T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
  • /
  • Bölüm Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Hakkında

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yaşadığı asırdan günümüze Müslümanların din, siyaset, toplum, ekonomi, bilim, edebiyat ve sanat vb. alanlarda yapmış oldukları faaliyetleri ve yaşanan olayları, akademik yöntemlerle ele almaya, bu tarihî birikimi objektif bir gözle değerlendirip günümüz insanına sunmaya gayret eden anabilim dallarından teşekkül etmektedir. Bu bölüme bağlı dersler sayesinde öğrencilerimizin, tarihsel ve kronolojik bakış açısını edinmeleri, mezkûr süreç içerisinde yaşanan olayları en doğru ve tutarlı bir şekilde tahlil edebilme yetisini kazanmaları, ayrıca İslam toplumunun edebiyat ve çeşitli sanat dallarına dair bilgi ve tecrübe edinmeleri hedeflenmektedir.

Bölüm bünyesinde anabilim dalları ile bunlara bağlı bilim dalları şöyledir:

İslam Tarihi Anabilim Dalı: İslam Tarihi.

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı: Türk-İslam Edebiyatı, İslam Sanatları, Türk Din Musikisi.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde İslam Tarihi alanında tezli yüksek lisans programı bulunmakta ve her yıl ortalama 10 kontenjan ile öğrenci alımı yapılmaktadır.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde şu an itibariyle 1 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü