T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Formlar

Formlar

 

    İdari Personel  
 

-Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi

 
  -Yemin Belgesi  
     
     
 
    Akademik Personel  
 

Akademik Personel Alımı için kullanılacak şablonlar (Öğr. Gör. - Arş. Gör)

 
  -Öğretim Üyesi (Prof. / Doç.) Başvuru Formu Örneği  
  -Öğretim Elemanı Başvuru Formu Örneği  
  -Profesör Değerlendirme ve Faaliyet Raporu   
  -Yardımcı Doçent Değerlendirme ve Faaliyet Raporu   
  -Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi) Değerlendirme ve Faaliyet Raporu   
  -Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimine Katılma Formu  
  -Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Puanlama Tablosu  
     
 
    Yabancı Uyruklu Personel  
  -Başvuru Dilekçesi  
  -Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu   
  -Vize Talep Formu  
  -Yabancı Uyruklu Bilgi Formu  
  -Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu  
 

-Diğer İstenilen Belgeler

-Yabancu uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

 
  -Yabancı Uyruklu Personel Süre Uzatma Formu  
 
    Diğer Formlar  
  -Tebliğ-Tebellüğ Belgesi  
  -Personel Kimlik Talep Formu  
  -Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport Talep Formu (Daire Başkanlığımızdan Hazır Alınabilir)   
 

-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

-Öğretim Üyesi Başvuru Puanlama Tablosu

 
  -Mal Bildirim Formu  
  -Personel Nakil Bildirimi  
   
  -Jüri Üyesi Ödeme Bilgileri Dilekçesi  
  -Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu    
  -Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu   
  -Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Formu (Daire Başkanlığımızdan Hazır Alınabilir)  
 

-Yabancu Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu  

-Sürekli İşçi Puantaj Cetveli

 

 

 

 
     
 
 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü