• /
  • KAPSAM

Mardin Artuklu Üni.

KAPSAM

Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayın politikası gereği, sosyal ve beşeri bilimler (dil, edebiyat, tarih, halkbilimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi v.b.) ile Mardin kentine katkıda bulunması vesilesiyle her türlü interdisipliner konuları, akademik ve bilimsel içeriğe sahip, İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü