T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EL SANATLARI BÖLÜMÜ
  • /
  • Takı Tasarım

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Takı Tasarım

Programın amacı;takı alanında eli becerikli ustalar yetiştirmenin yanı sıra toplum ve sanat konularında da entellektüel bir çabanın gereğine inanan bireyler yetiştirmektir. öğrenciler, atölye derslerinde bir yandan mesleğin gereği olan temel  bilgi ve becerileri kazanırken, gözlemyapabilme,çözümleme ve yaratcılığını açığa çıkarak gerekli sanateğitimini alabileceklerdir. Öğrencilerin, sanatsal düşünme boyutunu yakalayabilmeleri, yöntem oluşturabilmeleri, teknik ve proğramıyla takı tasarıımı öğrencilere çalışmalarında alana yönelik teorik ve pratik tüm bilgi ve beceriyi verebilecek, bu süreç içerisinde öğrencilerin üretme yeteneği ve kişişiliği çizgisinde özgün tasarım dilini oluşturması sağlanacaktır. 

Takı tasarımcı adayları tasarımlarını gerçekleştiriken yeteneklerini ve yaratıcı düşüncelerini geçmişin kültürünü ve bugünün teknolojisini harmanlayarak takı tasarımına uyarlamak üzere eğitilecektir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü