T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
 • /
 • Mevzuat

Mevzuat

Mevzuat Ara


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 1416 SAYILI KANUNA TABİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Lisansüstü eğitimde geçen hangi sürelerin değerlendirileceğine dair 09 Mayıs 2014 tarihli DPB Görüşü için TIKLAYINIZ.
 • 2-Lisansüstü eğitimde geçen sürelerin değerlendirilmesi ile ilgili 13 Ocak 2015 tarihli BUMKO Görüşü için TIKLAYINIZ.
 • 3-YLSY Burs Programı konulu 26 Temmuz 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-1416 sayılı Kanuna tabi olarak “Tezsiz Yüksek Lisans” eğitimi tamamlayanlar dönüşlerinde hangi statüde istihdam edileceğine dair 27 Mart 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5- 1416 Sayılı Kanun Mahkeme Kararlarının Uygulanması (Başarısız Olarak Yurda Dönenler Hk.) 26 Ekim 2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6- 1416 Sayılı Kanun Mahkeme Kararlarının Uygulanması (Başarısız Olarak Yurda Dönenler Hk.) 27 Ekim 2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7- 1416 Sayılı Kanun kapsamında  doktor öğretim üyesi yada öğretim görevlisi kadrosuna aktarımı hakkında 18 Haziran 2021 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8- 1416 Sayılı Kanun kapsamında  doktor öğretim üyesi yada öğretim görevlisi kadrosuna aktarımı hakkında 02 Temmuz 2021 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9-1416 Sayılı Kanun kapsamında Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında 14 Temmuz 2021 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yurtdışı Görevlendirme konulu 07 Ocak 2007 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerle ilgili 15 Ekim 2007 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ
 • 3-2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelerle ilgili 26 Mart 2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN  35 İNCİ MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Nisan 2001 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 11 Ekim 2002 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Nisan 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Temmuz 2003 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Ağustos 2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilen araştırma görevlilerinin ilişik kesilmeleri işlemleri ile ilgili 25 Aralık 2012 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin mecburi hizmet yükümlüğünün bulunduğu ile ilgili 15 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 
 • 8- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 6552 sayılı Kanunla getirilen affa ilişkin 04 Aralık 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 25 Şubat 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 10- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 11- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin eş durumu mazereti ile ilgili olarak 24 Kasım 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 12- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 
 • 13- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan geçici kadro tahsisi 07 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 14- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirmelerle ilgili 23 Ocak 2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 15- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Geçici Kadro Tahsisi işlemleri ile ilgili 24 Ekim 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 16- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca Geçici Kadro Tahsisi işlemleri ile ilgili 22 Kasım 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 17- 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında Mecburi Hizmet Yükümlülüklerinin Başlama Zamanına ilişkin 08 Nisan 2021 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ. 
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 36 NCI MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1- Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösterip gösteremeyeceği ile ilgili 04 Kasım 2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 7 nci fıkrası çerçevesinde idari görevlerde yer alamayacaklarına dair 28 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 38 İNCİ MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1- 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında yapılacak görevlendirmelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Kasım 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2- 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile ilgili görevlendirmelerle dair genelgenin iptal ettiğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01 Haziran 2010 yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3- 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında yapılacak görevlendirmelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17 Nisan 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1- 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca verilecek desteklere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirme Talebi konulu 15 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3- 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ve 40/b maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 31 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Destekleri konulu 31 Ocak 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Kasım 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi uyarınca yapılacak olan Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 15 Ekim 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 07 Ekim 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
 • 10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirmeler konulu 06 Eylül 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
 • 11- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rektör Görevlendirmeleri konulu 20 Ocak 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Tezleri İle İlgili Araştırma İnceleme Usul ve Esaslarında Yapılan Düzenlemeler konulu 18 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 13- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 14- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi 18 Mayıs 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 15- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fulbright Bursları konulu 30 Temmuz 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 16- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 25 Ocak 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 17- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 04 Temmuz 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 18- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 25 Nisan 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 19- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek araştırma görevlileri konulu 14 Şubat 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 20- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 10 Haziran 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 21- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınde ders görevlendirme konulu 16 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 40/B ve 40/D MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/d maddesi konulu 16 Şubat 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi ve 40/d maddesi konulu 11 Şubat 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi konulu 05 Şubat 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4- Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi kapsamında görevlendirilenlerin idari görev alabileceğine dair 15 Eylül 1994 tarihli kararı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 40-b maddesi konulu göreve başlama-ayrılış tarihleri hakkında 07 Mayıs 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 6-Araştırma Görevlisi 40/d ders verme ilie ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 41 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında görevlendirmelerle ilgili kararların geri çekildiğine dair 24 Temmuz 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİNİN UYGULANMASI  İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 27 Kasım 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 05 Aralık 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin İstihdamı Hk. konulu 03 Kasım 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların azami eğitim süreleri ile ilgili 22 Şubat 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 5- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların Yurtdışı Araştırma Destekleri ile ilgili 24 Haziran 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi kapsamında yapılacak atamalarla ilgili 15/11/2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atananların Kayıt Dondurma/Azami Süre ile ilgili 17.04.2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atanan Araştırma Görevlilerine Ek Süre Verilmesi  ile ilgili 20.07.2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atanan Araştırma Görevlilerine Lisansüstü Eğitimi ile ilgili 02.09.2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 50/d maddesi kapsamında atanan Araştırma Görevlilerine Lisansüstü Eğitimi -2 ile ilgili 24.09.2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KADROLARIN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 12 Nisan 1999 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 11 Mart 2003 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 05 Mart 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadroları konulu 19 Temmuz 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları konulu 07 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları konulu 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları konulu 08 Mayıs 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 13 Temmuz 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 08 Şubat 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi) konulu 03 Eylül 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dolu Kadro Aktarımları (Eğitim Fakültesi) 15 Temmuz 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 12- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 18 Aralık 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ALES PUANININ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 04 Aralık 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 02 Aralık 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Eylül 2011 tarihli yazısı için  TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Ağustos 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının LES Puanlarının ALES’e Dönüştürülmesi konulu 13 Eylül 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Muafiyeti konulu 21 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ALES Puan Türleri ile ilgili 25 Kasım 2009 tarihli kararı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 12 Eylül 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 30 Temmuz 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 10- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Alanları konulu ALES muafiyet alanları ile ilgili için TIKLAYINIZ.
 • 11- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının TYT sonrası ALES puan türleri ile ilgili yazısı için TIKLAYINIZ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ASKERLİK TEHİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim Süreleri  konulu 05 Ağustos 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisans Tamamlama konulu 18 Mayıs 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UNVAN VE EŞDEĞERLİKLERLE İLGİLİ KARAR VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 03 Şubat 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Orman Endüstri Mühendisliği ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 02 Nisan 2015 tarihli  yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Hazır Giyim Öğretmenliği Teknik Öğretmenlik unvanı ile ilgili 03 Aralık 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin eşdeğerliliği ile ilgili 05 Ağustos 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinin eşdeğerliliği ile ilgili 04 Ocak 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Gazetecilik Bölümü mezunlarının Genel İdari Hizmetler sınıfında yer aldığına dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yeni Açılan Ön Lisans programlarının unvanları ile ilgili 09 Aralık 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Hukuk, Bankacılık ve Finans, Girişimcilik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği mezunlarının unvanları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları ile Uluslararası Ticaret Bölümü mezunlarının unvanları ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimyager unvalı kadroya atamaya ilişkin 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 12-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2 inci Grup Fen adamı konulu 15 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 13-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Teknik Bilimi Lisansiyeri konulu 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 14-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı eşdeğerliğine dair 11 Haziran 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 15-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Temizliği ve Denetim ön lisans programı ile ilgili 13 Nisan 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 16-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Maliye mezunlarının İktisatçı unvanı kullanabileceklerine dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 17-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Klinik Psikolog Unvanı alan programlarla ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 18-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mühendislik eşdeğerliliği ile ilgili 31 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 19-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mesleki Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitin Fakültesinin denk olmadığına dair 30 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 20-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Proje Yönetimi Yüksek Lisans öğrenimi konulu 30 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 21-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Kadrolarına Başvuru konulu 26 Aralık 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 22-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Sağlık Bilimleri Lisansiyeri konulu 25 Ekim 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 23-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Geleneksel Türk Sanatları mezunları ile ilgili 26 Temmuz 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 24-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Spor Yöneticiliği mezunlarının eşdeğerlik kararı ile ilgili 25 Mart 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 25-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Mahalli İdareler Tezsiz Yüksek Lisans Programının Yerel Yönetimler programına eşdeğer olduğuna 25 Mart 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 26-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunlarına Proje ve Uygulama Denetçisi belgesi verilebileceğine dair 25 Mart 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 27-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Odyometri mezunları ile ilgili 24 Ağustos 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 28-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Psikoloji Bölümü mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadıklarına dair kararın iptal edildiğine ilişkin 24 Şubat 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 29-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıbbi Biyolojik Bilimleri mezunlarının Doktor unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 30-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Antrenörlük Bölümü mezunları ile ilgili 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 31-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerinin birleştirildiğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 32-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Makine Mühendisliği ile Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğer olmadığına dair kararın iptal edildiğine dair 20 Ekim 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 33-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün Teknik Öğrenim olduğuna dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 34-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü mezunlarının unvanlarına dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 35-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretim eşdeğerliliği ile ilgili 19 Kasım 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 36-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunlarının teknik öğretmen olmadığına dair 19 Ekim 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 37-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Sağlık Teknikeri konulu 19 Kasım 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 38-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Teknikeri konulu 18 Mayıs 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 39-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarımsal Biyoteknoloji konulu 17 Kasım 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 40-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hemşire Atama konulu 16 Eylül 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 41-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya-Kimya Mühendisliği Bölümleri mezunlarının Laborant olarak çalıştırılmaları ile ilgili 16 Aralık 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 42-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Anaokul Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği programı mezunlarının eşdeğer olduğuna dair 16 Ekim 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 43-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının genel unvan eşdeğerlikleri ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 44-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Tasarımı bölümünün eş değerliği ile ilgili 10 Ağustos 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 45- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Aktüerya-İstatistik eşdeğerliliği ile ilgili 13 Ağustos 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 46- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Finans Matematiği programının eşdeğerliliği ile ilgili 16 Ağustos 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 47- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Adli Bilimler Bölümünün Tıbbi Laboratuvar kadrosunda çalışmaları halinde SHS değerlendirilmesi ile ilgili 27 Eylül 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
 • 48- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Nüfus ve Vatandaşlık Programından mezun olanların Meslek unvanı almaları ile ilgili 02 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 49- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 50- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans programının Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 51- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Öğrenimi Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu üst öğrenimi hakkında 24 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 52- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sondaj Teknolojisi Ön Lisans Programının Teknisyen unvanı için üst öğrenim sayılıp sayılmayacağı hakkında 17 Aralık 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 53- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Türkoloji Anabilim Dalının eşdeğerliği hakkında 14 Aralık 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 54- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün eşdeğerliği hakkında 10 Kasım 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 55- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Heykel Bölümü ile Resim Bölümünün Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 56- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Su Bilimleri Mühendisliği ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümlerinin Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 57- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sinema ve Televizyon ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 58- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda ve Tekstil Tasarımı Programının “Tekstil”, “Tekstil Tasarımı”, “Moda Tasarımı” “Tekstil ve Moda Tasarımı” bölümlerine eşdeğer olduğuna dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 59- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Yöneticiliği bölümü mezunlarının eşdeğerliklerine dair 23 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 60- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sanatta Yeterlik mezunlarının Doktor unvanı kullanamayacaklarına dair 06/04/2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 61- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin eşdeğerliğine dair 22/02/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 62- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarım Ekonomisi Bölümünün Ziraat Ekonomisi programına eşdeğerliğine dair 18/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 63- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya Bölümü mezunlarının diplomalarında “Kimyager” unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 22/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 64- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Fizikçisi olarak görev yapan Fizik ve Fizik Mühendisliği mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 65- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Elektrik Mühendisliği bölümü ile eşdeğer olmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 66- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tasarım alanında Doktora yapan adayların “Moda ve Tekstil Tasarım” alanında doktora yapıyor şartlı ilanlara başvuru yapabileceğine dair 24/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 67- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Resim, Heykel ve Seramik Bölümlerinin Görsel Sanatlar alanından sayıldığına dair 24/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 68- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Seyahat İşletmeciliği Bölümünün Yiyecek İçecek İşletmeciliği programlarınının eşdeğerliğinin olmadığına dair 22/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 69- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Giyim Endüstrisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının başvuru yapabilecek akademik kadro ilanları ile ilgili 22/08/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 70- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İlköğretim Tezli Yüksek Lisans programında Okul Öncesi alanında tez yazanlarına başvuru yapabileceği akademik kadro ilanları ile ilgili 14/06/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 71- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Psikoloji ve PDR mezunlarının sağlık bilimi lisansiyerliği ile ilgili 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 72- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Bilimleri yüksek lisans mezunlarının Radyo TV Sinema Bölümleriyle eşdeğerliği ile ilgili 18 Kasım 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 73- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ile eşdeğer olduğuna dair 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 74- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Aktüerya mezunlarının başvuru yapabileceği alanlarla ilgili 17 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 75- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İleri Teknolojiler Tezli Yüksek Lisans programı mezunlarının Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans şartı olan ilanlara başvuru yapamayacaklarına dair 18 Kasım 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 76- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programlarının Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları kaydıyla Teknik Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 77- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme tezli yüksek lisans programının Beslenme ve Diyetetik ile eşdeğer olmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 78- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Krozyon tezli yüksek lisans programının Kimya Mühendisliği ile eşdeğer olmadığına dair 19 Aralık 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 79- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans programının Sağlık Memurluğu lisans programı için üst öğrenim olmadığının yeniden incelemesine dair 27 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 80- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans Okul Öncesi Öğretmenliği lisans öğreniminin eşdeğerliğine dair 27 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 81- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunları unvanı ve Hizmet Sınıfına dair 23 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 82- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Pazarlama Öğretmenliği Programı eşdeğerliği hk23 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 83- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği yüksek lisans programının Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans eşdeğerliği 23 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 84- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programı eşdeğerliği hakkındaki 28 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 85- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programının eşdeğerliği hakkındaki 28 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 86- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İnteraktif Medya Tasarımı tezli yüksek lisans programının eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 87- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İstatistik Bölümü ve İşletme Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 88- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Okul Öncesi Eğitimi ile Çocuk Gelişimi Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 89- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Bilimleri ile Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümünün eşdeğerliği hakkındaki 19 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 90- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi yüksek lisans alanının eşdeğerliği hakkındaki 20 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 91- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yenilebilir Enerji ve Uygulamaları ile Mühendislik Yönetimi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği programlarının eşdeğerliği hakkındaki 20 Şubat 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 92- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bugüne kadar verilen bölüm eşdeğerlikleri ile ilgili hazırlanan tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DEKAN ATAMA TEKLİFLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dekan Adayı Bilgi Formu konulu 31 Ağustos 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dekan Adayı Bilgi Formu konulu 02 Şubat 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asaleten Dekan Atama konulu 20 Aralık 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asaleten Dekan Atama konulu 20 Ekim 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DİSİPLİN İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sendika Temsilcisi konulu 07 Ekim 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İntihalde Zamanaşımı konulu 16 Aralık 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Disiplin ve Ceza Soruşturmaları konulu 20 Mayıs 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yönetim Görevinden Ayırma konulu 30 Mayıs 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Disiplin Soruşturmaları konulu 30 Kasım 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  İntihalde Zamanaşımı konulu 30 Kasım 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Elemanı Mesleğinden Çıkarma Cezası konulu 15 Nisan 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Sözlü Sınavın uygulanması ile ilgili görüş yazısı ve ekine ulaşmak için TIKLAYINIZ.  Ek için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Genel Kurul konulu 29 Ağustos 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Sınav Jüri Üyelerine Ödenecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar konulu 18 Eylül 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doçentlik Unvanını Almış Kadroya Atanmamış Doçentler konulu 09 Mayıs 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilim Alanları ve Anahtar Kelime Güncellemeleri ile ilgili 03 Şubat 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Doçentlik sözlü sınavlarında kurulacak jürilerle ilgili 27 Ağustos 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Üniversitelararası Kurul Başkanlığının Doçentlik başvurusu konulu 25 Ocak 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Jüri Ücreti konulu 09/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAŞ HADLERİ VE 60-B MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 28 Nisan 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 29 Ocak 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yaş Hadleri ile ilgili 05 Haziran 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi ile ilgili 12 Haziran 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İDARİ KONULAR VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükselme Sınavları konulu 28 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Görevde Yükselme konulu 26 Ocak 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açıktan Atama konulu 28 Nisan 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atama ile ilgili 07 Eylül 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Danıştay İdari Dava Dairelerinin Kararı konulu 18 Mayıs 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Unvan Değişikliği konulu 13 Temmuz 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2003-2 Genelge Eki Formunun Yeniden Düzenlenmesi konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Geçici Personel konulu 02 Mart 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesindeki Değişiklik konulu 07 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik İmza konulu 11 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Atama İşlemleri konulu 12 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 12-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında baraj notu uygulamasına dair 12/04/2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı konulu 23 Kasım 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mezuniyet Belgesi-Öğrenci Belgesi konulu 28 Kasım 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kadro İlanları konulu 26 Kasım 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yasal Öğrenim Süresi konulu 23 Mart 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadro İlanları konulu 16 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 19 Ocak 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tezsiz Yüksek Lisans-Tecrübe konulu 10 Mart 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 10 Ekim 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
 • 9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tecrübe konulu 08 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. 
 • 10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar (Yabancı Dil Okutmanları) konulu 09 Temmuz 2007  tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eşdeğerlik ve Parola konulu 05 Eylül 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 12-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 05 Aralık 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 13-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eşdeğerlik konulu 03 Ağustos 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 14-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yüksek Lisans-Tecrübe konulu 05 Nisan 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 15-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Temininde Güçlük Çekilen Özellikli Alanlar Kapsamında Öğretim Görevlisi İstihdamı konulu 10 Mart 2021 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Sınavı konulu 18 Kasım 2008 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının KPDS konulu 30 Temmuz 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil konulu 22 Haziran 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Kadro İlanları konulu 18 Şubat 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının YÖKDİL-Ek Koşullar konulu 12 Nisan 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Puanı konulu 10 Eylül 2007 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyesi Kadro İlanları konulu 10 Temmuz 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Atama ve Yükseltilme Ölçütlerinde Patent konulu 02 Ocak 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama konulu 03 Ağustos 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktor Öğretim Üyesi atamalarında birim yöneticisi olarak belirlenecek jüri üyeleriyle ilgili 23 Ağustos 1995 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 27 Eylül 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. konulu 29 Eylül 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Kaynak Aktarımı konulu 24 Ekim 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yürütme Kurulu Kararı konulu 24 Nisan 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. konulu 23 Kasım 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 20 Ekim 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-Usul Esaslar konulu 23 Ekim 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Yargı Kararları konulu 21 Temmuz 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 19 Ekim 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi konulu 19 Şubat 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 15 Kasım 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 12-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP/Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri konulu 18 Haziran 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 13-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-Danışman Atama konulu 18 Şubat 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 14-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Azami Lisansüstü Eğitim Süreleri konulu 16 Ekim 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 15-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-ALES konulu 16 Mayıs 2016 tarihli yazısu için TIKLAYINIZ.
 • 16-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mecburi Hizmet konulu 16 Mayıs 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 17-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-Usul ve Esaslar konulu 16 Nisan 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 18-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP konulu 14 Mart 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 19-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP konulu 12 Aralık 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 20-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Kaynak Miktarı (Düzenleme) konulu 10 Nisan 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 21-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Damga Vergisi konulu 10 Ocak 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 22-Yükseköğretim KuruSiteyi görüntülelu Başkanlığının  ÖYP Kaynak konulu 10 Mart 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 23-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Usul ve Esaslar konulu 09 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 24-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP-TOEIC Sınavı hakkında konulu 09 Aralık 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 25-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Karar konulu 05 Ağustos 2011 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 26-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Genelge konulu 09 Eylül 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 27-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Alan Sınavı konulu 05 Ağustos 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 28-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Usul ve Esaslar konulu 04 Mart 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 29-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   674 sayılı KHK konulu 03 Mayıs 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 30-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Ağustos 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 31-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  ÖYP Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 01 Temmuz 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 32-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Mart 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 33-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının   ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Mart 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 34- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP/Mecburi Hizmet konulu 25 Mayıs 2017 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 35- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Yurt Dışı Görevlendirme konulu 28 Mayıs 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ 
 • 36-Resmi Gazetede yayınlanan 11.05.2018 tarihli Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun için TIKLAYINIZ.
 • 37- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlisi Kontenjanlar konulu 17 Ağustos 2021 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA FAKÜLTE KURULLARI-FAKÜLTE YÖNETİM KURULLARI  İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının MYO Yönetim Kurulları konulu 29 Temmuz 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Üniversite Yönetim Kurulları konulu 21 Ağustos 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fakülte Kurulunun Oluşturulmaması Hk. konulu 09 Ağustos 2012 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA TUS VE YABANCI DİL SINAVLARI  İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR 
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Dil Sınavı Eş Değerlikleri konulu 12 Ağustos 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ...
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Merkezi Yabancı Dil Sınavı konulu 22 Mart 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının IELTS Eşdeğerliliği konulu 19 Temmuz 2013 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Eşdeğerlik konulu 17 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 14 Temmuz 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 07 Haziran 2016 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  TUS Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 14 Nisan 2021 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIMDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Kimlik Numarası konulu 24 Eylül 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ...
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2016-16 konulu 21 Temmuz 2018 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ...
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çalışma İzni Harcı-İkamet İzni Harcı konulu 20 Temmuz 2015 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme konulu 13 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Ekim 2009 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 07 Ağustos 2006 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel-Pasaport konulu 04 Aralık 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 04 Şubat 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 10-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Mart 2010 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 12-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı-Çalışma İzni konulu 10 Temmuz 2014 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 13-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personele İdari Göreve Verilemeyeceğine dair 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 14-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Ögretim Elemanı Çalıştırılması konulu 11 Eylül 2019 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 15-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar konulu 17 Ocak 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ. (Yazının eki usul ve esaslar için TIKLAYINIZ.) (Tek tabloda yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında aranan şartlara ve istenilen belgelere ulaşmak için TIKLAYINIZ.)
 • 16-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Ögretim Elemanı Teklifinde Mezuniyet, Diploma Talebi konulu 16 Haziran 2020 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 17-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Çalışma Ön İzni konulu 14 Eylül 2021 tarihli yazısı için TIKLAYINIZ
 • 18-Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı istihdamıyla ilgili usul ve şartlar yazısı için TIKLAYINIZ. Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı istihdamında genel şartlar için TIKLAYINIZ.
DİĞER GÖRÜŞ VE YAZILAR
 • 1-Sayıştay Başkanlığı Sosyal Tesisler İşletme Müdür ve Müdür yardımcılarına fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili görüş ve yazıları için TIKLAYINIZ.
 • 2-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Akademik-Jüri ücretleri ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı 2021 Yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 4-Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğretim Görevlileri görev süreleri ile ilgili yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 6-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı Ales puan türü yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 7-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı görüş yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 8-Türkiyede Kamu Görevlileri Sendikacılığı Mevzuatı ve Uygulası yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 9-Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğülüğü görüş yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 10-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün Vize İşlemleri İle ilgili yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 11-İstifada çekilmede ilişik kesme ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 12-Türk soylu yabancıların üniversitede öğretim elemanı kadrolarına atanıp atanamayacağı hakkında görüş yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 13-Yıllık izin süresi içine denk gelen ulusal bayramların yıllık izinden düşülmemesi ve ilave edilmesi gerektiğine dair yazı için TIKLAYINIZ.
 • 14-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması talebi hakkındaki yazı için TIKLAYINIZ. 
 • 15-Kesenek Bilgi Sistemi Kullanıcı Değişikliği hakkındaki yazı için TIKLAYINIZ.
 • 16-Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Yasalar ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 17-Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görüş yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 18-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Görevlendirme ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 19-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ek Gösterge ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 20-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kadro Aktarımı ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 21-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanılığı aynı anda hem tıpta uzmanlık hem de yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 22-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanılığı Program Eşdeğerlikleri yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 23-Yabancı uyruklu sözleşmeli personele Aile yardımı ödeneği ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 24-Yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamıyla ile ilgili usul ve esaslar yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 25-Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin(Mavi kart sahiplerinin) kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevlere atanıp atanamayacağı ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 26-Aday memurların Eğitim Kaynağı Temini ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 27-Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin(Mavi kart sahiplerinin) kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevlere atanamayacağı hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 28-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 39.Madde ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 29-Danıştay 8. Daire Başkanlığı "İçtihat Metni" ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 30-Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Yurtiçi Sürekli Görev Harcırahı hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 31-Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 32-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Görevlisi İstihdamı  ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 33-Aday Memur Eğitim Kaynağı Temini  ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 34-Üniversite bünyesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi çerçevesinde “Araştırma Görevlisi” kadrosunda çalışanların, Devlet memurluğuna atanıp atanamayacağı hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 35-Kontejan Metin Detayı ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 36-MYO yeni program adları eşdeğerlikleri ve unvanları  ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 37-Akademik Personelin Naklen Ataması İle ilgili Yurtiçi sürekli görev harcırahı ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 38-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı Program Eşdeğerlikleri ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 39-1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin hizmetten sayılacak kısmı hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 40-Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verileceği hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 41-Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası alan memurun cezası infazı süresince memuriyetinin askıda olduğu, söz konusu cezanın infaz edilmesinden sonra tekrar göreve başlatılması gerektiği hakkında  ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 42-Akademik personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 43-Üniversite hastanelerinde çalışanlar ile Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin hangi hizmet kolunda kurulu sendikalara üye olabilecekleri hakkında kı yazı için TIKLAYINIZ.
 • 44-Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat etmesi sırasında izinli sayılması gerektiği ile Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen kişilerin muayene edilmesi sırasında bu kişilere refakat eden memura nasıl bir işlem yapılacağı hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 45-Sözleşmeli Personelin Ek Ödeme Oranlıar ile ilgili karar için TIKLAYINIZ.
 • 46-Yabancı Uyruklu Personelin  (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifi) hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 47-1416 sayılı Kanun/Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atama ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 48-2828 S. K. Eylül Dönemi Yerleştirme İşlemleri hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 49-2828 S.K. yerleştirme ile işlemleri ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 50-2828 S.K. geçici 16. md. hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 51-Araştırmacı (6191) emeklilik işlemleri ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 52-Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı Ek Gösterge ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 53-Hizmet değerlendirilmesine ilişkin intibak işlemlerinin yapılacağı tarih hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 54-Aday memurun, üniversiteye araştırma görevlisi olarak atanmasında bir sakınca bulunmadığı hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 55-Genel Sekreter Yardımcısı Görevlendirmesi hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 56-25 yaşını doldurmuş çocuk için Aile ve Çocuk Yardımı ile Asgari Geçim İndirimi ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 57-Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevilileri Daire Başkanlığı Emekli Maaş Kesenekleri ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 58-2547 sayılı Kanunun 38. maddesine istinaden kısmi görevlendirme ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 59-Mecburi Hizmet Yükümlülüğün Devri Hakkındaki Kararın İptali İle İlgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 60-Öğretim görevlisi istihdam edilebilecek lisans düzeyinde eğitim yapılan birimler ile ilgili hazırlanan tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 61-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı görevlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hakkındaki görüş ile iligili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 62-Merkezi Sınav Muafiyeti ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 63-Hem Rektör Yardımcılığı hem de Dekanlık görevinin aynı anda asaleten yürütmesi mümkün olup olmadığı ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 64-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 65-Görevden Uzaklaştırma ve Açık Sürelerin Hitap Kaydından Silinip Silinmemesi ile ilgili görüş için TIKLAYINIZ
 • 66-Sendika Üyelikleri Hakkında ile ilgili görüş için TIKLAYINIZ.
 • 67-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Hitap hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ , TIKLAYINIZ.
 • 68-Doçentlik Belgesi hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 69-Tasarruf tedbirleri derece değişikliği hakkında ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 70-35. Madde Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 71-696 sayılı KHK kadroya geçirilen Sürekli İşçiler Geçici Görevlendirilemeyecek hakkındaki yazı için TIKLAYINIZ.
 • 72-657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince tahsis edilen kadronun kazanılmış hak olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği hakkındaki yazı için TIKLAYINIZ.
 • 73-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının yıllık izin süresi, emsali kadrolu öğretim elemanının izin süresi ile ilgili yazıya için TIKLAYINIZ.
 • 74-Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi İstihdamı ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 75-MYO'nun yeni program adları eşdeğerlikleri ve unvanları ile ilgili tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 76-4/b Sözleşmeli Personel yaş sınırlanması ile ilgili mahkeme kararı için TIKLAYINIZ. TIKLAYINIZ.
 • 77-Ankara Bölge İdare Mahkemesi unvan değişikliği sınav iptal kararı için TIKLAYINIZ.
 • 78-Kadro ve Pozisyon Bilgilerinin e-bütçeye girişi ilişiği hakkındaki ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 79-Üniversite Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısının atamalarında belirtilen süre ile ilgili görüş için TILAYINIZ.
 • 80-2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi gereğince Kadro kullanım izinleri ile alakalı yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 81-Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 82-yabancı uyruklu elemanın unvan değişikliği, ilk defa istihdam hakkında genelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 83-Üniversitelerde en az % 80 oranında öğrenci kaydı yapılmış birimler için yetki devri yazısı için TIKLAYINIZ.
 • 84-Personel Mevzuatı Kararları ile alakalı yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 85-Görevde Yükselme Hemşire Kadrosunda Bulunan Memurun Şube Müdürü Olabileceği hakkında ile alakalı yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 86-Görevde Yükselme hemşire kadrosunda bulunan memurun şube müdürü olabileceği hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 87-Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri Usul ve Esaslardaki Değişiklik Hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ , TIKLAYINIZ.
 • 88-1416 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin hizmet değerlendirilmesi hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 89-Memurların SGK'lı Eş durumu mazeret tayini ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 90-Mecburi hizmet devri ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 91-Mecburi hizmet devri ile ilgili yazıya ulaşmak için 2 TIKLAYINIZ.
 • 92-38.Maddeye istinaden görevlendirilen akademik personelin idari görev verip verilmeyeceği ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 93-2828 sayılı Kanun (Geçici Madde 16) ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 94-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmenliği hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ
 • 95-35. Madde Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 96-Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 97-Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı (2) ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 98-Engelli Personel İstihdamı ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 99-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığının Uzmanlık Alanları hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 100-7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 101-SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün Başhekimlerin Aynı Zamanda Eğitim Sorumlusu Olabilmeleri ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 102-SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün Eğitim Sorumlusu Görevlendirmeleri ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 103-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığının Psikoloji Bölümü mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 104-Üniversiteler de her birimin maaş ve özlük işlemlerinin harcama birimlerince yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı kararı için TIKLAYINIZ.
 • 105-Araştırma Görevlisinin mimar ya da mühendis kadrosuna atanıp atanamayacağı ile ilgili görüşe ulaşmak için TIKLAYINIZ. TIKLAYINIZ.
 • 106-Personel Mevzuatı iile İlgiilii Kararlar: Özel Kalemden Mühendis Ataması Sayıştay, Sayıştay Temyiz Kurulu Özel Kalem-Mühendis Ataması, Özel Kalemden Mühendis Ataması Sayıştay 2, Özel Kalemden Tekniker Ataması 
 • 107-KKTC Üniversitelerinde Öğretim Elemenı Kadrolarında Çalışan Personelin ALES Muafiyetinden Yararlanıp Yararlanmayacağı hakkında YÖK'ün kararı ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 108-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığının Görüş Talebi (OHAL İade Atamalar) ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 109-Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü 7075 sayılı Kanunun Uygulanması hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 110-YÖK Genel Kurulunun Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan karar için TIKLAYINIZ.
 • 111-2022 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Pgr Uyg. İlşkin Açıklama için TIKLAYINIZ, TIKLAYINIZ.
 • 112-ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğünün Sendika Üyeliğinden sona ermesi ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 113-KPSS Merkezi Yerleştirme Talepleri hukuk müşaviri ve avukat atama devlet personel yazısı ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 114-Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği alt görevde bulunma ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 115-Dekanlık görevinin vekaleten yürütülmesinde süre sınırlaması bulunup bulunmadığı ile ilgili olan yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 116-Sağlık Raporunu Hastalık İznine Çevirme İş Akış Şemasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 117-2547 sayılı kanunun ek 38 maddesinin uygulama esaslarına ilişkin yazı için TIKLAYINIZ.
 • 118-Öğretim Elemanlarının Sınıflandırlması ile ilgili olan yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 119-T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Personel Dairesi Başkanlığı Üniversitede görevlendirilen Doçent Doktorların Doçentlik kadrosundaki göreve başlamasının yapılp yapılamyacağı, doçentlik kadrosuna ait maaş haklarnı kazanıp kazanamyacağı hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 120-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 • 121-T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7417 Sayılı Kanunun Kurumumuz Görev Alanındaki Hükümlerinin Uygulanması ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 122-Adli Bilimler Bölümünün Tıbbi Laboratuvar kadrosunda çalışmaları halinde Sağlık Hizmetleri Sınıfında değerlendirilmesi hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 123-Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak toplamda en fazla 6 ay refakat izninin verilebileceği hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 124-Teknik Hizmetler sınıfında yer alan tekniker unvanlı kadroda görev yapan memurun memuriyete girmeden önce mevcut tahsil düzeyinin altında teknik olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 125-Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan memurun memuriyetten önceki özel sektörde geçen mesleki hizmetlerinin belgelendirilmesi hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 126-Taşeron işçi olarak çalışılan sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 127-Ales Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 128-Ales Muafiyeti Tanınan Uzmanlık Alanları (Uygulamalı Alanlar) ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 129-Doğum iznini kullanmakta iken naklen atanan memurun doğum iznini keserek yeni kurumunda başlamasının zorunlu olup olmadığı hususunda ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 130-Engellilik durumuna bağlı yer değişikliğinin şartları ile bu şartları yerine getiren memurun başka gerekçelerle talebinin reddedilmesinin mümkün bulunmadığı hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 131-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ''Sendika üyesi olamayacaklar'' ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 132-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 133-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarıın Yurtdışı Görevlendirmeler ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 134-Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün Ek Ders Ücreti ile ilgili Bakanlığın görüşü için TIKLAYINIZ.
 • 135-Yükseköğretim Kurulundan gelen Sözleşmeli Personel Sertifika ve Katılım Belgesi hakkındaki cevap için TIKLAYINIZ.
 • 136-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personelin belediyelerde geçici görevlendirilmesi hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 137-Seçim için kamu görevinden ayrılanlar ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 138-T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliğinin Görüş Yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 139-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün Hukuk Müşavirliği konulu görüş yazızı için TIKLAYINIZ. 
 • 140-Öğretim Elemanının eğitim yapmak amacıyla Yurtdışına görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 141-Sendika temsilcilerinin Disiplin Kurulunda oy hakkı olup olmadığına dair ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZTIKLAYINIZ.
 • 142-4B Kadroya geçen sözleşmeli personelin 4 yıllık süre hesabı ve görüş talebi ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 143-Öğretim Elemanları hakkında görüş yazısı içiin TIKLAYINIZ.
 • 144-T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün ''Mütalaa Talebi'' konulu yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ
 • 145-EMEKLİLERİN YENİDEN ATANMASI ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 146-Daha önce zabıta personeli olarak geçen sürenin görevde yükselmede aranan alt kadroda geçen hizmet süresinden sayılıp sayılamayacağı hakkındaki yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 147-Makam ve Görev Tazminatı ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 148-Yurtiçi sürekli görev harcırahı ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

T.C SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DAİRE KARARLARI 
 • 1-Fakülte Sekreterinden Şube Müdürlüğü Kadrosuna atanmaya ilişkin Sayıştay Kararına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 • 2-Üniversitelerde Dekan Vekiliği Ödemesi kamu zararı olup olmadığına dair görüş için TIKLAYINIZ.
 • 3-Yüksek Öğretim Kurumları Personel Mevzuatı ile ilgili kararlara ulaşmak için TIKLAYINIZ 
 • 4-Kurumda İşçi ve Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Müdür Olarak Görevlendirilmesi ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 5-T.C SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personelin Müdür Olarak Görevlendirilmesi ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 6-T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) Kararına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
 • 7-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
 • 8-Görev Değişikliği Rehberi
SOSYAL HAKLAR VE MALİ KONULAR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
 • 1-İdari İşlemlerde Dava Açma Sürelerinin Bildirimi ile ilgili yazı İçin TIKLAYINIZ.
 • 2-Çocuk Yardımı ve AGİ Ödemesi ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 3-Personel Mevzuatı ile ilgili kararlara ulaşmak için TIKLAYINIZ , TIKLAYINIZTIKLAYINIZ. 
 • 4-Emekliliğe hak kazanıp kazanamayacağı ile iligili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 5-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İdari İşlemlerde Dava Açma Sürelerinin Bildirimi ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 6-İdari İşlemlerde Dava Açma Sürelerinin Bildirimi ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 7-MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İdari görevlere vekalet ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • 8--Lisansüstü Programların anabilim dalları eşleştirilmesi ile ilgili yazı için TIKLAYINIZ.
 • 9-T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Teknisyen Mühendis için zam ve Tazminatlar ile ilgili yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü