T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
  • /
  • Birim Kalite Komisyonu

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 

 

Prof. Dr.

Aynur ÖZFIRAT

BAŞKAN

 

Dr. Öğr. Üyesi 

Nesrin YEŞİLMEN

ÜYE

 

Dr. Öğr. Üyesi 

Rahman Işık SARIALİOĞLU

ÜYE

 

Dr. Öğr. Üyesi 

Kutlu GÜRELLİ

ÜYE

 

Dr. Öğr. Üyesi 

Emre AŞILIOĞLU

ÜYE

 

Arş. Gör.

Sezer Ahmet KINA

ÜYE

 

Öğr. Gör.

Esra EKİNCİ

ÜYE

 

Fakülte Sekreteri

Bedri ERTEN

ÜYE

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Heybet AKTAY

ÜYE

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü