• /
  • AMAÇ

Mardin Artuklu Üni.

AMAÇ

International Journal of Mardin Studies (IJMS) dergisi, sosyal ve beşeri bilimler (dil, edebiyat, tarih, halkbilimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi v.b.) ile Mardin kentine katkıda bulunması vesilesiyle her türlü interdisipliner konuları ele alan, topluma ilişkin tüm konularda yapılacak olan bilimsel çalışmalarla, akademik alana ve topluma hizmeti taşımaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü