T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Genel Tanıtım

Genel Tanıtım

GÖREVLERİMİZ

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, merkezi sistem olmayıp, her Fakülte ve Yüksekokulun öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri, kendi bünyelerindeki öğrenci işleri bürolarınca yürütülmekle birlikte aşağıda yazılı bazı görevleri yerine getirir.

1.İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,

2.Yatay geçiş kontenjanlarını YÖK Başkanlığına ve Üniversite Rektörlüklerine bildirmek,

3.Öğrencileri ilgilendiren Yönetmelik ve Yönerge değişikliklerini senatoya sunup, daha sonra yayınlamak,

4.Öğrenci harçlarına ilişkin duyuruları yapmak,

5.Burs ve kredi ile ilgili yazışmaları yapmak,

6.Öğrencilerin stajları  ile ilgili yazışmaları yapmak ve ilgili staj kontenjanlarını bildirmek,

7.ÖSYM kontenjanlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek,

8.Dikey Geçiş kontenjanlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirmek,

9.Akademik takvimi yayınlamak,

10.Kayıt yaptıran öğrencileri tespit ederek açık kontenjanları ÖSYM Başkanlığına bildirmek,

11.Fakülte,Yüksekokul ve Enstitülerce gönderilen listelere göre diplomaları basmak,

12.Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

13.ÖSYM Başkanlığınca istenen istatistiki bilgilerin ÖSYM Başkanlığının web sayfasından girilmesi.

14.Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim harçlarını otomasyona tanımlamak.

15.Kayıtların yapılacağı tarih ve kayıt yerlerini ÖSYM Başkanlığına bildirmek.

16.YÖK Başkanlığının Kurumsal İstatistik Veri Tabanı programına öğrenci bilgilerini aktarmak.

17.Öğrenci Kimlik Kartlarını basmak ve ilgili birimlere dağıtmak.

18.Müfredatları senatoya sunmak ve kesinleşen müfredatları otomasyona girmek.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü