T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
  • /
  • Prosedürler

Prosedürler

Doküman Ara


 
S.No  Doküman No Doküman Adı Kullanıcı Birimler
1 M1.ORT/PRD.001  Doküman Hazırlama ve Kontrolü Prosedürü  Tüm Birimler
2 M1.ORT/PRD.002   Kayıtların Kontrolü Prosedürü Tüm Birimler
3 M1.ORT/PRD.003 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü Tüm Birimler
4 M1.ORT/PRD.004 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü Tüm Birimler
5 M1.PRD.005 İç Tetkik Prosedürü  Kalite Koordinatörlüğü
6 M1.PRD.006 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü Kalite Koordinatörlüğü
7 M1.ORT/PRD.007 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Prosedürü Tüm Birimler
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü