• /
  • Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Yazar Rehberi

 

ÖNEMLİ:

Dergiye gönderilen makaleler daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir. Başvurular editöre ijms@artuklu.edu.tr adresine e-posta eki olarak ya da aşağıdaki adrese düzenli olarak posta yoluyla gönderilmelidir:

 

DEĞERLENDİRME
Yayınlanmak üzere değerlendirilen makaleler değerlendirme için isimsiz hakemlere gönderilecektir. Değerlendirme sürecinde aşağıdaki makalelerin sorumluluğu editör ve yayın komitesindedir. Hakemlerin değerlendirmelerinin tamamlanmasından sonra yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler, gerekirse düzeltmeler için yazara iade edilecektir. Yayına kabul edilmeyen yazılar iade edilemez.

BİÇİM
Yazı tipi: Word belgesi, Times New Roman, 12 punto, tek boşluk.

Uzunluk: Makaleler için maksimum uzunluk 15 sayfadır. 15 sayfadan uzun makaleler yalnızca istisnai olarak değerlendirilebilir. Notlar 7 sayfayı geçmemeli ve kitap incelemeleri 3 sayfadan uzun olmamalıdır.

Başlık sayfası: Başlık ve yazarın adı başlık sayfasında kalın ve Cümle harfleriyle yazılmalıdır. Başlık on kelimeyi geçmemelidir!

Anahtar kelimeler: Makalenin ön sayfasında üç ila on anahtar kelime listelenmelidir.

Özet: Tüm makalelerde İngilizce olarak 150 kelimeyi geçmeyecek bir özet bulunmalıdır.

Tablolar: Tüm tablolar numaralandırılmalı ve bir başlık içermelidir.

Diyagramlar: Diyagram başlıkları numaralandırılmalıdır.

Çizimler: Makalelere eşlik eden fotoğraflar 300 dpi olmalıdır; çizgi çizimleri 800-1200 dpi. Tüm resimler gif veya jpeg formatında olmalıdır. Makalede atıfta bulunulanlarla aynı adları kullanarak bir klasördeki görüntüleri sağlayın ve makaleye orijinal görüntüler içeren klasörü ekleyin.

Kısaltmalar: Tüm kısaltmalar ilk ortaya çıktığında parantez içinde bir açıklamaya sahip olmalıdır.


REFERANSLAR
Makale içerisindeki tüm referanslar APA 6 formatına uygun olmalıdır. Tüm kaynaklar makalenin sonunda, son sayfada orijinal dillerinde listelenmelidir. Ancak, Latin alfabesini kullanmayan Türkçe, İngilizce ve Rusça dışındaki dillerde kaynaklar uluslararası kabul görmüş bir harf çevirisi ile verilmelidir.


Örnekler:

Kitap:

Dergi Makaleleri:

Resmi Yayınlar

Diğer referans türleri için lütfen APA 6TH STYLE REFERENCING kullanın.

YAZARLARIN GÖREVLERİ
Raporlama standartları

Orijinal araştırma raporlarının yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir açıklamasının yanı sıra öneminin nesnel bir tartışmasını sunmalıdır. Temel veriler makalede doğru bir şekilde temsil edilmelidir. Bir makale, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referans içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

Veri Erişimi ve Elde Tutma
Yazarlardan editör incelemesi için bir makaleyle bağlantılı olarak ham verileri sağlamaları istenir ve varsa bu tür verilere (ALPSP-STM Veri ve Veritabanlarına İlişkin Beyannameye uygun olarak) genel erişim sağlamaya hazır olmalı ve olması durumunda, yayınlandıktan sonra bu tür verileri makul bir süre için saklamaya hazır olun.

Özgünlük ve İntihal
Yazarlar, tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve yazarlar, bunun uygun şekilde atıfta bulunulduğundan veya alıntılandığından başkalarının eserlerini ve / veya kelimelerini kullandıklarından emin olmalıdır. IJMS için kabul edilen tüm yazılar orijinalliği için iThenticate tarafından kontrol edilecek ve intihalle karşılaşırsa reddedilecektir.

Çoklu, Yedekli veya Eşzamanlı Yayın
Bir yazar genel olarak aynı araştırmayı birden fazla dergi veya birincil yayında tanımlayan yazılar yayınlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye gönderilmesi etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Kaynakların Kabulü
Her zaman başkalarının çalışmalarının uygun şekilde onaylanması gerekir. Yazarlar, bildirilen çalışmanın doğasını belirlemede etkili olan yayınlardan alıntı yapmalıdır.

YAYIN HAKLARI:
IJMS, yayın ilkelerini ve / veya hüküm ve koşullarını ihlal ettikleri tespit edilirse, derginin daha önce yayınlanmış sayılarından önceden haber vermeksizin herhangi bir makaleyi silme hakkını saklı tutar.
Dergi tarafından yayınlanan makaleler, yayıncının açık yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen çoğaltılamaz.
Yazarlar, diğer kaynaklardan alınan illüstrasyonları, tabloları vb. Çoğaltmak için gerekli izni almaktan sorumludur.
Dergideki makalelerin yazarlarının görüşleri yalnızca yazarın görüşleri olup derginin, editörünün, editör yardımcılarının veya danışma kurulunun görüşlerini yansıtmayabilir.

MAKALE SEÇİMİ VE YAYIN SÜRECİ

Bu dergi, araştırma sonuçlarının hızlı bir şekilde yayınlanmasını ve akran değerlendirmesi için çift kör bir sistemin sürdürülmesini amaçlamaktadır; hakemlerin kimlikleri yazarlar için anonim kalır.

İnceleme süreci 2-3 hafta sürebilir. Özel durumlarda inceleme süreci daha uzun sürer, yazarlar e-posta ile bilgilendirilir. Önemli sonuçları olan makaleler en yüksek öncelik ve hızda incelenecek ve yayınlanacaktır. Kötü hazırlanmış ve gereksiz yere uzun kağıtların kabul edilme şansının daha düşük olduğunu lütfen unutmayın.

Herhangi bir sorun yaşarsanız veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Editörlere ijms@artuklu.edu.tr  e-posta adresinden veya iletişim sayfasından ulaşın.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü