Cilt & Sayılar

The International Journal of Mardin Studies (IJMS), Ekim 2020 Sayı1-Cilt1

The International Journal of Mardin Studies (IJMS), Ekim 2020 Sayı1-Cilt1 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
İçindekiler
İçindekiler
Takdim
Takdim
Serhat HARMAN, Mehmet Zeynel EYYÜPOĞLU
Sosyal Medya’da Mardin İle İlgili Fotoğrafların Turistik Pazarlama Açısından İncelenmesi
Yıldız DEVECİ BOZKUŞ
Mardin’de Tarihsel Süreçte Ermeni-Arap İlişkilerinin Ermenice ve Arapça Üzerindeki Etkileşimleri
Murat ÇAĞLAYAN
Duvarın Arkasındaki Tarih Şeyh Muhammed Farisi Zaviyesi
Murat KÜÇÜK
Sempozyum Bildirilerindeki Mardin Mimarlık Tarihi Anlatıları Üzerine Bir Sorunsallaştırma Denemesi
Ahmet BOZ
Göç Krizinin Girişimcilik Alanında Fırsata Dönüştürülebilirliği İle İlgili Bir Araştırma: Mardin Örneği
İzzettin KUTLU, Ruşen ERGÜN
Geleneksel Anadolu Yapılarında Ahşap Üst Örtü Gelişiminin Değerlendirilmesi
Ömer Faruk ATİK
Mardinli Yerel Tarihçi Abdüsselam Efendi ve Ümmü’l İber Adlı Eseri

The International Journal of Mardin Studies (IJMS), Nisan 2021Sayı1-Cilt 2

The International Journal of Mardin Studies (IJMS), Nisan 2021Sayı1-Cilt 2 - Makaleleri

Jenerik
Jenerik
İçindekiler
İçindekiler
Takdim
Takdim
Esma ŞAHİN ÖZTAŞ
Mahremî’nin Şehnâme’sinde Mardin Kalesi’nin Fethi
Saide Selin ERAY
Anadolu Geleneksel Evlerinin İç Mekân Kurgusu: Mardin Özelinde Bir İnceleme
Zemzem TAŞGÜZEN, Sibel ÇAMURDAŞ
Eski Mardin’de Bir Mikro-Tarih Anlatısı: Çamurdaş Evi
Halil AKÇAY
Safiyuddîn el-Hillî’nin Artûkiyyât Şiirleri
Mehmet Ali OTYAKMAZ
Belediye Binaları Tasarımının Osmanlı Belediye Binaları Tasarımının Osmanlı Belediye Binaları Tasarımının Osmanlı
İrem BEKAR, Selver KOÇ ALTUNTAŞ
Kullanıcı Gereksinmeleri Özelinde Kullanıcı Gereksinmeleri Özelinde
Menci EYE
İbrahim Özcoşar, Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kenti MARDİN (1800-1900) (Kitap Tanıtımı / Book Reviews )
Canan Gülbin ESKİYECEK
Mardin Artuklu Üniversitesi Perspektifinden Spor Faaliyetlerine Bakış (Derleme Makalesi / Review Article)

DUYURULAR & HABERLER