T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Sibel DERVİŞ

sibeldervis@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Prof. Dr. Yusuf DOĞAN

doganyyu@hotmail.com
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Abdullah EREN

abdullaheren@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Enver KENDAL

enverkendal@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Fatma MUNGAN KILIÇ

fatmamungankilic@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Ferhat KIZILGEÇİ

ferhatkizilgeci@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. Hüsnü AKTAŞ

husnuaktas@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Doç. Dr. M.Necat İZGİ

necatizgi@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KARADENİZ

erdalkaradeniz@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi İnci GÜLER GÜNEY

incigulerguney@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Serap DOĞAN

serapdogan@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Veysi ACIBUCA

veysiacibuca@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Fatih YÜCESOY

fatihyucesoy@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. İsmail BAYYİĞİT

KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğr. Gör. Zübeyir GÜNEŞ

zubeyirgunes@artuklu.edu.tr
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU