T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Formlar

Formlar

 

 

    İdari Personel  
 

-Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi

 
 

-Yemin Belgesi

-İzin Bitimi Göreve Başlama Formu

-İdari Personel Sağlık Raporu Bilgilendirme Çizelgesi

 
     
     
 
    Akademik Personel  
 

 

Öğretim Elemanı Puanlama Tablosu

Öğretim Elemanı Açıktan-Naklen Atanma Dilekçe Formu

-Akademik Personel Alımı için kullanılacak şablonlar (Öğr. Gör. - Arş. Gör)

 
  -Öğretim Üyesi (Prof. / Doç.) Başvuru Formu Örneği  
  -Öğretim Elemanı Başvuru Formu Örneği  
  -Profesör Değerlendirme ve Faaliyet Raporu   
  -Yardımcı Doçent Değerlendirme ve Faaliyet Raporu   
 

-Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi) Değerlendirme ve Faaliyet Raporu 

-Faaliyet ve Değerlendirme Raporu  (Doktor Öğretim Üyesi)

 
  -Yurtdışı Yabancı Dil Eğitimine Katılma Formu  
 

-Görevlendirme Talep Formu

-Görevlendirme Sonrası Göreve Başlama Formu

-Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Sonuç Tutanağı

-Öğretim Elemanı Kadrosu İçin Sınav Tutanağı

-Durum (Vukuat) Tespit Tutanağı

-Birim-Kurul Karar Tutanağı

-Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuç Listesi

-Öğretim Elemanı Alımı Sınav Salonu Aday Listesi

-Öğretim Elemanı Alımı Sınavı Aday İmza Listesi

-Öğretim Elemanı Alımı Sonuç Listesi

 
     
 
    Yabancı Uyruklu Personel  
  -Başvuru Dilekçesi  
  -Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu   
  -Vize Talep Formu  
  -Yabancı Uyruklu Bilgi Formu  
  -Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu  
 

-Diğer İstenilen Belgeler

-Yabancu uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

 
 

-Yabancı Uyruklu Personel Süre Uzatma Formu

-Yabancı Uyruklu Personel Faaliyet Raporu

 
 
    Diğer Formlar  
  -Tebliğ-Tebellüğ Belgesi  
  -Personel Kimlik Talep Formu  
  -Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport Talep Formu (Daire Başkanlığımızdan Hazır Alınabilir)   
 

-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 
  -Mal Bildirim Formu  
  -Personel Nakil Bildirimi  
   
  -Jüri Üyesi Ödeme Bilgileri Dilekçesi  
  -Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu    
  -Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu   
  -Hususi (Yeşil) Pasaport Talep Formu (Daire Başkanlığımızdan Hazır Alınabilir)  
 

-Yabancu Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu  

-Sürekli İşçi Puantaj Cetveli

-İşe Uyum (Oryantasyon) Eğitim Formu

-Personel Dilekçe Formu

-Memnuniyet, Dilek, Öneri  Şikâyet Bildirim Formu

-Arşiv Evrak Teslim Formu

-Döküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu

-Saklanmasına Lüzum Olmayan Belge İmha Formu

-Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu

-Proses Faaliyet Takip Formu

-Düzeltici-Önleyici Faaliyet Formu

-Birim-Komisyon Karar Tutanağı

-Teslim-Tesellüm Tutanağı

-Senato Karar Tutanağı

-Malzeme Teslim Tutanağı

-Resmi Mühür Teslim Tesellüm Tutanağı

-Gerekçeli Rapor

-Toplantı Raporu

-Arşiv Doküman Materyal Takip Çizelgesi

-Esnek Çalışma Çizelgesi

-Sürekli İşçi Mesai Takip Çizelgesi

-Gerekçeli Rapor

-Ödenek Talep Formu

-Maaş Değişikliği Formu

-Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

 

 

 
     
 
 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü