T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
  • /
  • Anabilim Dalı Hakkında

Anabilim Dalı Hakkında

Türk-İslam Edebiyatı: Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı edebiyatçılar, bunların kaleme aldıkları önemli eserler, metin inceleme ve şerhi, “Osmanlı Türkçesi” ele alınan belli başlı konular arasındadır.

Türk-İslam Sanatları Tarihi: Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

Türk Din Musikisi: Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin medeniyetimizdeki rolü, mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyulan kaynak eserler, klasik ve dinî mûsikîside günümüze ulaşabilmiş örnekler, önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, mûsikîmizin saz ve söz formları incelenmektedir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü