T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Güvencesi Sistemi

S.No DOKÜMAN NO   DOKÜMAN ADI                                           KULLANICI BİRİMLER           
1 M1.ORT/FRM.001 Doküman Hazırlama ve Revizyon Talep Formu   Tüm Birimler
2 M1.ORT/FRM.002 Arşiv Evrak Teslim Formu Tüm Birimler
3 M1.ORT/FRM.003 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belge İmha Formu Tüm Birimler

4

M1.ORT/FRM.004 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Formu Tüm Birimler
5 M1.ORT/FRM.005 Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Takip Formu Tüm Birimler
  6 M1.ORT/FRM.006 Proses Faaliyet Takip Formu Tüm Birimler
  7 M1.ORT/FRM.007 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu Tüm Birimler
  8 M1.FRM.008 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Takip Formu Kalite Koordinatörlüğü
  9  M1.FRM.009 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Gündem Formu Kalite Koordinatörlüğü
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü