tohum üretim metotları, tohumluk kanunu ve ilgili mevzuat.

 

TOH-205 BİYOTEKNOLOJİ

Biyoteknolojinin tohumluk bitki üretiminde kullanımı,  bitki üretiminin yapılması için gerekli fiziksel koşullar, laboratuar düzeni, besin ortamlarının hazırlığı, kültüre alma işlemleri, bitki üretimde karşılaşılan sorunlar konularında da bilgiler.

 

TOH-207 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ

Belli başlı endüstri bitki türleri ve çeşitlerin sınıflandırılması, çeşitlerin temel ayrım anahtarları, tohumluk üretim prensipleri, hasat öncesi ve sonrası işlemler.

 

TOH-209 SULAMA  

Bitki toprak ve su ilişkileri, sulama suyunun özellikleri, sulama suyu gereksinimi,  tarımsal sulama yöntemleri, sulama zamanına etki eden faktörler, sulama zamanı ve verilecek su miktarının tespit edilmesi, sulama yöntemleri; sulama projeleri.

 

TOH-211 YEMEKLİK TANE BAKLAGİL BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ

Tohumluk üretiminde genel prensipler, yemeklik tane baklagillerde tohumluk kalitesi ve kalite kontrolü, tohumluk üretimi öncesi yapılması gerekli işlemler, izolasyon, tarla hazırlığı, kültürel teknikler, hasat döneminin tespiti, hasat ve hasat sonrası işlemler.

 

TOH-213 ÇAYIR MERA AMENAJMANI

Çayır-meraların önemi. Çayır-mera bitkilerinde büyüme ve gelişme. Çayır-mera ekolojisi. Mera amenajmanı. Çayır alanların bakımı ve bu alanlardan yararlanma. Çayır-mera alanlarında yabancı ot mücadelesi. Çayır-meralarda sulama ve gübreleme. Çayır-mera ıslahı.

 

TOH-215 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME

Toprak verimliliğini etkileyen faktörleri tanıtmak ve toprak özellikleri ile bitki gelişmesi arasındaki ilişkileri açıklayarak, toprak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.Bitki büyümesi ve gelişmesi için mutlak gerekli olan makro ve mikro elementler ayrı ayrı ele alınarak, bu elementlerin bitkiler tarafından alınma mekanizmalarını, bitkilerdeki içeriklerini ve metabolik işlevlerini açıklamak, noksanlık ve fazlalık durumlarında görülen belirtileri öğretmek ve bu belirtileri giderme yollarını açıklamak.Toprak verimliliğini etkileyen faktörleri tanıtmak ve toprak özellikleri ile bitki gelişmesi arasındaki ilişkileri açıklayarak, toprak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

 

TOH-217 MESLEKİ UYGULAMA II

Program dersleriyle ilgili pratik uygulama.

 

TOH-221 SEÇMELİ (TARIMDA MEKANİZASYON)

Tarımda mekanizasyona giriş, tarımda enerji kaynakları ve tarım traktörleri tarımda mekanizasyon planlaması, toprak işleme, gübre dağıtma, ekim, çayır biçme, balya, bitki koruma ve bakım makineleri.

 

 

 

TOH-202 YEM BİTKİ TOHUM ÜRETİM TEKNİĞİ

Yem bitkilerinde tohumluk üretimi, kültürel işlemler, hasat döneminde dikkat edilmesi gerekli hususlar, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat sonrasında yapılan işlemler.

 

TOH-204 TOHUMLUK KONTROL ve SERTİFİKASYONU        

Tohumculuk sertifikasyonu; tahıl, endüstri bitkileri, yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller, sebze, meyve ve süs bitkilerinde çeşit/anaç damızlığı materyali ve tohum sertifikasyonuna ait esaslar, tohumluğa alınacak bitkinin tarla kontrollerinde uygulanacak yöntem, tohumluklardan numune alınmasına ilişkin esaslar,  laboratuvar kontrolleri ile ilgili esaslar ve uygulanan yöntemler, laboratuvar kontrollerinin tekrarlanması konusunda esas prensipler, tohumluğa alınan ve alınacak bitkinin tarla kontrollerinde uygulanan yöntem ile tarla ve laboratuvar standartları; ülkemizde sertifikasyonu uygulamaları; tohumu üretim ve dağıtım sistemleri, tohum üretiminde standardizasyon, sertifikasyon, mevzuat ve patent işlemleri; tohumluk kontrol ve sertifikasyonunda kullanılan belgeler.

 

TOH-206 BİTKİ ISLAHI

Islahın tanımı, önemi ve amacı, generatif ve vegetatif yolla çoğaltılan tohumluk bitkilerinde klasik ıslah metotları, kendine ve yabancı döllenen bitkilerde uygulanan ıslah metodları, introdüksiyon, seleksiyon, melezleme, mutasyon ıslahı, mukavemet ıslahı, saf hat ıslahı ve toplu seleksiyon, melezleme ıslahı ve pedigri yöntemi, bulk metodu ve geriye melezleme, yabancı döllenen bitkilerde popülasyonların genotipik yapısı, döllenme sistemleri ve genetik sonuçları, populasyon ıslahı, tekrarlamalı seleksiyon, poliploidi ıslahı, kalite ıslahının ilkeleri, melez azmanlığı ve çeşit koruma ıslahı, bitkilerde bazı kalıtsal özellikler ve bunları kontrol eden genler, gen merkezleri.

 

TOH-208 TOHUMLUK İŞLEME VE DEPOLAMA       

Tohumluk bitkilerin ürünlerinin hasat zamanı kriterleri, hasat yapılma şekilleri, tohum ayırma, ambalajlar, hasat sonrası kayıpları önleme; tohum eldesinde ürünlerin yapısal özellikleri, işleme aşamaları, tohum temizleme, ilaçlama,  işleme tesisleri. Tohum depolarının genel özellikleri, silolarda, soğuk depolarda muhafazasında istenen koşullar; tohum depolanma ve depolama koşulları, tohum depolamanın genetik yönü; depolama öncesi ve sonrası yapılan işlemler; önemli tohumluk bitki türlerinde bitki ve ürünlerin ambalajlanması, tohumculukta özel muhafaza teknikleri, türlere göre nakliye sırasındaki koşulları.

 

TOH-210 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Tarımsal üretim ve çevre sorunları; tanımlar, dünyada ve Türkiye’de aktuel durum. Örneklerle alıcı ortam bazında başlıca kirlilik tipleri. Kirlilik faktörleri, tarımsal ve doğal ekosistem arasındaki ilişkiler. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunları.

 

TOH-2012 VEGATATİF TOHUMLUK ÜRETİMİ

Tohumluk kavramı ve önemi, vejetatif tohumluk materyalleri, tohumluk üretiminde agronomik (toprak hazırlığından hasada kadar) işlemler, tarla bitkileri (endüstri bitkileri-tahıllar-yemeklik baklagiller-yem bitkileri)’nde tohumluk üretiminin esasları, tohumluk teknolojisinde (depolama-işleme-paketleme) genel işlemler ve esasları.

 

TOH-216 BİTKİ HASTALIK ve ZARARLILARI

Tohumculuk amacıyla yetiştirilen tarla, sebze, meyve ve süs bitkilerinde görülen zararlıların (omurgalılar, akarlar, nematodlar ve böcekler) tanımı, biyolojisi,  zarar şekilleri ve konukçuları ve bu zararlıların mücadelesinde kullanılan kültürel önlemler, fiziksel, biyolojik, kimyasal ve entegre savaş yöntemleri, kimyasal savaşta kullanılan ilaçlar ve dozları.

 

 

TOH-218 GÜBRELER ve GÜBRELEME

Gübre ve gübrelemenin tarihi gelişimi; gübrenin tanımı ve sınıflandırılması; gübreler ve gübrelemenin temel ilkeleri; gübre kullanımının nedenleri ve tarımda besin elementlerinin toprağa kazandırılması; gübreleme yöntemleri.

 

TOH-220 MESLEKİ UYGULAMA III

Program dersleriyle ilgili pratik uygulama.

 

TOH-224 SEÇMELİ (MESLEKİ PROJE)

Mesleki Proje dersi, bir akademik danışmanının gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü