T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Kalite Hedefleri

Kalite Hedefleri

 

1.Üniversitemiz, akademik ve idari personelinin atama, nakil ve özlük haklarıyla ilgili yazışmaların birimler ve kurumlar arasında teknolojiyi kullanılarak hızlandırılması yoluyla zaman ve hak kayıplarının önlenmesinin sağlanması. Otomasyon programı çerçevesinde akademik ve idari personelin terfi işlemlerinin hak ettikleri tarihte tamamlanması. Personel otomasyonunun tamamlanması, tüm birimlere uygulanmasının sağlanması ve projeye katılan birimlerle birlikte hızlı ve doğru bir şekilde işlemlerin yürütülmesi. Personel otomasyon projesi çerçevesinde maaş otomasyon projesinin yeniden düzenlenmesine başlanması.

2.Akademik Personelin, idari personelin ve diğer personelin memnuniyetini en yüksek orana çıkarmak.

3.Üniversitemizde görev yapacak personellerin ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sayısını artırmak.

4.Üniversitemizde görev yapan personele oryantasyon eğitimini vermek ve her yıl verilmesine devam etmek.

5.Daire Başkanlığımızın tüm faaliyetleri için gerekli olan fiziki alt yapı, alet, teçhizat ve finansman kaynaklarını güçlendirmek.

6.Daire Başkanlığımızın web sitesini sürekli güncellemek ve geliştirmek.

7.Ulaşımı ve İletişimi kolaylaştırmak.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü