T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EL SANATLARI BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

El Sanatları Bölümü, sanat eğitimi olarak görme ve algılama becerisi kazanan, el sanatlarını araştıran, saptayan, arşivleyen ve koruyarak çağdaş anlamda ileri götürmeyi amaçlayarak özgün tasarım yapan sanatçı adayları yetiştirerek Türk kültür miras ve birikiminin değerlendirilmesine önem vermektedir. 
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü