T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ
  • /
  • Akademik Cv İndeksi

AKADEMİK CV İNDEKSİ

Prof. Dr. Yunus CENGİZ

yunuscengiz@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Kamuran GÖKDAĞ

kamurangokdag@artuklu.edu.tr
FELSEFE BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN

ahmetceylan@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÇETRES

ibrahimcetres@artuklu.edu.tr
Bölüm Başkanı
FELSEFE BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Mert YİRMİBEŞ

mertyirmibes@artuklu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı (Lisansüstü)
FELSEFE BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Necip UYANIK

uyaniknecip@artuklu.edu.tr
FELSEFE BÖLÜMÜ

Dr. İbrahim Dalar

ibrahimdalar@artuklu.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı (Lisans)
FELSEFE BÖLÜMÜ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Sedat BİNGÖL

sedatbingol@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. İbrahim DENİZ

ibrahimdeniz@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Gökhan ORHAN

gokhanorhan@artuklu.edu.tr
Erasmus+ ve Bologna Koordinatörü
FELSEFE BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Hasan Remzi EKER

hasanremzieker@artuklu.edu.tr
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ