T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
  • /
  • KALİTE HEDEFLERİ

KALİTE HEDEFLERİ

KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE HEDEFLERİ

Kalite politikamız doğrultusunda;

- Eğitim-Öğretim ve idari alandaki hizmetlerin sunulmasında sürdürülebilirliği sağlamak için; her eğitim-öğretim döneminde en az bir defa Akademik Kurul toplantısı yapmak,

- Mesleki uygulamaya yönelik belirlenmiş stratejileri planlamak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, her programda en az 1 yarıyıl ve haftada en az 8 saat uygulama eğitimini yaptırmak,

- Öğrenci memnuniyet anketleri uygulanarak çıkacak sonuca göre, oranların arttırılması yönünde çalışmalar yapmak,

- Programlara kayıtlı öğrenci sayılarının artırılması yönünde çalışmalar yapmak,

- Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanları yetiştirmek amacıyla öğrencilere en iyi şekilde eğitim vermek,

- Mesleki eğitimde tecrübe kazandırılmasını sağlamak amacı ile staj uygulamalarının haftalık periyotlarla kontrolünü sağlamak

-Öğrencilere eğitim-öğretim döneminin başlangıcında mesleki tanıtımlar sağlanarak, ilgi duyduğu alanlara yönlendirerek başarılarını kalıcı kılmak,

-Öğrencilerimize hem eğitim-öğretim döneminde hem de mezun olduktan sonraki dönemlerde mesleki başarıyı yakalaması için gerekli danışmanlık hizmetini sağlamak

-Öğrencilerimize saha uygulamalarında başarı sağlamak amacıyla, meslekle ilgili yazılı kaynakların temininde yardımcı olmak,

-Öğrencilerimizin eğitimde devamlılığını sağlamak amacıyla, gereken sosyo-ekonomik koşulları sağlamaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü