T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
  • /
  • Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı Akademik Kadro

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı Akademik Kadro

AKADEMİK KADRO

 Doç. Dr. Kamuran Gökdağ   

Anabilim Dalı Başkanı

 

 Araştırma Alanları:

 Siyaset Felsefesi, İslam Felsefesi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: kamurangokdag@artuklu.edu.tr

 Prof. Dr. Yunus CENGİZ

 

 Araştırma Alanları:

 İslam Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Yirminci Yüzyıl Felsefesi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: yunuscengiz@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN

 

 Araştırma Alanları:

 Kelam, İslam Felsefesi

 

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-Mail: ahmetceylan@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Necip UYANIK

 

 Araştırma Alanları:

 Yeni ve Yakınçağ Felsefesi, Modern Felsefe, Değer Felsefesi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7024

E-mail: necipuyanik@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÇETRES

 Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

 

 Araştırma Alanları:

 Mantık, Bilim Felsefesi, Metafizik

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: ibrahimcetres@artuklu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Mert YİRMİBEŞ

 Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

 

 Araştırma Alanları:

 Metafizik, Ontoloji, Modern Felsefe

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 

E-mail: mertyirmibes@artuklu.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Üyesi Sıracettin ASLAN   

 

 Araştırma Alanları:

 Bilim Felsefesi, İslam Felsefesi, Bilim ve Teknoloji Tarihi

Santral: 0482 213 4002

Dahili: 7024

E-mail: siracattinaslan@artuklu.edu.tr

        

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü