• /
  • Öğrenci Formları

Öğrenci Formları

ÖĞRENCİ FORMLARI

 Öğrenci Belge İstek Formu
 Öğrenci Dilekçe Formu
 Memnuniyet, Dilek, Öneri Şikâyet Bildirim Formu
 Yatay Geçiş (Kurumlararası-Kurumiçi-Merkezi Yerleştirme) Başvuru Formu
 Ders İntibak-Muafiyet Talep Formu
 Ders İntibak-Muafiyet Komisyonu Kararı
 Sınav Notuna İtiraz Formu
 Maddi Hata Not Düzeltme Formu
 Mazaret Sınavı Talep Formu
 Kayıt Dondurma Talep Formu
 Kayıt Sildirme Talep Formu
 Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Formu
 Sınav Kopya-Kural İhlali Tutanak Formu
 Tek Ders Sınavı Talep Formu
 Öğrenci Devamsızlık Bildirim Formu
 Sınav Evrakı Teslim Tesellüm Tutanağı
 Öğrenci Topluluğu Kuruluş Başvuru Formu
 Öğrenci Topluluk Danışmanlığı Kabul Beyan Formu
 Öğrenci Topluluğu Faaliyet Planı Formu
 Öğrenci Topluluğu Genel Kurul Üye Kayıt Formu
 Öğrenci Toplulukları Yönetim Kurulu Karar Formu
 Öğrenci Toplulukları Yıllık Faaliyet Başvuru Formu
 Öğrenci Topluluğu Yıl Sonu Faaliyet Raporu
 Öğretim Elemanı Öğrenci Rehberlik Ve Danışma Saatleri Çizelgesi
 Harç İade Talep Formu
 Staj Başvuru ve Onay Formu
 Staj Değerlendirme Formu
 Sınav Soru Kağıdı Formu
 Öğrenci Memnuniyet Anket Formu
 Müsabaka Takım Kadrosu Bilgi Formu
 Öğrenci Toplulukları Yönetim ve Denetleme Kurulları Seçim Tutanağı
 Bölüm Program Tam Müfredat Formu
 Öğrenci İşleri Otomasyon Bilgi Sistemi (OİBS) Kayıt Formu
 Dönem Sonu Sınav Ücret Formu
 Çift Anadal/Yandal Başvuru Formu
 Bölümlerarası Müfredat Denklikleri Formu
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü